Hem
Tidningen Bi-lagan
Tema
Kurser
Inköp
Kontakter för skolan
Länkar
Säkerhet
Utmaningen
Nyhetsbrev
 


Mikroskopering

   About us | Om oss | Webbkarta | Nytt på sajten
 

Laborationer och lektioner för gymnasiet

Mikrobiologilaborationer
Biotekniklaborationer
Datalaborationer
Faktablad

Information om vad som menas med kompetensnivåer finns på våra säkerhetssidor.

LABORATIONER:

(Fler laborationer finns på hemsidorna för de företag som säljer färdiga kit se leverantörssidan)

Mikrobiologi/bioteknik:

Odling av höbakterier som producerar enzymer?
Både ett enkelt försök med enzymer i tvättmedel och en mer avancerad odling av enzymproducerande höbakterier (kompetensnivå 1 och 2).
Bi-lagan nr 1, 2003.

Bakteriell illumination
Att odla luminescenta bakterier. Instruktionen innehåller både en laboration som kräver inköp av speciella bakterier men också en enklare del där man renodlar lysande bakterier från saltvattensfisk (I beskrivningen står bläckfisk eller torsk men det verkar gå bra med vilken saltvatensfisk som helst). Från Bioscience explained No.1–1.
Se också Bioscience explaineds faktablad om bioluminescens i haven.

Den mikrobiella bränslecellen
Elektricitet från jäst. Teorin bakom och hur man bygger en bränslecell som drivs av jäst. Kräver förberedelser och ett praktiskt handlag (kompetensnivå 2). Från Bioscience explained.

Kloning av en växt
Odling av Saint Paulia med hjälp av kallus (kompetensnivå 3). Från Bioscience explained.

Genteknik:

Göra ett DNA halsband
Hur man gör ett halsband med DNA genom att extrahera DNA från munhålan (kompetensnivå 2). Från Bioscience explained. Material: NCBE, BioRad

Klyvning av Lamda-DNA med restriktionsenzym
Utförlig beskrivning med tydliga illustrationer (kompetensnivå 3). Från Biokomp där man också kan köpa det man behöver.

Grönt DNA
Isolering, restriktionsenzymklyvning och elektrofores av kloroplast-DNA (kompetensnivå 2). Från Bioscience explained.

PCR, Polymerase Chain Reaction, av DNA från Lambda-fagen.
Utförlig försöksbeskrivning med tydliga illustrationer (kompetensnivå 3). Från Biokomp i Göteborg, varifrån man också kan köpa det man behöver för laborationen.

PCR, Polymerase Chain Reaction av mänskligt mitokondrie-DNA
Den här laborationen innehåller också instruktioner för hur man kan göra en manuell PCR - ingen dyr utrustning behövs alltså (kompetensnivå 3). Från Bioscience explained.

Undersökning av växternas evolution
Hur man kan påvisa skillnader och likheter mellan växter med hjälp av PCR (kompetensnivå 3). Från Bioscience explained.

Behöver man floror i framtiden?
En ambitiös labb där man extraherar DNA från växter och använder PCR för att ta fram en kloroplastgen som man i sin tur skickar för sekvensering. Sekvensen analyserar man sedan med hjälp av databaser på nätet. Från Per Kornhall.

Artbestämning av fisk med DNA-streckkodning
En kort DNA-sekvens från en standardiserad genetisk markör används för att analysera prover från fisk och växter. Resultatet jämförs mot ett stort antal DNA-sekvenser i en referensdatabas.
Laborationen syftar till att ge en praktisk introduktion till några molekylärbiologiska tekniker som används vid artbestämning av organismer.
Bi-lagan 1-2014

DATALABBAR, OCH LEKTIONSFÖRSLAG

Dansa DNA!
Ge eleverna förståelse av dubbelspiralen genom att låta dem dansa den. Bi-lagan 3, 2007 s. 8-10.

Modell av DNA-spiralen
Hur man bygger en vacker och detaljrik modell av DNA i papper. Från Bioscience explained.
(Ett lektionsförslag om hur man kan använda modellen finns här)

Släktskap mellan människa och några ryggradsdjur
En manuell och enkel jämförelse mellan hemoglobinets aminosyrasekvenser hos några organismer. Från Bioresurscentrum

Släktträd med hjälp av databaser och program från internet
Introduktion och instruktion till hur man kan bygga släktträd med hjälp av databaser som är fritt tillgängliga på nätet. Bra instruktion som guidar eleven steg för steg. Från Bioresurscentrum

Bioinformatisk genjakt I
En jämförelse mellan olika arters genom. I övningen jämförs likheter och skillnader mellan kromosomer hos människa och andra arter genom att hämta information från databaser på nätet. Bioresurscentrum

Människans genom
Molekylärbiologiska databaser ger kunskap om genetiska sjukdomar. Bioresurscentrum
Här finns en lite annorlunda version.

Skräp-DNA?
Ny 060331 Övningen handlar om att studera DNA-sekvenser som inte har några kända funktioner. Från Bioresurscentrum

Undersökning av influensavirus med hjälp av släktskapsträd
En ganska avancerad men intressant datorlabb. Från Bioscience explained.

Datorövning med streckkoder
En övning där olika databaser används för att förstå hur DNA-streckkodning används.
Bi-lagan 1-2014

FAKTABLAD

Två artiklar och ett faktablad från polisen om hur man använder DNA inom kriminalteknik:
Ett särtryck från tidningen Kriminalteknik. Hur går en DNA analys till? Hur går en DNA analys till? (Grafik)

Jäst: Bioteknikarbetare
En geomgång av jästens historia och användningsområden. Från Bioscience explained.

Bioluminescens i haven
Varför producerar så många havsdjur ljus? Faktablad om bioluminescens i haven. Från Bioscience explained.

Om ost och osttillverkning
Hur gör man ost? Ett faktablad om ost från Bioscience explained.

Vad är stamceller?
Ett faktablad om stamceller. Från Bioscience explained.

Så fungerar proteiner
En handledning i hur man kan ladda ner program för att titta på proteiner i tre dimensioner. Från Bioscience explained.

Fossilt DNA
Ett faktablad om hur man kan studera gammalt DNA och vilka svårigheter det innebär. Från Bioscience explained.

Nya verktyg till modern växtförädling
Om hur modern växtförädling går till. Faktablad från Bioscience explained.

 


Kontakta oss »