Hem

Tidningen Bi-lagan
Tema
Kurser
Inköp
Kontakter för skolan
Länkar
Säkerhet
Utmaningen
Nyhetsbrev
  Nationellt resurscentrum för
 biologi och bioteknik
 Box 592, 751 24 Uppsala
 tel. 018-471 50 65
 Vid Uppsala universitet i
 samarbete med SLU.
 Ett uppdrag av regeringen.
 e-post   About us | Om oss | Webbkarta | Nytt på sajten
 

Mer information till annonsörer (pdf)

Vill du och ditt företag nå ut till klass-/NO-/biologilärare? Tidningen Bi-lagan erbjuder en effektiv direktkanal för information och marknadsföring till lärare i hela Sverige!

Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik, Bioresurs, startade 2002 på uppdrag av utbildningsdepartementet, i syfte att stödja, inspirera och informera lärare i förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning i hela landet. För att på bästa sätt nå ut till lärarna anordnar vi kurser och konferenser, informerar via vår hemsida och ger ut tidningen Bi-lagan.

Tidningen Bi-lagan
Tidningen Bi-lagan utkommer med tre nummer per år och skickas till lärare i NO/biologi/naturkunskap på grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar, inklusive sameskolor, specialskolor och särskolor. För närvarande utgör dessa nästan 8 000 adresser. Vi tar också emot prenumeranter och genom dessa når Bi-lagan bland annat lärarutbildningar, bibliotek, skolmyndigheter, naturskolor, science centers och enskilda lärare. Listan med prenumeranter växer stadigt. Bi-lagan distribueras gratis till såväl skolor som prenumeranter.

En annons i Bi-lagan är ett utmärkt sätt att sprida information om läromedel och annat material för undervisning i biologi/NO/naturkunskap i skolan. Våra läsare ansvarar för inköp av läromedel och labbmaterial och många planerar kompetensutveckling för både sig själva och sina kolleger. Dessutom utgör de en målgrupp med breda intressen inom natur, kultur och friluftsliv, något som kan vara intressant för dig som vill marknadsföra kurser, resor eller friluftsutrustning.

Tillbaka

 

Annonser
Nummer 2 av tidningen som kommer i augusti varje år blir ett specialnummer i form av en läsårskalender, augusti–juni, med en annons per månadsuppslag. Annonser i övriga nummer av Bi-lagan införs på sidorna 3-23 i ett 24-sidigt nummer. Vi förbehåller oss rätten att avböja annonser som strider mot den verksamhet som bedrivs av Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik. Tekniska upplysningar och leveransadress för annonsmaterial lämnas i samband med beställning av annonser.
Annonserna införs i den tryckta versionen av Bi-lagan. Nummer 1 och 3 har en upplaga på 13 000 exemplar och nummer 2 har en upplaga på cirka 20 000 exemplar.

Är du intresserad av att annonsera i Bi-lagan? Kontakta då annonsansvarig:

Lisa Reimegård, info@bioresurs.uu.se, tel 018-471 64 07