Hem
Tidningen Bi-lagan
Tema
Kurser
Inköp
Kontakter för skolan
Länkar
Säkerhet
Utmaningen
Nyhetsbrev
 


Mikroskopering

   About us | Om oss | Webbkarta | Nytt på sajten
 

Leverantörer och inköpsställen:

Leverantörer som säljer färdiga klassrumskit:

Biokomp
Litet Göteborgsföretag som samarbetar med VWR. Säljer laborationer för skolbruk såsom restriktionsenzymsklyvningar mm. Håller också kurser.

Bio-Rad Laboratories
08-55 51 27 00
Säljer prisvärda klassrumskit och laboratorieutrustning. Exempel på populära kit är "Crime Scene Investigator PCR Basics Kit" & "Genes in a Bottle Kit".

Carolina Biological Supply Company
Stort amerikansk leverantör av material för biologi.

Edvotek
Ett amerikanskt företag med europeisk säljorganisation baserad i England. Säljer färdiga klassrumskit och prisvärd laboratorieutrustning.

KEBO Undervisning/VWR
08-621 34 40
Heltäckande sortiment av labbmateriel för grund- och gymnasieskolan: bioteknik, kemikalier, mikroskop, ekologi mm. Även mer avancerad utrustning. Materiel till biotekniklaborationer: PCR, DNA, restriktionsenzymer, elektrofores, primers, färdiga kit. Förmedlar även bakterier.

NCBE, National Centre for Biotechnology Education
Engelsk ickekommersiell organisation som säljer laborationer för skolbruk. Säljer också billig, enkel och fungerande utrustning för skolbruk för den som har en liten budget.

Andra leverantörer:

Amersham Biosciences
018-612 19 90
Avancerat labbmateriel för Life sciences. T.ex. finns Ready To Go Beads för PCR.

BergmanLabora AB
08-625 18 50
Brett sortiment av laboratorieutrustning och kemikalier.

Bio-Rad Laboratories
08-55 51 27 00
Säljer prisvärda klassrumskit och laboratorieutrustning. Exempel på populära kit är "Crime Scene Investigator PCR Basics Kit" & "Genes in a Bottle Kit".

Carolina Biological Supply Company
Stort amerikansk leverantör av material för biologi.

Deb AB
031-16 50 50
Säljer hygienartiklar och fluorescerande pulver Hygikit Poudre (x-Bi-lagan 2007, om smittspridning, be att få köpa enbart pulvret.)

Förbandsmaterial AB
Brett sortiment av sjukvårdsprodukter, laboratorieartiklar och instrument. T ex lansetter för kapillärprovtagning.

Fischer Scientific
031-68 94 30
Brett sortiment av laboratorieutrustning och kemikalier.

Gasballonger AB
Levererar gasballonger för helium. Bra till forsök med biogas till exempel.

Göteborgs termometerfabrik (Fischer scientific)
031-68 94 00
Brett sortiment av laboratorieutrustning och kemikalier.

Hands-On-Science
08-564 714 42
Brett sortiment av NO utrustning för hela grundskolan och förskolan. Har även levande organismer t.ex. tistelfjäril, Triops, kompostmask, ostronskivlingmycel och olika slag av fröer.

HERACO AB
090-236 40
Brett sortiment av labbmateriel för skolan. Kan bland annat leverera bananflugor, bakteriekulturer, antibiotikastjärnor och färgningslösningar (för bl.a. gramfärgning).

Invitrogen/Life Technologies
08-630 73 20
Avancerad labbmateriel för Life sciences.

KEBO Undervisning/VWR
08-621 34 40
Heltäckande sortiment av labbmateriel för grund- och gymnasieskolan: bioteknik, kemikalier, mikroskop, ekologi mm. Även mer avancerad utrustning. Materiel till biotekniklaborationer: PCR, DNA, restriktionsenzymer, elektrofores, primers, färdiga kit. Förmedlar även bakterier.

Makab
0300-104 80
Mät-, analys-, laboratorie-, exkursions-, anatomi- och säkerhetsutrustning. Ex. mätinstrument, vågar, mikroskop, värmeskåp/bad, glasvaror, böcker, kemikalier m.m.

NCBE, National Centre for Biotechnology Education
Engelsk ickekommersiell organisation som säljer laborationer för skolbruk. Säljer också billig, enkel och fungerande utrustning för skolbruk för den som har en liten budget.

Sagitta Pedagog AB
0501-163 44
Mätistrument, mikroskop, biologiska modeller, planscher, laboratoriemateriel m.m.

Sigma-Aldrich, Sweden AB
Brett sortiment av kemikalier samt utrustning för laboratorier. Tillverkar och säljer primers.

Steffens Biotechnische Analysen GmbH
+49 7664 600254
Säljer bl.a ett ELISA-test för pelargonievirus.

Tamro MedLab AB - Part of OneMed Group
031-706 30 00
Brett sortiment av laboratorieutrustning och kemikalier

TG Instrument AB
031-27 11 20
Heltäckande sortiment av laboratorieutrustning samt kirurgiska instrument. Säljer t.ex. en helautomatisk bordsautoklav.

VWR International AB
08-621 34 00, undervisning@se.vwr.com
Brett sortiment av laboratorieutrustning och kemikalier.

Zenit AB Läromedel
0523-379 00
Brett sortiment av labbmateriel för skolan (NV och teknik). Några olika mikroorganismer och bananflugor ingår i sortimentet. Stor sortering av mikroskop.

Om du är leverantör och inte finns med på listan, eller om du vill ändra på informationen om ert företag så ta kontakt med oss!

 


Kontakta oss »