Hem
Tidningen Bi-lagan
Tema
Kurser
Inköp
Kontakter för skolan
Länkar
Säkerhet
Utmaningen
Nyhetsbrev
  Nationellt resurscentrum för
 biologi och bioteknik
 Box 592, 751 24 Uppsala
 tel. 018-471 50 65
 Vid Uppsala universitet i
 samarbete med SLU.
 Ett uppdrag av regeringen.
 e-post

   About us | Om oss | Webbkarta | Nytt på sajten
 

Naturen

Du har valt att jobba med naturen. Detta är ett område som, enligt kursplanernas mål att sträva mot, ska:

  • utveckla elevernas kunskap om olika livsformer och dess betingelser
  • utveckla elevernas kunskap om organismernas samspel med varandra och med sin omgivning
  • utveckla elevernas kunskap om livets villkor och utveckling och de ska kunna se sig själva och andra livsformer i ett evolutionsperspektiv

Dessutom ska de få kunskap om olika arbetssätt inom biologin och utveckla omsorg om naturen och ansvar vid dess nyttjande.

Vi har valt att dela upp naturen i fyra olika teman;

Under varje årstid hittar du flera olika arbetsområden som du kan arbeta med, vilka mål i kursplanen du jobbar mot, konkreta tips, artiklar och litteratur.