Hem
Tidningen Bi-lagan
Tema
Kurser
Inköp
Kontakter för skolan
Länkar
Säkerhet
Utmaningen
Nyhetsbrev
 


Ek

 Nationellt resurscentrum för
 biologi och bioteknik
 Box 592, 751 24 Uppsala
 tel. 018-471 50 65
 Vid Uppsala universitet i
 samarbete med SLU.
 Ett uppdrag av regeringen.
 e-post

   About us | Om oss | Webbkarta | Nytt på sajten
 

Välkommen att anmäla din klass till 2013 års utmaning!

Utmaningen 2013: Fåglarnas liv

Anmälningsformulär »

Du som undervisar i förskolan eller F-6, delta gärna i 2013 års utmaning från Bioresurs. Bland dem som anmält sig före den 1 mars lottar vi ut fem fågelböcker med ljudåtergivning av fågelläten. Även om du inte hunnit anmäla dig innan detta datum är du välkommen att vara med. Anmälningsformuläret (se ovan) är öppet t.o.m. september 2013.

Utmaningen Fåglarnas liv

Sidensvans

Utmaningen 2013 har tema "Fåglarnas liv" och handlar om att på olika sätt studera fåglar. Det går bra att genomföra projektet under hela året 2013 eller fokusera på antingen våren eller hösten.

Anmälan

Du deltar i Bioresurs Utmaning 2013 genom att göra en anmälan, genomföra ett projekt kring fåglar med din barngrupp eller klass och sedan skicka in en redovisning till oss på Bioresurs.

Länk till anmälningsformuläret med anvisningar finns ovan (eller se www.bioresurs.uu.se under länken Utmaningen till vänster på startsidan). Anmäl dig senast 1 mars 2013 för att vara med i utlottningen av fågelböcker.

Utlottningen av fågelböckerna gick till följande förskola/skola:
 1. Lönnbergsskolan årskurs 1, i Bergsjö
 2. Tingvallaskolan årskurs 4, i Skene
 3. Oxledsskolan årskurs f-3, i Partille
 4. Skaftö Naturförskola, i Fiskebäckskil
 5. Annelundskolan årskurs 4, i Kävlinge

Dokumentation och redovisning

Viktigt är att dokumentera arbetet under tiden det pågår. Notera hur projektet genomförs, ta foton och sammanställ elevernas arbeten. När fågelprojektet är avslutat vill vi ta del av elevmaterial i form av berättelser, teckningar, foton, modeller av fåglar, kollage, dikter och sånger. Särskikt roligt är om vi får in dikter eller små sånger som beskriver fågelläten. OBS! Bilder skickas som separata bildfiler i originalformat (helst JPEG). Om bilder på barn skickas in ska föräldrarna ha gett skriftligt tillstånd för publicering i vår tidning Bi-lagan eller på webbsidorna www.bioresurs.uu.se och www.teknikochnatur.se

Redovisningarna ska vara oss tillhanda senast den 1 november 2013. Maila till info@bioresurs.uu.se eller skicka till postadressen:

Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik
Box 592, 751 24 Uppsala

Pris för bra redovisningar och elevmaterial
Priset för bra redovisningar och elevmaterial blir att de publiceras i vår tidning Bi-lagan och/eller på vår webbsida. Vi kommer att välja ut elevmaterial från olika åldersgrupper.

Tips inför genomförande av fågelprojektet

Det finns mycket spännande att studera och undersöka som rör fåglar. Hämta inspiration om fåglar från bl.a. artiklar i Bi-lagan. Alla nummer av Bi-lagan kan hämtas utan kostnad som pdf-filer från Bioresurs hemsida, Se länken Tidningen Bi-lagan på startidan.

Talgoxe Nedan finns exempel på frågor som barnen/eleverna kan arbeta med:

 • Vilka fåglar finns i närmiljön? Hur känner man igen fåglarna?
  - Räkna vinterfåglar vid fågelbordet tillsammans med Sveriges ornitologiska förening 25 - 28 januari 2013, se "Vinterfåglar Inpå Knuten" (Länka till www.sofnet.org)

 • Hur låter olika fåglar? Kan man locka till sig fåglar genom att härma läten?
  Det finns t.ex. appar till mobilen och iPaden med fågelläten, se nedan.
  Blåmes - Spela upp fågelsång för fåglar i början av häckningssäsongen när de hävdar revir genom att sjunga. Kanske lyckas man lura dem så de tror att man är t.ex. en bofinkshane som inkräktar på reviret genom att sjunga som en bofink. Prova med bofink, talgoxe, blåmes, lövsångare eller grönfink. Ibland sjunger fåglarna starkare eller kommer flygande för att leta efter den fågel som sjunger.

 • Vad äter olika fåglar helst? Vilka beteenden har de olika fågelarterna när de samlas vid fågelbord för att äta? Tillverka fågelmatare och studera fåglarna som kommer och äter.

  Holk Artiklar från Bi-lagan:
  Vid fågelbordet från Extra-Bi-lagan 2005
  Fågelbordet - ett eldorado för etologisk undersökning från Bi-lagan nr 3 2007
  Mesig eller kaxig från Bi-lagan nr 2 2005 om hur man kan bygga fröautomater av engångsmaterial. Samarbete mellan biologi och teknik.
  - På hösten kan man prata om att fåglar lägger upp förråd inför vintern och göra en övning utomhus. Eleverna får gömma några ekollon eller nötter i början av lektionen. Efter att ha gjort något annat ett tag ber man dem att leta upp sina ekollon. Det är svårare än man tror att hitta igen dem, och några blir alltid kvar. Det finns två poänger med övningen, dels att man inser att fåglar kan vara ganska smarta, dels att fröspridning med fåglar faktiskt fungerar. Exempelvis bidrar nötskrikan starkt till spridning av ek.

 • Fågelbo i gran Vilka fåglar häckar i närmiljön? Vilka bostäder passar olika fågelarter?
  - Sätt upp färdiga fågelholkar eller tillverka egna. Ofta dröjer det något år innan fåglarna bygger bo i nya holkar, om det redan finns gamla holkar som är uppsatta kan man börja med att följa häckningarna i dessa. Stör inte fåglarna under häckningen. Studera fåglarna på avstånd med kikare och följ hur de bygger bo och matar sina ungar. Även häckningen i naturliga fågelbon kan studeras. Exempelvis bygger skator väl synliga bon, ofta i träd nära hus. När det inte är häckningssäsong kan man leta efter gamla fågelbon och studera form och bomaterial. Se tips från Biotopia och Naturhistoriska riksmuseet med beskrivningar av hur man bygger olika holkar.
  - Häckningar kan följas kontinuerliget med en kamera, se tips från Biotopia och Bi-lagan nr 2 2005, månadsuppslaget "Hemma hos reportage"
  - Undersök om fågelbon med konstgjorda ägg blir angripna av andra fåglar eller däggdjur. Se Bi-lagan nr 2 2005, månadsuppslaget "Ägg på menyn" Eleverna bygger enkla fågelbon och tillverkar olika varianter av ägg av mjuk lera. Dessa fågelbon placeras sedan ut i naturen och eleverna kan se märken i de konstgjorda äggen om fåglar eller däggdjur angriper äggen. Se bild på konstgjort fågelbo t.h.

 • Varför flyttar vissa fåglar till varmare länder medan andra stannar kvar? Vilka flyttar längst? Hur går det till att märka fåglar? Hur kan fåglarna orientera sig under de långa förflyttningarna?
  - Ta gärna kontakt med lokala ornitologiska föreningar, se Sveriges ornitologiska förening. Kanske är det möjligt för eleverna att vara med om fågelmärkning.
  - Se även Ringmärkningscentralen, Naturhistoriska riksmuseet, med exempelvis statistik över fågelmärkning och återfynd.

Användbara applikationer om fåglar

Flera bra fågelappar finns till mobilen, exempelvis:

Krax är en gratis app utvecklad för både iPhone och iPad som innehåller bilder, fakta, fågelläten, sång och även varningsläten från över 100 arter.

Kvitter har utvecklats för både iPhone och iPad och kostar 22 kronor på App Store. 167 fågelläten finns just nu med bilder på fåglarna. Man kan också göra små quizzar med fågelläten.

LärKvitter är en app för att öka kunskapen om fåglar i odlingslandskapet. Den innehåller fågelsång, korta faktatexter och beskriver hur man kan skapa gynnsamma miljöer för fågelarterna. Längst upp i appens vänstra hörn finns en liten ikon för fågelartens sång. Applikationen, som är gratis, hämtas från Jordbruksverkets hemsida och fungerar för både Android och iPhone.

Webbsidor om fåglar

Naturskoleföreningens hemsida, finns länkar till olika naturskolor. Exempelvis har Naturskolan i Nynäshamn många bra pedagogiska tips kring fågelmatning, se www.nynashamnsnaturskola.se, länken Projekt/Kampanj, Fågelmatningstävling vintern 2012/2013 och klicka på länken "Mata fåglar".

På Naturskoleföreningens hemsida finns också en presentation av böcker i serien "Att lära in ute", som är mycket användbara för uteverksamhet.

P2-fågeln presenterar olika fågelarter med bilder, faktatexter och läten. Faktatexterna tar upp kännetecken, utbredning, fortplantning och beteende och man kan också lyssna på reportage om olika fågelarter. Här finns tips på hur man kan göra fågelmat och fågelmatare med enkelt material så som kakburkar. En gratisapp från www.sverigesradio.se gör det lättare att nå sidan från mobilen.

Sveriges ornitologiska förening, SOF är en riksomfattande förening för fågelintresserade, fågelskydd och fågelforskning. Här finns också kontaktuppgifter till regionala och lokala föreningar.

Svalan, ett rapportsystem för fåglar som utvecklas och förvaltas av ArtDatabanken, SLU. Det är en bra sida om man vill ta reda på vilka fåglar som setts på vilka platser, man kan söka på art eller på område.

Naturhistoriska riksmuseets webbportal har en bra sida om fåglar. (Sök på fåglar på startsidan eller klicka på rubriken "Fakta om naturen och rymden". Här finns rubriken "Djur" med underrubriken "Fåglar". Här kan man läsa om vanliga fåglar, skelett från fåglar, fågelringar, fågelungar- från ägg till utflugna, spår efter fåglar, hotade fåglar och utrotade fåglar, samt lyssna på fågelläten. Här finns också beskrivningar av hur man bygger fågelholkar. Har eleverna frågor om fåglar kan de maila till jourhavande biolog. Ett Myller av Liv (se Bioresurs startsida, länken Tema) är en webbportal som beskriver olika naturtyper och de organismer som lever där, bland annat fåglar.

Boktips

I boken "Lyssnandets pedagogik - etik och demokrati i pedagogiskt arbete" av Ann Åberg Hillevi Lenz Taguchi beskriver Ann Åberg arbetet med att utveckla den pedagogiska praktiken i en förskola. Med den pedagogiska dokumentationen som verktyg erövrar pedagoger och barn tillsammans en etisk medvetenhet som leder fram till ett mer demokratiskt arbetssätt. Med hjälp av inspirerande exempel ur sin egen vardag beskriver Ann Åberg gruppens erfarenheter. Ett projekt som förskolan arbetade med kallades för "Kråkprojektet" och gemomfördes i samarbete med lärarhögskolan i Stockholm. I projektet valde lärarna att fördjupa sig i barnens egna frågor om kråkor och då hände något…

Boken Fågelsång är skriven av Jan Pedersen och Lars Svensson. Den innehåller 150 svenska fåglar och deras läten. (Fem exemplar av boken lottas ut bland de skolor som anmäler sig före den 1 mars 2013.) Förlag: Max Ström. Utgivningsår 2011. ISBN: 9789171262103L

Fågelguiden: Europas och medelhavsområdets fåglar i fält av Killian Mullarney, Lars Svensson, Dan Zetterström. Förlag Bonnier Fakta, 2010. ISBN: 9789174240399

Mata fåglarna av Niklas Aronsson. Boken ger svar på de vanligaste frågorna kring fågelmatning. Förlag: Naturbokhandeln. Utgiven 2006. ISBN: 9789188124340

Första fågelboken av Lars Klinting. Förlag Rabén & Sjögren. Utgiven 1987 (tillfälligt slut på förlaget) ISBN 912959023X

Tack!

Karin Lindström på Biotopia, Uppsala, har bidragit med många bra tips till Utmaningen 2013 om hur man kan arbeta med fåglar i skolan. Biotopia tar emot lärare/skolklasser och allmänhet och erbjuder program av olika slag, se www.biotopia.nu

Styrdokument

Temat "Fåglarnas liv" passar in på många områden med biologisk inriktning som finns med i de nya styrdokumenten för förskola och grundskola. Se valda delar ur Läroplanen för förskolan och Kursplanen i biologi för grundskolan.

Mer om styrdokument

Anmälningsformulär »