Hem
Tidningen Bi-lagan
Tema
Kurser
Inköp
Kontakter för skolan
Länkar
Säkerhet
Utmaningen
Nyhetsbrev
    About us | Om oss | Webbkarta | Nytt på sajten
 

Introduktion
Byggnad och funktion
Böcker och webbsidor
Ekologi
Mekanismer
Molekylärbiologi
Styrdokument
Jordens och organismvärldens utveckling
Vetenskapshistoria

 

EVOLUTION – MOLEKYLÄRBIOLOGI

Biologiämnets expansion är närmast explosionsartad och nya forskningsrön inom exempelvis molekylärbiologi och miljö blir dagliga nyheter i massmedia. Vad händer inom det biologiska vetenskapsområdet i framtiden?

På 1700-talet, Carl von Linnés tid, låg fokus på att beskriva, namnge och systematisera organismvärlden. Linnés arbete med att ordna organismvärlden leder vidare mot Charles Darwin och evolutionsteorin. Betydelsefullt var också att allt bättre mikroskop konstruerades från 1600-talet och framåt, vilket gav förutsättningar för upptäckter som rör celler och cellkomponenter. Därmed var grunden lagd för den expansion av cell- och molekylärbiologi som pågått under de senaste 50 åren.

Molekylärbiologiska metoder förenar idag många olika områden inom biologin och öppnar nya möjligheter till förståelse av komplexa biologiska sammanhang.

Molekylärbiologin ger stöd för evolutionsteorin

Evolution på molekylnivå. Bi-lagan nr 3 2008 s 19–21

Följande material kommer från häftet Efter Linné:

Konstgjort liv

Minimalt liv, s 4–5

Systematiken revideras

Släktträd och bioinformatik, s 13–15

Banan och tomat – hur är de släkt?
I övningen beskrivs arbetsgången från extraktion, PCR och sekvensering av DNA till konstruktion av ett släktträd. Olika slag av växtmaterial används. Fullständig beskrivning av den metod för DNA-extraktion som beskrivs i laborationen finns i Bioscience explained vol 3, nr 2.
DNA-sekvenser från olika växtarter (word)

Skräp-DNA?
I denna övning studeras kodande och icke-kodande sekvenser i en gen.

Vilka är vi närmast släkt med? Manuell jämförelse mellan aminosyrasekvenser från några olika organismer. Övningen kan fungera självständigt, men även som en introduktion inför arbete med molekylärbiologiska databaser.

I övningen Släktträd med bioinformatik används plattformen Biology Student Workbench som ger tillgång till proteindatabaser och dataprogram för att kunna bygga släktträd.

En bioinformatisk genjakt I (Människans genom)
Sjukdomsframkallande gener från olika organismer studeras. Strukturen för det protein som bildas från genen studeras.

Pussla med DNA
Övningen, i form av ett pussel, visar hur en sammanhängande DNA-sekvens byggs, hur ett komplementärt mRNA bildas och hur tRNA medverkar för att bygga en aminosyrasekvens.
Ett färdigt pussel, alternativt en beskrivning, kan köpas från Netherlands Institute of Ecology. Det går också utmärkt att bygga ett eget pussel av trä eller papp. I det färdiga pusslet finns en koppling till forskningsresultat om bakterien Collimonas. Andra liknande kopplingar till kända gener i en organism kan göras genom att själv söka information i databaser.
Leveau, J. Fun with genomes: the Mycomuncher DNA puzzle. Nr 5 2007 s 28–31

Mendel uppdateras

Släta och skrynkliga ärtor – vilka är orsakerna? (Från Mendel till genteknik)
Laborationen från Mendel till genteknik visar olika egenskaper hos släta och skrynkliga ärtor i relation till den genetiska bakgrunden. Laborationen visar kopplingen mellan Mendels klassiska genetik och modern genteknik. Transposoners betydelse illustreras.

 

Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik
vid Uppsala universitet i samarbete med SLU (Sveriges lantbruksuniversitet),
Skolverket och Biologilärarnas förening.
www.bioresurs.uu.se