Hem
Tidningen Bi-lagan
Tema
Kurser
Inköp
Kontakter för skolan

Länkar
  Förskola och gr f - 6
  Hands-on Tips
  Biologilänkar
  Alla sorterade länkar
  Alla A-Ö
  Kalenderdelar fr. Bi-lagan
 
Säkerhet
Utmaningen
Nyhetsbrev
  Nationellt resurscentrum för
 biologi och bioteknik
 Box 592, 751 24 Uppsala
 tel. 018-471 50 65
 Vid Uppsala universitet i
 samarbete med SLU.
 Ett uppdrag av regeringen.
 e-post

   About us | Om oss | Webbkarta | Nytt på sajten
 

Ämnesvis

Bioteknik
Bioteknik i vardagen
Levande mat om färskost och yoghurt
Bioteknik i brödet

Blommor
Gör din egen flora
Äta ogräs?!
Gullviva, mandelblom ... (biologisk mångfald)
Sortera som Linné
Sambo eller särbo?
På spaning med växtdetektiverna
   Signalementkort 1
   Signalementkort 2
   Signalementkort 3
Naturens medicinskåp
Växternas namn
Tillväxt i juletid
Pollenspridning
Linnés sexualsystem
Veckans växt

Djur
Naturdetektiverna spårar – vem har varit i farten
Djurgranen
Överlevare i extrema miljöer - Om björndjur och Artemia
Ett myller av djur - om småkryp i förnan
Livet i en tångruska
Mesig eller kaxig? (om fåglar)
Hemma hos-reportage (om fåglar)
Ägg på menyn (om fåglar)
Livet under ytan – om insamling av djur i vatten
Vid fågelbordet
Sätt sting på tillvaron!
Memory: Vilket öga tillhör vilket djur?
   Lösning
Hår och päls
Fjäder och dun
Från trollslända till trollslända
Djuren i skogen

(Ekologisk) undersökning
Hemma hos-reportage (om fåglar)
Ägg på menyn (om fåglar)
Gullviva, mandelblom ... (biologisk mångfald)
Vid fågelbordet
Upptäck naturens mångfald!
Finns i sjön!

Fenologi
Följ ett träd året runt: sälg
Utmaningen 2012 - Följ ett träd året runt

Fotosyntesen
Fotosyntesen är mitt liv

Frukt & Grönsaker
Frukt är godis – och undervisningsmaterial!
Släktforskning i grönsaksdisken
   Släktforskning

Fåglar
Mesig eller kaxig? (om fåglar)
Hemma hos-reportage (om fåglar)
Ägg på menyn (om fåglar)
Vid fågelbordet
Fjäder och dun

Hav
Livet i en tångruska

Insekter
Död ved lever

Lavar
Bevara skogens lavar

Limnologi
Livet under ytan – om insamling av djur i vatten

Mat
Åksjuk mat
Äta ogräs?!
Levande mat om färskost och yoghurt
Odla frön från skafferiet
Bioteknik i brödet
Släktforskning i grönsaksdisken
   Släktforskning
Nödmat – i naturens eget skafferi
Potatis
Ätligt i skogen

Medicin
Naturens medicinskåp

Mossor
Skogens gröna heltäckningsmatta – om mossor

Människan
Slagkraft (om hjärtfrekvens)
Naturens medicinskåp
Skelett och leder
Muskler
Känselsinnet
Balansen
Smittspridning
Våra sinnen
Synen
Hörseln
Färg och färgseende
Smak, lukt och syn i samverkan

Naturvård
Bevara skogens lavar
Åksjuk mat

Odla i skolan
Svampar till nytta och skada
Frukt är godis – och undervisningsmaterial!
Odla frön från skafferiet
Kompost
Odla i vatten

Pedagogik
Gården som pedagogiskt hjälpmedel

Skog
Bevara skogens lavar
Ett myller av djur - om småkryp i förnan
Skogens år 2011
Djuren i skogen
Ätligt i skogen
Allemansrätten i skogen

Småkryp
Djurgranen
Överlevare i extrema miljöer om björndjur och Artemia
Ett myller av djur - om småkryp i förnan
Livet i en tångruska
Livet under ytan – om insamling av djur i vatten
Sätt sting på tillvaron!
Mygglarver

Solen
Solens strålar (om UV-strålning)

Spel
Gör ditt eget naturmemory
Naturmemory
   Facit
Julkorsord
   Korsordsfacit
Bladmemory
Växtbingo i skog och mark
Gör ditt eget natursudoku!
   Blomsterark
   Lösning på Sudokun
Natursudoku
   Natursudoku Extra bilder
   Natursudoku Lösning
Memory: Vilket öga tillhör vilket djur?
   Lösning
Vilken ska bort?

Svamp
Färga med svamp och lav
Svampar till nytta och skada
Vilken mat gillar svampar?
Odla svamp

Systematik - Linné
Sortera som Linné
Växternas namn
Linnés sexualsystem

Tillverka själv
Flora – Gör din egen flora
Memory – Gör ditt eget naturmemory
Yoghurt – Bioteknik i vardagen
Fröautomat – Mesig eller kaxig? (om fåglar)
Fågelholk – Hemma hos-reportage (om fåglar)
Minikompost – Vad händer med löven på hösten
Julpyssel – Julpyssel i skogsbrynet
Yoghurt & Färskost – Levande mat om färskost och yoghurt
Bibon – Sätt sting på tillvaron!
Sudoku – Gör ditt eget natursudoku!
   Blomsterark
   Lösning på Sudokun
Växtfärger – Färga med växter
Sudoku – Natursudoku
   Extra bilder
   Lösning
Flora – Veckans växt
Hygrometer – Hår och päls
Fnöske – Göra eld med fnöske
Fjäderpenna – Fjäder och dun
Akvarellfärg – Akvarellfärger från naturen
Lövte, Asklut och Pottaska – Björken – en naturresurs
Sälgpipa – När träden savar
Potatismjöl – Potatis

Träd
Gör ditt eget naturmemory
Trädspaning
Bladmemory
Talande träd
Följ ett träd året runt: sälg
Ett träds historia
Pollenspridning
Björken – en naturresurs
När träden savar
Känn igen träden på stammen
Vad använder vi träd till?
Utmaningen 2012 - Följ ett träd året runt
Död ved lever

Vatten
Finns i sjön!
Från trollslända till trollslända
Rent vatten
Nederbörd
Vatten i marken
Frön och vatten
Mygglarver

Växter
Vad händer med löven på hösten
Hur sprids växter
Sambo eller särbo?
Naturstig=upplevelsestig
Färga med växter
Vass och halm
Nötter?
Vinterns frön – vad är kottar?
Förökning av växter
Björken – en naturresurs
När träden savar
Potatis
Nödmat – i naturens eget skafferi
Frön och vatten
Vass
Odla i vatten