Hem
Tidningen Bi-lagan
Tema
Kurser
Inköp
Kontakter för skolan
Länkar
Säkerhet
Utmaningen
Nyhetsbrev
  Nationellt resurscentrum för
 biologi och bioteknik
 Box 592, 751 24 Uppsala
 tel. 018-471 50 65
 Vid Uppsala universitet i
 samarbete med SLU.
 Ett uppdrag av regeringen.
 e-post

   About us | Om oss | Webbkarta | Nytt på sajten
 

Årets utmaning från Bioresurs är nu avslutad. Cirka 60 skolor antog utmaningen och vi fick in många fina teckningar och spännande berättelser!

RESULTAT: Se här hur alla skolorna har arbetat »

Välkommen att anmäla din klass till 2010 års utmaning!

Alla skolor/klasser (F-6) är välkomna att delta i 2010 års Utmaning. Bland dem som anmält sig senast 1 mars 2010 lottar vi ut fem startpaket, se nedan. Även om du inte hunnit anmäla din klass innan detta datum är du välkommen att vara med. Anmälningsformuläret är öppet t o m september 2010. Vi skickar utan kostnad ut ett häfte Berättarteknik och Uteklassrummet (se nedan) till alla som anmäler sig (max 2 x 100 häften).

Du deltar i Utmaningen 2010 om du anmäler dig via formuläret nederst på sidan, genomför ett arbete med din klass enligt de tre punkterna nedan och skickar in en kort rapport tillsammans med elevernas berättelser.

Utmaningen 2010 har temat "Småkryp i vatten" och handlar om att eleverna:

 • upptäcker och beskriver olika småkryp som finns i vatten.
 • beskriver hur de lever och är anpassade till miljön.
 • skriver en berättelse (max. 400 ord) och gör en teckning utifrån sina iakttagelser.

Detta stämmer väl in på flera av målen i kursplanen för biologi som eleverna ska ha uppnått i slutet av det femte skolåret:

 • känna igen och namnge några vanligt förekommande växter, djur och andra organismer i närmiljön samt känna till deras krav på livsmiljö,
 • ha inblick i genomförandet av laborationer samt av återkommande observationer i fält i sin närmiljö,
 • kunna delta i samtal om bevarande av naturtyper och mångfalden av arter,

För elever som går i år 6, passar flera av målen i kursplanen för biologi som eleverna ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret:

 • ha kännedom om några av jordens ekosystem och hur organismers samverkan kan beskrivas i ekologiska termer,
 • känna till grunddragen i livets utveckling samt villkoren för och betydelsen av biologisk mångfald,
 • kunna genomföra observationer i fält och laborativa undersökningar samt ha insikt i deras utformning,
 • kunna använda såväl naturvetenskapliga och etiska argument i frågor om bevarande av naturtyper och mångfalden av arter….
Dessutom utvecklas elevernas förmåga att skriva genom de berättelser de utformar med utgångspunkt i sina iakttagelser.

Att komma igång…

I närheten av de flesta skolor finns säkert något vattendrag, damm, sjö eller havsvik. Det behöver inte vara någon stor vattensamling - överallt där det finns vatten i naturen finns det liv!

Utmaningen gäller under 2010. I isfria vatten kan man leta efter smådjur året om och det är intressant att återkomma flera gånger till samma vatten för att lära känna de smådjur som lever där. Planera i god tid för att komma i gång med undersökningarna under våren. Fyll i nedanstående formulär där du bl.a. talar om vilken skola och klass som ska göra undersökningarna, hur vattenmiljön ser ut som ni ska besöka, när arbetet startar och lite om hur arbetet ska läggas upp.

Du som behöver stöd inför och under arbetet med smådjur i vatten kan maila till info@bioresurs.uu.se. Vi kommer att besvara biologiska frågeställningar efter bästa förmåga. Till dem som anmäler sig kommer vi att skicka ut lite extra information och stöd inför elevernas skrivprocess.

Material som är bra att ha

 • Fälthandböcker
 • Luppar*
 • Plastlådor att hälla upp djuren i (Godisburkar och kakburkar, som man kan få utan kostnad, går bra att använda).
 • Håvar* (Håvar kan tillverkas av stora silar med skaft (20-25 cm i diameter), som man brukar använda i hushållet. Silarna fästs med exempelvis kraftig tejp på kvastskaft.
 • Små burkar eller isfack för att sortera de insamlade djuren i grupper.
 • Engångsskedar i plast för att hämta upp smådjur.
 • Eventuellt plastpipetter som skurits av så att det går att suga upp smådjur*.
 • Eventuellt bestämningsduk för smådjur i vatten. Kan inköpas från företag som säljer skolmaterial.
 • Eventuellt vattenkikare*. Beskrivning för att tillverka en vattenkikare finns i Bi-lagan nr 2-2009, se månadsuppslag för juni.
*För uppgifter om inköpsställen, se sidan Inköp.

Vi lottar ut startpaket!

Bland dem som anmäler sig via nedanstående formulär senast 1 mars kommer vi att lotta ut fem startpaket. Startpaketen är tänkta som en liten uppmuntran och för att skolan/klassen ska få ett startmaterial. Vi vill att de lärare och klasser som får startpaketen berättar lite om hur det har gått med arbetet, se nedan.

Varje paket omfattar:

 • 1 fälthandbok som beskriver småkryp i vatten. Beroende på elevernas ålder kan olika böcker komma i fråga.
 • 10 häften "Liv i sjö" från Göteborgs Naturhistoriska museum
 • 1 häfte av vardera Berättarteknik och Uteklassrummet
 • 5 enkla handluppar eller linsburkar
 • 30 st små plastskålar för att sortera djuren, 5 x 1 cm (petriskålar)
 • 10 plastpipetter för att suga upp smådjur

Användbar litteratur

I serien Linnélektioner, som getts ut av Bioresurs, ingår två häften som kan ge stöd och inspiration. I häftet Uteklassrummet beskrivs hur man kan undersöka småkryp och göra iakttagelser och i häftet Berättarteknik presenteras en metod för hur elever kan skriva berättelser med småkryp i huvudrollen. Dessa häften kan hämtas utan kostnad som pdf-filer via nedanstående länkar, men tryckta häften kan också beställas från företaget Hands-On Science (länk: www.hos.se).

Uteklassrummet
s 6-7 för lärare som undervisar yngre elever
s 8-9 för lärare i hela grundskolan
s 17-19 för lärare i hela grundskolan (handlar inte enbart om vattenundersökningar)

Berättarteknik
s 2-26 beskriver en metod för att skriva berättelser med utgångspunkt i iakttagelser om småkryp.
Mer om skrivmetoden finns på http://www.makete.se/utmaningen-2010, där Veronica Grönte, författare till häftet Berättarteknik, ger ytterligare tips.

Bi-lagan nr 2-2009 har tema vatten. Månadsuppslagen för augusti, maj och juni handlar om småkryp och kan ge inspiration till arbetet. Även andra månadsuppslag som inte handlar om småkryp kan bredda och fördjupa arbetet.

Liv i sjö, ett mycket användbart häfte som tagits fram av Göteborgs Naturhistoriska Museum. I häftet presenteras vanliga grupper av smådjur som lever i sötvatten. Häftet finns att ladda ner utan kostnad från museets webbsida.

Lars-Henrik Olsen: Smådjur i sjö och å. 1999. Prisma Bokförlag. ISBN: 9789151834917

Håkan Elmquist: På jakt efter små djur i sjö och å. 2009. Prisma Bokförlag.
ISBN: 9789151852492

När arbetet med smådjur har avslutats

Skicka in en kort beskrivning senast den 1 november till info@bioresurs.uu.se på ca 1 A4-sida om hur arbetet med smådjur i vatten har genomförts. Skicka samtidigt in elevernas berättelser om smådjur, samt teckningar, per mail eller till postadressen:

Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik
Box 592, 751 24 Uppsala

Pris till elever!

Priset för bra berättelser och bilder som skickats in blir att några av texterna uppmärksammas speciellt genom att de publiceras i vår tidning Bi-lagan och/eller läggs på vår webbsida. Bland de berättelser som eleverna har skrivit och som skickats till resurscentrum kommer en jury att välja ut några av berättelserna, i kombination med teckningar, som gjorts av elever från varje årskurs.

Till Anmälningsformuläret

 

Tillbaka till förskola och grundskola F-6. Utmaningar år 2007 och 2008/2009