Hem
Tidningen Bi-lagan
Tema
Kurser
Inköp
Kontakter för skolan
Länkar
Säkerhet
Utmaningen
Nyhetsbrev
 


 

Instagram     

 Nationellt resurscentrum för
 biologi och bioteknik
 Box 592, 751 24 Uppsala
 tel. 018-471 50 66, el.
 471 64 07
 Vid Uppsala universitet i
 samarbete med SLU.
 Ett uppdrag av regeringen.
 info@bioresurs.uu.se   About us | Om oss | Webbkarta | Nytt på sajten
 

AKTUELLT

Nobelpriset i fysiologi eller medicin 2015
Läs mer på Nobelprize.org
Se material från Bioresurs:
Linnelektioner
Bi-lagan nr 2 2014, januari
Bi-lagan nr 1 2012, s 20
Bi-lagan nr 2 2011, november

Aktuellt om genteknik
Ett seminarium om etiska frågeställningar om den nya tekniken CRISP/Cas9 genomfördes i riksdagen 4/11. Lyssna på SR:s Vetenskapsnytt
KALENDARIUM

Tipsa oss gärna om aktiviteter att ta med i kalendariet.

HANDS-ON — TIPS

Här finns länkar till praktiskt arbete i skolan;
försök, laborationer,
undervisningsidéer

VÅRA AKTUELLA KURSER
Årets Bioresursdagar 16-17 november för gymnasielärare är fulltecknade. Övergripande tema för kursdagarna är immunologi. Se uppdaterat infoblad.

Bi-lagan nr 2 2015

Läsårskalendern 2015/16 har tema "Skyddad natur". Personal från Naturum vid nationalparker och andra skyddade naturområden medverkar med tips och idéer. Välkomna att ta del av kalendern och extramaterialet. (Materialet till juniuppslaget kommer inom kort.)

VuxNwebben

En modul med material för vuxenutbildning, utvecklas av de nationella resurscentrumen i biologi, fysik och kemi med stöd av Skolverket. Bidra gärna med synpunkter på testversionen (info@bioresurs.uu.se).
admin »