Hem
Tidningen Bi-lagan
Tema
Kurser
Inköp
Kontakter för skolan
Länkar
Säkerhet
Utmaningen
Nyhetsbrev
 


Mikroskopering

   About us | Om oss | Webbkarta | Nytt på sajten
 

Kurser för lärare som undervisar i NO/biologi i grundskola, gymnasium och vuxenutbildning, för inspiration till arbete med biologi i skolan.

Bioteknik för yngre barn     gr f-6

En till tre kursdagar om bioteknik
Bioteknik handlar om traditionell brödbakning så väl som de senaste tillämpningarna inom genteknik. Forskning på stamceller och genförändrade livsmedel är exempel på sådant som diskuteras i många sammanhang.

Kursen "Bioteknik för yngre barn" innehåller praktiskt arbete, faktabakgrund och diskussion om aktuella frågor kring bioteknik. Erfarenheter av hur barn resonerar om bioteknik tas upp till diskussion.

En- och tvådagarskurserna har ett mer begränsat innehåll än tredagarskursen.

Får


Inbjudan i pdf-format

Om våra kursdagar
På kursdagarna arbetar vi mycket praktiskt och huvudsakligen med material som är billigt och lätt att få tag på. Innehållet ska vara direkt överförbart till arbete i skolan. Det finns stor flexibilitet att anpassa kurserna efter lokala förhållanden och kursdeltagarnas önskemål.

Deltagare och lokaler
Vi erbjuder kurser till lärargrupper med 5—20 deltagare från en skola, kommun eller region, var som helst i landet. Ni ordnar lokalerna; vi kommer till er och tar med oss den specifika utrustning som behövs.

Bokning och kostnad
Kostnaden för en kursdag är 3 500 kronor per grupp. Kurserna ges alla tider under året men bokas senast en månad innan kursstart.

Fler kurser
Hela vårt kursutbud finns på vår hemsida www.bioresurs.uu.se. Vår strävan är att tillhandahålla kurser efter lärares behov och önskemål — kontakta därför oss om du har synpunkter kring kursutbudet, eller idéer för nya kurser.

Kontakt
Mer information om vår verksamhet och våra kurser finns på www.bioresurs.uu.se. Har du frågor eller vill du boka en kurs kontakta oss någon av oss på e-post info@bioresurs.uu.se eller telefon 018-471 50 65 alt. 018-471 50 66.