Hem
Tidningen Bi-lagan
Tema
Kurser
Inköp
Kontakter för skolan
Länkar
Säkerhet
Utmaningen
Nyhetsbrev
    About us | Om oss | Webbkarta | Nytt på sajten
 

Evolution – introduktion

Introduktion
Byggnad och funktion
Böcker och webbsidor
Ekologi
Mekanismer
Molekylärbiologi
Styrdokument
Jordens och organismvärldens utveckling
Vetenskapshistoria

 

Människor har i alla tider ställt frågor om jordens och de levande organismernas ursprung. Hur bildades universum och vår jord? Hur uppstod livet? Hur har jorden och de levande organismerna förändrats? Vilka var de första människorna, när och var levde de? Vad händer i framtiden?

Frågorna har många dimensioner som bottnar i olika vetenskapsområden, men även om de naturvetenskapliga svaren är ofullständiga så läggs den ena pusselbiten till den andra och ett spännande nytt landskap växer fram.

På denna del av Bioresurs webbsida finns texter, övningar, laborationer och länkar med koppling till evolution.

MATERIAL OM EVOLUTION

Webbsidan byggs upp med korta kommenterande texter. Merparten av materialet kommer från dels Bi-lagan nr 3 2008 och dels häftet Efter Linné, det 6:e idéhäftet i serien Linnélektioner. Även länkar till annat material om evolution har tagits med.

Bi-lagan nr 3 2008
Detta nummer av Bi-lagan har tema evolution. Innehållet är blandat och primärt avsett för lärare med inriktning NO/biologi i senare delen av grundskolan, samt lärare och elever på gymnasiet med inriktning biologi/kemi

Bi-lagan nr 3 2008

Efter Linné. Idéhäfte 6 i serien Linnélektioner
Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik 2008, 40 s
ISBN: 978-91-976647-7-6

Häftet fokuserar på evolution samtidigt som ett ekologiskt perspektiv genomsyrar innehållet. Den molekylärbiologiska bakgrunden till evolutionen beskrivs liksom organismvärldens utveckling. Laborationer och övningar kompletterar och fördjupar innehållet. Häftet kan beställas via www.bioresurs.uu.se/skolprojektlinne. Det kan också laddas ner i sin helhet från nedanstående länk.

Idéhäfte 6 - Efter Linné (pdf-format)

Tema Evolution
Evolutionstemat inkluderar flera delar där olika vetenskapsområden bidrar, se länkar till vänster. Uppdelningen kan bidra till en bättre översikt även om gränserna mellan olika delområden är flytande. Webbsidan fokuserar på de biologiska aspekterna av evolution.

En möjlighet att inleda arbetet med ett evolutionstema är att göra en tankekarta. Att arbeta med en tankekarta i en lärargrupp eller en elevgrupp gör att associationerna utvecklas och insikten om evolutionens betydelse för vår förståelse av omvärlden vidgas. I Bi-lagan nr 3 2008 finns ett exempel på en tankekarta som kan fungera som inspiration. En sådan tankekarta kan se ut på många olika sätt och det exempel som visas i Bi-lagan ger inte en heltäckande bild av evolutionsområdet och är kanske inte heller konsekvent i alla stycken, men kan fungera som inspiration inför arbete med evolution på skolan.

Tankekarta kring evolution Bi-lagan nr 3 2008 s 14-15

En fråga som kan inleda arbetet med evolutionstemat är: Vad är liv? Tankarna på hur vi uppfattar liv och hur vi kan förklara skillnaden mellan levande och dött kan leda vidare till ett samtal om hur livet på jorden uppstod.

Upptäckternas tid är just nu! Efter Linné s 2-3
Är ärtor levande? Efter Linné s 15
Flera försök beskrivs som kan användas för att ge svar på frågan. Flertalet försök är mycket enkla, men även mer avancerade försök beskrivs.

Bra filmer om evolution finns att ladda ner utan kostnad från: www.cassiopeiaproject.com

Understanding Evolution
En mycket innehållsrik webbsida om evolution som bland annat innehåller ett avsnitt om vetenskapshistoria. (What is the history of evolutionary theory?)
Denna sida har utvecklats i samarbete mellan University of California Museum of Paleontology och National Center for Science Education. (Dessa länkar leder också till ytterligare material om evolution.)

 

Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik
vid Uppsala universitet i samarbete med SLU (Sveriges lantbruksuniversitet),
Skolverket och Biologilärarnas förening.
www.bioresurs.uu.se