Hem
Tidningen Bi-lagan
Tema
Kurser
Inköp
Kontakter för skolan
Länkar
Säkerhet
Utmaningen
Nyhetsbrev
 


maskros

 Nationellt resurscentrum för
 biologi och bioteknik
 Box 592, 751 24 Uppsala
 tel. 018-471 50 65
 Vid Uppsala universitet i
 samarbete med SLU.
 Ett uppdrag av regeringen.
 e-post

   About us | Om oss | Webbkarta | Nytt på sajten
 

En tidning av gymnasieelever
Resistens - Antibiotikans öde i våra händer

I ett projekt på Rosendalsgymnasiet Uppsala har elever i åk 3, som läser bioteknikprofilen på Naturvetarprogrammet, arbetat med problematiken kring antibiotikaresistens. Alla artiklar i tidningen är skrivna av elever. Forskare, läkare, representanter från olika myndigheter och organisationer som alla jobbar med olika aspekter av antibiotikaresistens har gett sin bild av läget idag. Tillsammans ger dessa intervjuer en bred och komplex bild av antibiotikaresistens. Tidningen stöttas av Uppsala Antibiotic Center vid Uppsala universitet, en tvärvetenskaplig forskargrupp med syfte att forska och sprida medvetenhet om antibiotikaresistens.

Antibiotika är något av det mest värdefulla vi har. Antibiotika räddar liv! Men idag sprids antibiotikaresistens över hela världen i en allt snabbare takt. Detta är ett av framtidens största hot mot folkhälsan. Från hela världen satsas resurser för att stoppa resistensspridningen och för att rädda antibiotikan. Kunskap och att sprida information om vad varje person kan göra är en viktig del i kampen. I tidningen om antibiotika ges en bakgrund till resistensspridning, hur situationen ser ut idag och vilka problem det medför, men också vilka insatser som görs för att stoppa resistensspridningen och för att rädda antibiotikan. Tidningen ger också information om vad just du kan göra för att bidra. Till tidningen Resistens - Antibiotikans öde i våra händer.

 


Bilden beskriver livsmedelskedjan - från jord till bord. Bildkälla: pixabay.com

 


Tidningen Resistens - Antibiotikans öde i våra händer. Producerad av elever vid Rosendalsgymnasiet i Uppsala.

 


I tidningen ges en grundläggande beskrivning av hur en bakteriecell är uppbyggd och hur antibiotika fungerar. Illustratör: Linnéa Axelsson