Hem
Tidningen Bi-lagan
Tema
Kurser
Inköp
Kontakter för skolan
Länkar
Säkerhet
Utmaningen
Nyhetsbrev
  Nationellt resurscentrum för
 biologi och bioteknik
 Box 592, 751 24 Uppsala
 tel. 018-471 50 65
 Vid Uppsala universitet i
 samarbete med SLU.
 Ett uppdrag av regeringen.
 e-post   About us | Om oss | Webbkarta | Nytt på sajten
 

 

Bi-lagan 3-2016 (pdf)

 


 

Ett urval av artiklar

Pokémon Go - Så kan figurerna användas för att diskutera biologi

En livsnödvändig process - Nobelpriset i fysiologi eller medicin 2016 och bioinformatikövningar

Genetik - användning av begrepp samt övningar

Arkéer - teori, diskussionsfrågor och laborationer

Övningar kring genteknik

 1. Den genetiska koden:
  Originalartikel: Cracking the genetic code. Replication a scientific discovery By Jordi Domènech-Casal
  www.scienceinschool.org. Science in School. Issue 36 2016
  Se artikel och arbetsblad
 2. Gendrivare
  Övning samt lärarkommentarer: Hur fungerar en gendrivare?
  Gendrivare - övning
  Mall för gendrivarövningen
  Gendrivare - lärarkommentarer
 3. Proteinsyntesen
  Övning samt lärarkommentarer: En övning om proteinsyntesen
  Proteinsyntesen - övning
  Proteinsyntesen - lärarkommentarer
 4. Syntetisk biologi
  Artikel i Bi-lagan nr 1 2016
  Övrigt material till övningarna i syntetisk biologi
 5. En övning om Tay-Sachs sjukdom
  Tay Sachs sjukdom
 6. Ett häfte med ytterligare övning och spel om proteinsyntesen och mutationer.
  The first look at the Code of Life

Laborationer med Halobacterium

Labbhäfte som innehåller beskrivningar av försök med Halobacterium.

Referenser:
Inqury-driven Teaching & Learning the Archaeal Microorganism Halobacterium NRC-1. Priya Dassarma et al. The American Biology Teacher. 78(1): 7-13. 2016

Brock Biology of Micororganisms. M. Madigan. 2014. Pearson förlag. Kopior på sidorna 422-426