Hem
Tidningen Bi-lagan
Tema
Kurser
Inköp
Kontakter för skolan
Länkar
Säkerhet
Utmaningen
Nyhetsbrev
  Nationellt resurscentrum för
 biologi och bioteknik
 Box 592, 751 24 Uppsala
 tel. 018-471 50 65
 Vid Uppsala universitet i
 samarbete med SLU.
 Ett uppdrag av regeringen.
 e-post

   About us | Om oss | Webbkarta | Nytt på sajten
 

Välkommen att anmäla din klass till 2011 års utmaning!

RESULTAT: Se hur skolorna arbetade med utmaningen! »

tistelfjäril Alla förskolor och skolor/klasser (F-6) är välkomna att delta i 2011 års Utmaning. Bland dem som anmält sig senast den 1 mars 2011 lottar vi ut fem startpaket, se nedan. Även om du inte hunnit anmäla din klass innan detta datum är du välkommen att vara med. Anmälningsformuläret är öppet t.o.m. september 2011.

Du deltar i Utmaningen 2011 genom att anmäla dig via formuläret nederst på sidan, genomför ett arbete med din klass och skickar in en kort rapport tillsammans med elevernas berättelser.

Undersök närmiljön
2011 års utmaning från Bioresurs handlar om att undersöka och förbättra den biologiska mångfalden. Börja med att undersöka närmiljön. Vad är det som växer, flyger eller kryper i närheten av skolan eller förskolan? Leta reda på några av de växter, småkryp och fåglar som finns i närheten - en fullständig inventering är inte möjlig att göra, men några arter av olika slag hittar ni säkert. Rita en karta över närområdet. Använd den för att markera skolgårdens eller förskolegårdens biologiska mångfald. Undersök om det finns olika arter beroende på vilken årstid det är. Utifrån det ni hittar kan man fundera på varför just dessa arter finns på er skolgård. Har ni planterat dit dem? Har det alltid sett ut som det gör? Vad är det som påverkar just er närmiljö? Rita, fotografera och berätta vad barngruppen eller klassen hittat. Mer tips finns i årets kalender, Bi-lagan nr 2 2010, månaderna oktober och mars.

långhorning Förbättra mångfalden

Nästa steg i utmaningen är att förbättra den biologiska mångfalden. Gör något som förbättrar möjligheterna för arterna i närmiljön. Några förslag finns i årets kalender (se april), men säkert finns det många fler bra idéer! Låt barnen bestämma. Vill ni sätta upp fågelholkar, fröautomater, plantera växter, bygga humlebon eller vad är det som passar just hos er? Bygga en fladdermusholk kanske…?

Dokumentation och sagor

När barnen sedan har inventerat och dokumenterat skolgården och gjort något för att förbättra den biologiska mångfalden är det dags att skriva och/eller rita en liten berättelse. Låt den handla om någon eller några av de arter ni har hittat. Har ni fått några nya besökare? Skicka in elevernas berättelser, teckningar och en kort redovisning av hur arbetet gått till senast den 31 oktober 2011. Gör gärna en liten berättelse i Microsofts Photo Story som är ett enkelt och mycket användbart program för att skapa bildberättelser. Programmet, tillsammans med instruktioner, finns på Skolverkets hemsida; www.pim.skolverket.se.

skott Anmälan

Vi lottar ut böcker och luppar till fem lärare/klasser som anmält sig senast den 1 mars 2011. Även om du inte hunnit anmäla din klass innan detta datum är du välkommen att vara med i Utmaningen. Anmälningsformuläret finns på vår hemsida, se länken Utmaningen.

Pris till elever

Priset för bra berättelser och bilder som skickats in blir att de publiceras i vår tidning Bi-laganoch/eller läggs på vår webbsida. Bland de berättelser som eleverna har skrivit och som skickats till resurscentrum kommer en jury att välja ut några av berättelserna eller filmerna, i kombination med teckningar, som gjorts av elever.

Ur de nya styrdokumenten

smörblomma Ur Läroplan för förskolan: "Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro ska prägla förskolans verksamhet. Förskolan ska medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp. Verksamheten ska hjälpa barnen att förstå hur vardagsliv och arbete kan utformas så att det bidrar till en bättre miljö både i nutid och i framtid." Ur Centralt innehåll för årskurs 1-3: "Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter. Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem." Ur Centralt innehåll för årskurs 4-6: "Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön."

Anmälningsformulär »