Hem
Tidningen Bi-lagan
Tema
Kurser
Inköp
Kontakter för skolan
Länkar
Säkerhet
Utmaningen
Nyhetsbrev
 


Mikroskopering

   About us | Om oss | Webbkarta | Nytt på sajten
 

Komma igång med bioteknik

Vad behöver man för att börja med mikrobiologi och gen/bioteknik?
Bioteknik behöver inte vara svårt och som med allt annat så lär man sig medan man håller på. Om man inte tidigare har arbetat med bioteknik, eller om det känns som om man behöver fräscha upp sina kunskaper är det värdefullt att åka på någon kurs för lärare till exempel bioteknikveckan som varje år anordnas av oss. Nästa kurs blir v.44, 2008, och kommer att gå av stapeln i Umeå. Själva kursen är kostnadsfri och förutom föreläsningar och laborationer får man möjlighet att träffa mer erfarna kollegor och höra med dem om hur de arbetar på sina skolor. Göteborgs universitet anordnar också varje sommar en fortbildningskurs för lärare, Den heter CSI-Göteborg och kommer att ges 12-15/8 2008 på Kristinebergs marinbiologiska station.

Boktips
En bra idé är att köpa in boken Boken Helix - i bioteknikens tjänst och Labbhäftet som här till (Jouper Jaan mfl. Studentlitteratur). Boken innehåller många bra råd, laborationer genomgångar av vilket material man behöver, recept på lösningar mm.

Färdiga kit
En annan smidig väg att börja med laborationer inom mikrobiologi och bioteknik är att köpa de färdiga kit som t.ex, Biorad, NCBE, Edvotek eller Biokomp levererar (se leverantörssidan). De innehåller utförliga anvisningar om vad man behöver och ofta också bra genomgångar av teorin för de olika stegen i laborationerna.
Observera också att det finns särskilda krav på säkerhet när man arbetar med mikro- och genmodifierade organismer.

Säkerhet
För laborationer i genteknik kan det ibland krävas speciella skyddsåtgärder och för mer avancerade gentekniska laborationer kan det dessutom föreligga anmälningsskyldighet till arbetsmiljöverket, AV. Läs mer om detta på våra säkerhetssidor.

Gymnasiekurser
För den som vill arbeta med bioteknik i gymnasiet finns det flera olika val. Det finns en nationell bioteknikkurs BI1209, Bioteknik 100p, den har just nu nackdelen att inte ge några extra meritpoäng. En vanlig lösning är att ge BI1203, Biologi breddning 50p, ett biotekniskt innehåll. I skrivande stund ger den kursen meritpoäng. Än så länge kan man också ge lokala kurser förstås. För naturbruksgymnasierna finns en kurs BI1206, Mikrobiologi och genetik 50p.

Utrustning
Nedan kommer några tips på vad man kan behöva. Det här är naturligtvis bara ett förslag som man kan behöver anpassa efter hur man tänkt arbeta och vilka laborationer man har tänkt sig göra. För de laborationer som vi har samlat ihop för grundskolan behövs egentligen ingen speciell utrustning.
På gymnasiet avgör ambitionsnivån (och budgeten) hur pass avancerad utrustning man behöver skaffa sig. Här kommer några förslag:

Mikrobiologi:

 • Autoklav
 • Inkubator/Värmeskåp
 • Vattenbad
 • Spritlampor/gasolbrännare
 • Ympnålar (engångs sterila, eller platinaöglor)
 • Racklor
 • Petriskålar i plast
 • Glasflaskor med skruvlock. 1l, 0,5l och 0,25l
 • Agar och näringssubstrat (man behöver bestämma sig för vilka laborationer man vill göra och beställa de agartyper och olika näringssubstrat man behöver utifrån det).
 • Ytdesinfektion
 • Handdesinfektion
 • Autoklaverbara påsar
 • 45µ sterilfilter och sprutor (om man skall göra labbar som kräver sterilfiltrering istället för autoklavering)

  (En ambitiös sida som ger beskrivning av hur man bygger upp ett mikrobiologilabb ligger här. Den är inte uppdaterad sedan 2002 men innehåller en hel del goda råd).

 • Gen/bioteknik:

 • PCR-maskin
 • Elektroforeskärl med strömkälla
 • Enkel mikrocentrifug för att samla ihop vätskan i botten av Eppendorfrör.
 • Större mikrocentrifug (Om man skall göra labbar som kräver centrifugeringar med upp till eller över 10000g)
 • Skakmaskin av typ Vortex
 • Automatpippetter och spetsar. Upp till resp. 1000 µl, 200 µl, 10 µl och 2 µl.
 • Eppendorfrör 1,5 ml
 • PCR-rör 0,2 ml (eller vad som behövs till den PCR-maskin man köper)
 • Agaros till gelgjutning
 • TBE Buffert (recept se nedan)
 • TAE Buffert (recept se nedan)
 • Loading buffer till elektrofores (recept se nedan) DNA-infärgningslösningar (recept på olika finns här)

  5X TBE buffert (som späds till 0,5X innan användning i elektrofores): 1. Gör först en 0,5 M EDTA-lösning (ethylenediamine tetraacetic acid). För att göra 500 ml 0,5 M EDTA-lösning väger man upp 93,05 g EDTA-dinatriumsalt (molekylmassa = 372,2 g/mol).
  Lös upp detta i 400 ml avjonat vatten och ställ in pH 8,0 med NaOH-lösning. EDTA löser sig inte fullständigt om inte pH justeras till ungefär 8,0. Justera volymen till 500 ml.

  2. Väg upp 54 g Tris (Molekylmassa = 121,14 g/mol) och 27,5 g borsyra (molekylmassa = 61,83 g/mol) och lös båda i ungefär 900 ml avjonat vatten.
  Tillsätt 20 ml 0.5 M EDTA-lösning (pH 8,0) och fyll på avjonat vatten till en slutlig volym på 1 liter. Lösningen kan förvaras i rumstemperatur. Kastas om en fällning uppstår.

  50X TAE buffert (används i koncentrationen 1X)

  1. Gör EDTA lösning enligt första steget i TBE buffert i receptet ovan.

  2. Väg upp 242 g Tris (molekylmassa = 121,14 g/mol) och lös det i ungefär 750 ml avjonat vatten.
  Tillsätt försiktigt 57,1 ml koncentrerad ättiksyra och 100 ml of 0,5 M EDTA (pH 8,0) och justera till slutvolymen 1 liter. Kan förvaras i rumstemperatur och bör ha pH på ungefär 8,5.

  Loading buffer (laddningsbuffert)

  3 ml glycerol (30%)
  25 mg bromfenolbått BFB (0,25%)
  Avjonat vatten till 10 ml slutlig volym

   


  Kontakta oss »