Hem
Tidningen Bi-lagan
Tema
Kurser
Inköp
Kontakter för skolan
Länkar
Säkerhet
Utmaningen
Nyhetsbrev
    About us | Om oss | Webbkarta | Nytt på sajten
 

Introduktion
Byggnad och funktion
Böcker och webbsidor
Ekologi
Mekanismer
Molekylärbiologi
Styrdokument
Jordens och organismvärldens utveckling
Vetenskapshistoria

 

EVOLUTION – EKOLOGI

Det pågår ständigt ett samspel mellan de levande organismerna och den miljö de lever i. Miljöförändringar under jordens historia har förändrat villkoren för de levande organismerna, men organismer har också ändrat miljön och därmed förutsättningarna för andra organismer.

Upptäck den biologiska mångfalden i omgivningen och fundera över anpassningar och utveckling. Genom att studera nutida organismer kan man få förståelse för vilka egenskaper som har utvecklats under livets historia som anpassningar till olika miljöer. En nutida organismgrupp härstammar inte direkt från en annan nu levande grupp. Alla organismgrupper som finns i dag har förändrats under en lång utvecklingshistoria. Man kan dock få en uppfattning om utvecklingshistorien genom att studera nu levande organismer.

Evolutionens mekanismer förutsätter att det finns en variation mellan individer som ger olika förutsättningar vid det naturliga urvalet. Genom att diskutera artbegreppet och studera variationen av egenskaper inom en population kan elever få förståelse för evolutionens mekanismer och vilken betydelse miljöfaktorer har.

I den andra delen av häftet Efter Linné följer vi spåret från bakterier med fotosyntes via grönalger till landväxter. Det evolutionära spåret kopplas till ekologi – hur organismerna samspelar med den omgivande miljön.

Efter Linné s 16–39

Klimatförändringar och evolution
Förändringar i klimatet påverkar villkoren för de levande organismerna. Effekterna av klimatförändringarna diskuteras intensivt just nu och intressant forskning pågår om hur organismer och ekosystem påverkas. Framför allt är miljöerna kring polerna i fokus. Man kan förvänta sig att det naturliga urvalet påverkas beroende på ändrade klimatförhållanden och att evolutionen av organismerna tar en annan riktning.
Ett exempel på hur växter anpassas till olika klimat visas i bilden ovan. Vid Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala finns en allé av björkar där plantorna hämtats från olika delar av landet, från söder till norr. Nu växer de på samma plats och under samma miljöförhållanden, trots det utvecklas de väldigt olika. Växter har möjlighet att anpassa viktiga steg i sin utveckling som tillväxt, groning och blomning beroende på miljöförhållanden och klimatfaktorer. Växthormonet gibberellin är involverat i styrningen. Bilden är tagen i oktober och visar att träden gulnar och fäller sina löv vid olika tidpunkt. Kommer träden i högra delen av bilden från södra eller norra Sverige? Diskutera vilka egenskaper hos träd som har betydelse för överlevnaden i olika klimat.

 

Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik
vid Uppsala universitet i samarbete med SLU (Sveriges lantbruksuniversitet),
Skolverket och Biologilärarnas förening.
www.bioresurs.uu.se