Hem
Tidningen Bi-lagan
Tema
Kurser
Inköp
Kontakter för skolan
Länkar
Säkerhet
Utmaningen
Nyhetsbrev
  Nationellt resurscentrum för
 biologi och bioteknik
 Box 592, 751 24 Uppsala
 tel. 018-471 50 65
 Vid Uppsala universitet i
 samarbete med SLU.
 Ett uppdrag av regeringen.
 e-post

   About us | Om oss | Webbkarta | Nytt på sajten
 

Välkommen till tema "Sex och relationer"

Området sex och relationer är stort och komplext och kan innehålla allt från diskussioner kring vad det innebär att vara en bra kompis, till samtal om pubertet och människans reproduktion.

I förskolans läroplan och i Lgr 11 biologi år 1-3, står det om sociala relationer, trygghet i gruppen och att barnen ska få möjlighet att utveckla sin identitet. Även i ämnesplanen för biologi i år 4-6 lyfts sociala relationer och identitet, men här tillkommer frågor om bland annat pubertet, sexualitet, jämställdhet, kärlek och ansvar.

Att jobba med de här frågorna kan ibland vara känsligt för eleverna, samtidigt som de ofta är nyfikna och vill veta mer. Vi har samlat ett antal övningar där det i de yngre åldrarna handlar om lekar och övningar som kan utgöra grund för diskussioner om att till exempel vara en bra kompis eller att våga säga vad man tycker och tänker. Det kan också vara tips på frågor att ta upp och diskutera vidare i barngruppen eller klassen. När det kommer till de lite äldre eleverna handlar det om bland annat tips på diskussionsfrågor, didaktiska ingångar till området och värderingsövningar.

Barn i alla åldrar har relationer av olika slag. När man går på förskolan står ofta föräldrarna eller de vuxna man bor hos i fokus, sedan kommer personalen på förskolan och kompisarna på densamma. Vardagliga relationer på förskolan handlar mycket om att känna trygghet och att odla sociala relationer till andra barn och vuxna förutom sina föräldrar. Här är leken viktig och den är ett bra sätt att jobba med demokrati, hänsyn och respekt.

När man sedan tar klivet upp i skolan så blir läraren viktig, som vuxen förebild, för att inte tala om den roll kompisarna i klassen spelar, man vill vara en i gänget. Redan i början av skoltiden får barn olika roller i gruppen och det gäller att veta var man står och vem man är. Att vara trygg i skolan och känna att man kan uttrycka sin åsikt med mera, är grundläggande för byggande av sin identitet och för att skolan ska vara en god lärandemiljö. Vad kompisarna tycker och tänker börjar vara viktigt och ibland slits man mellan sig själv, kompisarna, föräldrarna och andra vuxna.

Ytterligare ett kliv upp, till mellanstadiet, kommer nya tankar och frågor, exempelvis: Vilket ansvar har "jag" för det som händer och sker? Måste man ha en bästis? Även funderingar kring vad som händer i kroppen, tankar kring familjen, pojk- respektive flickvänner börjar dyka upp på allvar och "måste man pussas om man är ihop?" Vem minns inte lapparna med frågan "Får jag chans på dig?" och svarsalternativen "ja, nej och kanske". Ibland kunde man vara ihop med både en och två, för att nästa dag göra slut.

Syftet med det här arbetsområdet är att eleverna ska få möjlighet att prata och fråga om sådant som berör och intresserar dem i deras vardag, både i förskolan, skolan och på fritiden. Övningarna och diskussionerna ska kännas relevanta och de ska utgå från det som händer i elevernas liv "på riktigt".

På grund av skillnaderna i styrdokumenten, beroende på elevernas ålder, har vi har valt att dela upp "sex och relationer" i två undergrupper, förskolan-åk 3 och åk 4-6.

Förskolan-årskurs 3 (Materialet kommer att läggas in inom kort.)

  • Lekar inne,
  • Lekar ute
  • Frågor att ta upp
  • Tips på hemsidor

Årskurs 4-6

  • Värderingsövningar
  • Fler didaktiska ingångar
  • Trygghets- och samarbetsövningar
  • Frågor att ta upp
  • Tips på hemsidor
Till sidorna för årskurs 4-6