Hem
Tidningen Bi-lagan
Tema
Kurser
Inköp
Kontakter för skolan
Länkar
Säkerhet
Utmaningen
Nyhetsbrev
 


maskros

 Nationellt resurscentrum för
 biologi och bioteknik
 Box 592, 751 24 Uppsala
 tel. 018-471 50 65
 Vid Uppsala universitet i
 samarbete med SLU.
 Ett uppdrag av regeringen.
 e-post

   About us | Om oss | Webbkarta | Nytt på sajten
 

Utmaningen 2017: Möjligheter med maskrosor!

Maskrosor kan användas för en mängd undersökningar. Inspireras av våra förslag eller hitta på egna och delta i Utmaningen 2017! Anmäl senast 15 maj och skicka in foton, teckningar och beskrivningar senast den 30 september (se nedan). Utmaningen riktar sig till förskolor och årskurs F-6.

 • Mät längden på maskrosornas stjälkar, blad och rötter.
 • Räkna hur många frön maskrosor har. Hur flyger ett maskrosfrö? Jämför med en fallskärmshoppare. Hur lång tid tar det för ett frö att landa om man släpper det från en viss höjd, exempelvis 1 m? Jämför med andra frön.
 • Plocka sönder en blomma och titta på alla delar. Varje del är en egen liten blomma och alla sitter tillsammans i en korg.
 • Rita av en maskros.
 • Hur ser maskrosens rötter ut? Jämför med rötter från andra växter. Vilka växter, som vi odlar, har likadana rötter som maskrosor? Varför är rötterna så tjocka?
 • Finns det pollen i blomman?
 • Hur ser växtsaften (mjölksaften) ut?
 • Leta maskrosor. Växer de överallt, till exempel i skogen eller på stranden? Hur många kan man hitta som mest på 1m2?
 • Förklara uttrycket maskrosbarn.

Tävling: Hitta och fotografera den längsta maskrosstjälken!

 

Info om hur Utmaningen genomförs och anmälningsmöjlighet

Anmäl dig och din klass eller barngrupp senast 15 maj 2017 via formuläret nedan.

Planera arbetet med utmaningen. Fyll i anmälningsformuläret nedan och skicka in. I formuläret noteras kontaktuppgifter och korta svar på nedanstående frågor:

 1. När börjar klassen eller barnen i förskolan arbeta med Utmaningen?
 2. Beskriv kort hur ni kommer att arbeta med Utmaningen.

Gör noteringar under tiden som projektet genomförs, ta foton och sammanställ sedan elevernas arbeten. När arbetet är avslutat vill vi gärna ta del av det som eleverna gjort i form av exempelvis berättelser, teckningar, foton och dikter. En sammanfattning skrivs också av läraren om hur arbetet har genomförts på cirka en halv till en A4-sida.

Priset för bra redovisningar och elevmaterial blir att de publiceras i vår tidning Bi-lagan och/eller på vår webbsida. Vi kommer att välja ut bidrag från olika åldersgrupper. OBS! Bilder skickas som separata bildfiler i originalformat (helst JPEG). För bilder på barn krävs föräldrarnas tillstånd för publicering i vår tidning Bi-lagan och på vår webbsida www.bioresurs.uu.se.

Redovisningarna, i form av elevmaterial och en sammanfattning av arbetet, behöver vi få senast den 30 september. Maila redovisningarna till info@bioresurs.uu.se eller skicka till postadressen: Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik, Box 592, 751 24 Uppsala

 

Anmälningsformulär »

 

Innehållet i styrdokumenten för förskola och skola kan på olika sätt kopplas till Utmaningen. Utmaningen blir ett lättsamt sätt att upptäcka, uppleva och undersöka naturen!

 

Läroplan för förskolan

I läroplanen för förskolan, under Utveckling och lärande, finns många punkter som passar in. De som specifikt handlar om naturvetenskap är:

 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,

 

Kursplan - Biologi

I Kursplanen för biologi för åk 1-3 anges att eleverna ska genomföra enkla fältstudier och observationer i närmiljön. De ska också dokumentera naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer.

För åk 4-6 handlar det dessutom om att planera, genomföra och utvärdera fältstudierna, samt dokumentera undersökningarna med enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter.