Hem
Tidningen Bi-lagan
Tema
Kurser
Inköp
Kontakter för skolan
Länkar
Säkerhet
Utmaningen
Nyhetsbrev
 


 

Instagram     

 Nationellt resurscentrum för
 biologi och bioteknik
 Box 592, 751 24 Uppsala
 tel. 018-471 50 66, el.
 471 64 07
 Vid Uppsala universitet i
 samarbete med SLU.
 Ett uppdrag av regeringen.
 info@bioresurs.uu.se   About us | Om oss | Webbkarta | Nytt på sajten
 

AKTUELLT


Läs om aktuell forskning i skriften Forskare berättar där det finns en presentation av hur man arbetar med modern biologi på Institutionen för cell- och molekylärbiologi, Uppsala universitet.

Tre forskare från institutionen medverkar under Bioresursdagarna, som genomförs 13-14 mars 2016 - en repris på kursdagarna i november 2016.
KALENDARIUM
Den 13-14 mars blir det en repris på Bioresursdagarna som genomfördes i november 2016. Kursdagarna är nu fullbokade och ytterligare anmälningar placeras på reservplats.

Tre NO-biennaler för lärare i grundskolan genomförs 2017. Anmälan till NO-biennalerna i Umeå och Kristianstad öppnas inom kort. Mer info kommer på Bioresurs hemsida.

HANDS-ON — TIPS

Här finns länkar till praktiskt arbete i skolan;
försök, laborationer,
undervisningsidéer

Våra aktuella kurser
Bioresursdagar genomförs 13-14/3 med samma program som kursdagarna i november 2016. Kursdagarna är nu fullbokade,och ytterligare anmälningar placeras på reservplats.

NO-biennaler för lärare i gr F-9 genomförs under 2017.

Bi-lagan nr 3 2016

Läs om den moderna biologin, om sortering och gruppering, om autofagi, om användning av genetikbegrepp och om arkéer, med mera. Flera relaterade övningar och laborationer presenteras.

VuxNwebben

En modul med material för vuxenutbildning, utvecklas av de nationella resurscentrumen i biologi, fysik och kemi med stöd av Skolverket. Bidra gärna med synpunkter på testversionen (info@bioresurs.uu.se).
admin »