Hem
Tidningen Bi-lagan
Tema
Kurser
Inköp
Kontakter för skolan
Länkar
Säkerhet
Utmaningen
Nyhetsbrev
  Nationellt resurscentrum för
 biologi och bioteknik
 Box 592, 751 24 Uppsala
 tel. 018-471 50 65
 Vid Uppsala universitet i
 samarbete med SLU.
 Ett uppdrag av regeringen.
 e-post   About us | Om oss | Webbkarta | Nytt på sajten
 

Listan över inköpsställen omfattar materiel för praktiskt arbete med biologi i skolan. Den är indelad i följande huvudgrupper.

Bioteknikleverantörer »

Inköpsställen för NCBE-materiel »

Kemikalier och laborationsmateriel »

Levande organismer »

Övrigt materiel »

 

Förslag på kompletteringar och ändringar skickas till info@bioresurs.uu.se.