Hem
Tidningen Bi-lagan
Tema
Kurser
Inköp
Kontakter för skolan
Länkar
Säkerhet
Utmaningen
Nyhetsbrev
 


Mikroskopering

   About us | Om oss | Webbkarta | Nytt på sajten
 

Läslänkar

PÅ SVENSKA

Bioscience explained
Ges ut i ett samarbete mellan Astra Zeneca, skolverket och Vetenskapsrådet. Innehåller både artiklar och experiment.

Nobelstiftelsen
Nobelstiftelsen och Nobelmuseet har mycket information och pedagogiskt material om de olika nobelprisen.

Genvägar
Ett multimedialäromedel från SLU för skolans elever och lärare (inte uppdaterad sedan 2005).

Genteknik.nu
Genteknik, stamceller och kloning. En webbplats från vetenskapsrådet som hjälper den som vill sätta sig in i genteknik och bioteknik. Här finns information om etik och om hur olika metoder går till.

Play decide
Är ett diskussionshjälpmedel som gör att man kan ha rollspelsliknande strukturerade diskussioner kring svåra ämnen som till exempel stamceller och genetiska tester. Hemsidan är på engelska men materialet som laddas hem är på svenska.

Forskning.se
Framförallt är deras sidor Nya biologin en fantastisk presentation av just -den nya biologin. Henrik Brändén har handfasta tips och information under "aktiviteter".

SKL - Statens kriminaltekniska laboratorium
Här finns artiklar om DNA-analyser för dig som vill ha fördjupad information om det.

Bionet
Bionet-sidorna har skapats av åtta europeiska vetenskapscenter och vetenskapsmuseer och de fungerar på nio språk. Du kan bekanta dig med vetenskap, fundera på etiska frågor, jämföra lagarna i olika länder, spela spel och uttrycka din egen åsikt.

Gentekniknämnden
Den svenska gentekniknämndens hemsida. Förutom lagstiftning mm på området så innehåller sidan intressanta sammanfattningar av genteknikens utveckling i världen.

Regeringen om GMO
Regeringens sida om GMO, genetiskt modifierade organismer.

SNF, Sveriges naturskyddsförening
GMO - Naturskyddsföreningens ställningstagande

KRAV
Om bl.a. GMO och ekologiskt jordbruk

Biotech Academy
En sida från Danmarks tekniske universitet. Där finns bland annat en läraringång med olika skolprojekt.

Genvägen
Webbportal för alla genteknikmyndigheter i Sverige.

Den norska Bioteknologinemnda
Den norska biotekniknämnden producerar en del material och tips för skolan.

Viten.no om genteknologi
Här är ett fantastiskt initiativ från Norge. De har utarbetat ett material om genteknik och så har de översatt det bland annat till svenska utan att någon bett dem om det!

PÅ ENGELSKA

Bioscience explained
Ett samarbete mellan Astra Zeneca, skolverket och vetenskapsrådet. Innehåller både artiklar och experiment.

Eibe
The European Initiative for Biotechnology Education (EIBE) seeks to promote skills, enhance understanding and facilitate public debate throughout Europe.

Genetic origins
This site provides biochemical methods and computer tools to allow students to use their own DNA "fingerprints" as a starting point in the study of human evolution. Two experiments are currently available, which are supported by reagents and ready-to-use kits available from Carolina Biological Supply Company.

Science in school
Welcome to Science in School, the European journal to promote inspiring science teaching by encouraging communication between teachers, scientists and everyone else involved in European science education. (Beställ gratis pappersupplaga av tidningen till din skola!).

Dolan learning center
En sida från Cold Spring Harbor Laboratory med bland annat den väldigt innehållsrika Gene Almanac som innehåller många resurser som vänder sig till allmänhet, lärare och elever.

NCBI Science Primer
A short primer about important concepts in biotechnology. From National Center for Biotechnology Information vars hemsida är oerhört innehållsrik och innehåller information både för den som vill lära sig mer och även professionella databaser och sökfunktioner.

NCBI Molecular Biology Review
Basic introduction to DNA and molecular biology. From National Center for Biotechnology Information.

Genetic Engineering News
Nätpublikation om bioteknologi

Bioethics
The American Journal on Bioethics.

Microbe World
Hemsida full med information om och illustrationer av mikrober av alla de slag.

Tree of life
The Tree of Life Web Project (ToL) is a collaborative effort of biologists from around the world. On more than 9000 World Wide Web pages, the project provides information about the diversity of organisms on Earth, their evolutionary history (phylogeny), and characteristics.

About:Biotech
En sida med mängder av information om olika aspekter av bioteknik. Här kan man också hitta handfasta råd och recept på buffertar mm.

Protein data bank
En sida med makromolekyler, framförallt proteiner som man kan se i 3D.

NOVA
From the Australian Academy of Science. Good activities!

Actionbioscience.org
Promoting bioscience literacy, an education resource of the American Institute of Biological Sciences.

PDB files for teaching biochemistry
En sida som har samlat ihop så kallade PDB-filer, filer som i speciella program genererar tredimensionella bilder av makromolekyler. Bilder som man kan förändra, rotera, zooma mm. På sidan finns också nedladdningsinstruktioner för de program man behöver för att titta på dem. Ett bra program för MacOSX finns här.

Translate DNA En sida där man kan översätta en DNA-sekvens till aminosyrasekvens och också titta på en grafisk översikt över de sex olika läsramarna där stopp- och startkodoner är markerade.

Pubmed
Sökbar artikeldatabas med så gott som alla vetenskapliga artiklar inom "vit" biologi. Alltid abstract, ibland full text. GenBank med så gott som all kartlagd DNA-sekvens finns också här.

En DNA-molekyl i papper
Här finns en beskrivning från NCBI om hur man bygger en modell av DNA i papper. Ett alternativ till Bioscience Explaineds vackra modell. Modellen finns att hämta här.

 


Kontakta oss »