Hem
Tidningen Bi-lagan
Tema
Kurser
Inköp
Kontakter för skolan
Länkar
Säkerhet
Utmaningen
Nyhetsbrev
 


Himalaya Igelkottskylt

   About us | Om oss | Webbkarta | Nytt på sajten
 

Berättelsen som pedagogiskt verktyg
Heldagskurs i Gröna Kunskapshuset, Sala-Heby kommun

Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik och Veronica Grönte, erbjuder tillsammans med Gröna Kunskapshuset, en kursdag med praktiskt arbete i att skriva berättelser med utgångspunkt i naturen vid Färnebofjärdens nationalpark. Kursen vänder sig till lärare som har en inriktning mot naturorienterande ämnen och/eller svenska och undervisar i skolår 3—9.

Torra fakta blir till historier som berör
En berättelse kan byggas upp så att den liknar en hinder­bana, där huvudkaraktären (löparen) gör allt för att ta sig förbi hindren och komma i mål. Hindren som huvudkarak­tären möter skapar spänning i berättelsen och får läsaren att bli nyfiken. Genom att använda berättelsen som pedagogiskt verktyg kan naturvetenskapliga kunskaper byggas in i berättelser som blir spännande och berör genom att väcka känslor till liv. Det vi har känt, det minns vi!

Kursen "Berättelsen som pedagogiskt verktyg" öppnar nya möjligheter att på ett spännande sätt kombinera skriftligt berättande med naturvetenskaplig kunskap. Metoden kan direkt användas vid arbete med elever. Läs mer om metoden i tidningen Bi-lagan 3/2003, som också finns att läsa på www.bioresurs.uu.se.

Under kursdagen går vi ut och hämtar inspiration i den vackra naturen vid Färnebofjärdens nationalpark. Därefter arbetar vi inomhus med korta skrivövningar med utgångspunkt i biologiska frågeställningar.Information

Datum och tid: fre. 7 oktober 2005 kl 9—16. (Vi börjar dagen med samling, information och fika kl 9—9.30.)

Målgrupp: lärare som undervisar i skolår 3—9 (20 deltagare).

Plats: Gröna Kunskapshuset, Sala-Heby kommun, vid Färnebofjärdens nationalpark (www.gkh.se).

Lunch: lunch ordnas för deltagarna (50 kr). Meddela i samband med kursanmälan om du vill delta i lunchen.

Ta med: kläder för utevistelse, penna och block.

Kostnad: 450 kr exkl. moms. Kaffe ingår i kursavgiften.

Anmälan och praktisk information: anmälan senast 30 september till Inga-Britt Persson, Gröna Kunskapshuset, tel 070—2315645, Ingabritt.Persson@gkh.se

För information om kursinnehåll kontakta:
Kursledare: Veronica Grönte, grundskollärare och författare till skrivhandledningen Pennväsaren (Arguments förlag). Veronica leder skrivarkurser för lärare (veronica.gronte@telia.com).
Britt-Marie Lidesten, Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik (info@bioresurs.uu.se, tel 018—471 50 66).

Fler kurser: Se www.bioresurs.uu.se för information om fler kurser från Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik.