Hem
Tidningen Bi-lagan
Tema
Kurser
Inköp
Kontakter för skolan
Länkar
Säkerhet
Utmaningen
Nyhetsbrev
    About us | Om oss | Webbkarta | Nytt på sajten
 

Introduktion
Byggnad och funktion
Böcker och webbsidor
Ekologi
Mekanismer
Molekylärbiologi
Styrdokument
Jordens och organismvärldens utveckling
Vetenskapshistoria

 

EVOLUTION - VETENSKAPSHISTORIA

Tänk om Charles Darwin hade levt idag! Den evolutionsteori som han formulerade passar på ett självklart sätt in i dagens forskning. Exempelvis ger nya rön inom molekylärbiologi, embryologi och paleontologi, tillsammans med plattektonikteorin och kunskap om hur naturen förändrats under årmiljonernas lopp, ett massivt stöd för evolutionsteorin. Men då, i mitten av 1800-talet, insåg Darwin att hans iakttagelser och de slutsatser han drog utifrån dessa var mycket kontroversiella.

Evolution är grunden. Efter Linné s 6–7

Perspektiv på Darwin. Bi-lagan nr 3 2008 s 3–4

The Complete Work of Charles Darwin Online innehåller alla Darwins skrifter på originalspråk.

Understanding Evolution
En mycket innehållsrik webbsida om evolution som bland annat innehåller ett avsnitt om vetenskapshistoria. (What is the history of evolutionary theory?)
Denna sida har utvecklats i samarbete mellan University of California Museum of Paleontology och National Center for Science Education. (Dessa länkar leder också till omfattande material om evolution.)

 

Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik
vid Uppsala universitet i samarbete med SLU (Sveriges lantbruksuniversitet),
Skolverket och Biologilärarnas förening.
www.bioresurs.uu.se