Hem
Tidningen Bi-lagan
Tema
Kurser
Inköp
Kontakter för skolan
Länkar
Säkerhet
Utmaningen
Nyhetsbrev
 


 

Instagram     

 Nationellt resurscentrum för
 biologi och bioteknik
 Box 592, 751 24 Uppsala
 tel. 018-471 50 66, el.
 471 64 07
 Vid Uppsala universitet i
 samarbete med SLU.
 Ett uppdrag av regeringen.
 info@bioresurs.uu.se



   About us | Om oss | Webbkarta | Nytt på sajten
 

AKTUELLT

Se vinnande filmen om fotosyntes från Fascinerande växters dag.

Läs i Forskare berättar om modern biologi och forskning vid Inst. för cell- och molekylärbiologi, Uppsala universitet


Gentekniknämndens årliga sammanfattning av Genteknikens utveckling.

Om antibiotikaresistens - en aktuell och faktagranskad tidning av gymnasieelever
KALENDARIUM
Välkommen att anmäla dig till NO-biennalen i Göteborg! Info, program och anmälningsmöjlighet finns på NO-biennal i Göteborg



HANDS-ON — TIPS

Här finns länkar till praktiskt arbete i skolan;
försök, laborationer,
undervisningsidéer

Våra aktuella kurser
NO-biennalen i Göteborg för lärare i gr F-9 genomförs 9-10 oktober. Läs mer om programmet och anmäl dig på NO-biennal i Göteborg

Bioresursdagarna 13-14 november är nu fulltecknade, men anmäl dig gärna så vi ser om det finns intresse för en repris. Anmälda reserver prioriteras vid antagningen.

Bi-lagan nr 2 2017

”När det yttre räknas” är temat för läsårskalendern för 2017/2018. Läs och inspireras av övningar relaterade till kläder, textilfibrer, människors behåring och hur djur gör för att hålla rätt temperatur, med mera.

VuxNwebben

En modul med material för vuxenutbildning har tagits fram av de nationella resurscentrumen i biologi, fysik och kemi med stöd av Skolverket.
admin »