Hem
Tidningen Bi-lagan
Tema
Kurser
Inköp
Kontakter för skolan
Länkar
Säkerhet
Utmaningen
Nyhetsbrev
  Nationellt resurscentrum för
 biologi och bioteknik
 Box 592, 751 24 Uppsala
 tel. 018-471 50 65
 Vid Uppsala universitet i
 samarbete med SLU.
 Ett uppdrag av regeringen.
 e-post   About us | Om oss | Webbkarta | Nytt på sajten
 
Webbkarta

Biologiskt resurscentrums webbplats består av följande delar

 

About us
 
 

Aktuellt
 
 

Bi-Lagan
 
 

Bioteknik i skolan
Laborationer för grundskola
Laborationer för gymnasium
Komma igång med bioteknik
Hur gör man på olika ställen i Sverige?
Läslänkar
Leverantörer
FAQ
Kontakt och anmälan

Ett Myller av Liv
 
 

Evolution
Introduktion
Byggnad och funktion
Böcker och webbsidor
Ekologi
Mekanismer
Molekylärbiologi
Gymnasiets styrdokument
Jordens och organismvärldens utveckling
Vetenskapshistoria

Förskola, gr f–6
Förskolan och grundskolan f—6
Linné
Naturen
   Höst
   Vinter
   Vår
   Sommar
Människokroppen, kost och hälsa
   Våra fem sinnen
   Hälsa
   Kost
   Kroppens organ
   Sex och samlevnad

 

Hands-on — Tips
Biologisk mångfald
Bioteknik-genteknik-genetik
Djur
Ekologi
Hållbar utveckling
Livsmedel
Marint: Havet, Östersjön
Miljö
Människa—Hälsa
Växter
Blandat
Utvärdering—prov
Didaktik
Litteraturtips
Etologi
 

Information
 
 

Informationsbrev
 
 

Inköp
Levande organismer
Kemikalier och laborationsmateriel
Inköpsställen för NCBE-materiel
Övrigt materiel
 

Kalendarium
 
 

Klimat
Närmiljön och klimatförändringar
Årstidsvariationer i naturen – fenologi
Vilka växter finns i närmiljön?
Klimatförändringar med konsekvenser
Klimat och mat
Arktis och Antarktis
Livsstil och klimatpåverkan

Liten bastardsvärmare
 
 

Länkar
Allmänna länkar
Biologi på nätet
Biologisk mångfald
Bioteknik—genteknik—genetik
Djur
Ekologi
Hållbar utveckling
Marint: Havet, Östersjön
Miljö
Människa
Växter
Fortbildning
Frågelådor
Information från företag
Internationella och nationella tävlingar
Lektionstips
Museer
Myndigheter
Naturskolor
Nyhetsbrev att prenumerera på
Organisationer, föreningar
Pedagogik
Resurscentra
Science center
Stipendier att söka/internationellt utbyte
Styrdokument
Tidskrifter
Universitet/Högskolor
Utvärderingar
Vad gör en naturvetare
Ämnesföreningar

Nytt på sajten
 
 

Om oss
 
 

Skolprojektet Linné
 
 

Säkerhet
Laborationer med mikroorganismer
Laborationer med genetiskt modifierade mikroorganismer (GMM)
Djur i skolan
Blodlaborationer i skolan

Utmaningen
2011
2010
2008/2009
2007
 

Verksamheten
Svenska
Engelska
 

Våra aktuella kurser
 
 

Våra kurser
Marinbiologi 3p — fördjupningskurs
Berättelsen som pedagogiskt verktyg
Miljö, växter, djur, ekologi, Östersjön, mikrobiologi, bioteknik mm
Bioteknik för yngre barn gr f—6
Natur och miljö gr f—9
Miljö och ekologi gr 6—9 + gy Nk A
Östersjön gr 6—9 + gy
Kurser och kursdagar på Naturskolor
Maten och människan