Hem
Tidningen Bi-lagan
Tema
Kurser
Inköp
Kontakter för skolan
Länkar
Säkerhet
Utmaningen
Nyhetsbrev
  Nationellt resurscentrum för
 biologi och bioteknik
 Box 592, 751 24 Uppsala
 tel. 018-471 50 65
 Vid Uppsala universitet i
 samarbete med SLU.
 Ett uppdrag av regeringen.
 e-post

   About us | Om oss | Webbkarta | Nytt på sajten
 

Belöningen för att ha deltagit i 2008 års utmaning om Biologisk mångfald var för en klass att få besök av en forskare och för en dag få arbeta på ett forskningsinspirerat sätt. Läs mer om hur detta gick till i artikeln från Bi-lagan nr 1 mars 2010 och hämta ner material för att arbeta med humlor på www.bioresurs.uu.se/bilagan/bilagan1_2010.cfm

Utmaningen 2008/2009 om Biologisk mångfald
riktar sig till skolår 1–5

Åtta nya växtarterSidan i pdf-format »

Årets utmaning går ut på att
– hitta ett innovativt sätt att jobba med artkunskap
– eleverna ska lära sig känna igen minst åtta "nya" växter och dess artnamn Gör så här:

1. Fundera och resonera i klassen
– Är det viktigt att känna igen och kunna namn på växt- och djurarter?
– Är det viktigt att det finns många olika arter av växter och djur t.ex i en skog? Skriv ner klassens tankar!

2. Välj växtarter:
– Bestäm vilka växtarter i skolans närmiljö som eleverna i klassen ska lära sig och på vilket sätt ni ska arbeta med utmaningen.
Skriv ner: Hur ni valde arterna och hur klassen har jobbat för att lära sig arterna

3. Undersök och dokumentera:
Välj minst en växt att undersöka lite mer.
– Hittar ni växten i olika växtmiljöer t.ex. både bland träd och på en öppen gräsmark. Beskriv växtmiljöer där ni hittar växten.
– Följ växten t.ex. från höst till vår/försommar eller från blomning tills den har vissnat eller från knopp tills den har slagit ut.
Notera datum och beskriv växten vid några tillfällen med ord och bild.
– Iaktta växten vid ett tillfälle under 15 minuter. Är det något/några djur som besöker växten? Vilka djur? Vad gör djuren där?

4. Rapportera
Rapportera klassens funderingar och undersökningar senast den 24 april 2009.
Bland deltagande bidrag lottas regionvis ut besök av en forskare. Då får klassen möjlighet att ställa frågor och veta mer.