Hem
Tidningen Bi-lagan
Tema
Kurser
Inköp
Kontakter för skolan
Länkar
Säkerhet
Utmaningen
Nyhetsbrev
  Nationellt resurscentrum för
 biologi och bioteknik
 Box 592, 751 24 Uppsala
 tel. 018-471 50 65
 Vid Uppsala universitet i
 samarbete med SLU.
 Ett uppdrag av regeringen.
 e-post   About us | Om oss | Webbkarta | Nytt på sajten
 

Introduktionstext om kurser. 

  Våra aktuella kurser
Här hittar du en lista på kurser som organiseras av Nationellt resurscentrum i biologi och bioteknik och som du kan anmäla dig till nu.
Gå vidare »

  Kurser att beställa
I spalten till vänster under Kurser att beställa finns ett antal kurser som inte beskrivs nedan.
Nedan finner ni exempel på några kursdagar som vi kan arrangera vid en tidpunkt vi kan komma överens om.
Gå vidare »

  Genomförda kurser
Här hittar du information om redan genomförda kurser uppdelade på år.
Gå vidare »