Hem
Tidningen Bi-lagan
Tema
Kurser
Inköp
Kontakter för skolan
Länkar
Säkerhet
Utmaningen
Nyhetsbrev
  Nationellt resurscentrum för
 biologi och bioteknik
 Box 592, 751 24 Uppsala
 tel. 018-471 50 65
 Vid Uppsala universitet i
 samarbete med SLU.
 Ett uppdrag av regeringen.
 e-post   About us | Om oss | Webbkarta | Nytt på sajten
 

Ett urval av artiklar

Fascinerande växter
Inspireras av ett spännande maskrosexperiment. Fler förslag på maskrosundersökningar beskrivs på sidan för Utmaningen 2017, som handlar om just maskrosor.

Hur ser en cell ut?
Vi ger förslag på hur cellbilderna i The Human Protein Atlas kan användas. Se även en video om den mänskliga cellen, publicerad på Youtube av The Human Protein Atlas.

Spindlar - lockande och läskiga
Lär dig känna igen olika spindelfamiljer och hur de kan studeras.

Fotosyntes och cellandning - Hur hänger det ihop?
Läs om biologiuppgifterna vid Sverigefinalen 2017, inför den internationella EUSO-tävlingen. Laborationshandledning för laborationerna "Försök med spenatblad", "Egenskaper hos klorofyll" samt "Studera klyvöppningar"

Söker sig Euglena mot ljus?
Få tips på experiment med den encelliga organismen Euglena.

Mikroplaster - vad är problemet?
En forskare berättar om mikroplaster och en gymnasielärare berättar hur eleverna arbetar med ämnet.