Hem
Tidningen Bi-lagan
Tema
Kurser
Inköp
Kontakter för skolan
Länkar
Säkerhet
Utmaningen
Nyhetsbrev
  Nationellt resurscentrum för
 biologi och bioteknik
 Box 592, 751 24 Uppsala
 tel. 018-471 50 65
 Vid Uppsala universitet i
 samarbete med SLU.
 Ett uppdrag av regeringen.
 e-post   About us | Om oss | Webbkarta | Nytt på sajten
 


Augusti: Skyddad natur
Om skyddad natur och naturum på Naturvårdsverkets hemsida
Sveriges nationalparker
Statistik om skyddad natur i Sverige
Kartverktyget Skyddad natur

September: Tänka som en forskare
Lovéncentret Tjärnö
Kubbongen

Oktober: Hållbar utveckling
Naturum Vänerskärgården - Victoriahuset

Nobember: Klimat i förändring
Abiskoögat - med fokus på klimat
Polarforskningssekretariatet
Naturens kalender
Artportalen
Vårkollen

December: Spår av istiden
Naturum Höga Kusten
Undervisningsmaterialet "Vi har legat under samma is"
Kartvisaren, Sveriges geologiska undersökning

Januari: Vid en fågelstation
Ottenby fågelstation

Februari: Naturumdetektiver
Naturum Vindelfjällen i Ammarnäs

Mars: Upplev en urskog
Tyresta nationalpark

April: Upptäcksfärd i skogen
Naturum Trollskogen
Bladmemory
Trädspaning

Maj: Håva vid stranden
Naturum Stendörren
Poängjakt

Juni: Att lära in ute
Centrum för naturvägledning
Naturskoleföreningen
Skogen i skolan

Facit till bildmontage samt förslag på övningar (Kom du hit via QR-koden? Klicka här!)