Hem
Tidningen Bi-lagan

Tema
  Bioteknik i skolan
  Fröet (bi-ma)
  Ett myller av liv
  Evolution
  Förskola, gr f—6
  Klimat
  - Fenologi
  - Växter
  - Klimatförändringar
  - Klimat och mat
  - Polarområden
  - Livsstil och klimatpåverkan
  Linné
 
Kurser
Inköp
Kontakter för skolan
Länkar
Säkerhet
Utmaningen
Nyhetsbrev
    About us | Om oss | Webbkarta | Nytt på sajten
 

 

Närmiljön och klimatförändringar

Just nu pågår en mycket viktig debatt om klimatförändringar och vilka effekter det kan medföra. Många lärare efterfrågar idéer och inspiration till undervisning. Det stora intresset för klimatfrågor var också anledningen till att vi under hösten 2008 har anordnat en serie kursdagar på olika håll i landet med detta tema. På denna sida finns material som tagits fram i samband med kursdagarna, bland annat några av föreläsningarna, men materialet är användbart för alla som vill arbeta med klimatfrågor. Sidan är under utveckling och kommer att uppdateras efterhand. Hör gärna av dig med tips och idéer till kompletterande material.

Länkar till materialet på denna webbsida:

  1. Fenologi – hur man kan följa årstidsförändringarna i naturen genom att studera växter och djur. Registrera lövsprickning, blomningstid, fruktmognad och lövfällning och undersök hur växternas årstidscykel hänger ihop med klimatet.
  2. Växter – hur studier av växterna i närmiljön kan utvecklas. Undervisningsidéer presenteras för att lära sig känna igen växtarter.
  3. Väderlek och meterologiska observationer, samt klimatförändringar och effekter av klimatförändringar. Hur påverkas exempelvis skogen av ett varmare klimat och vad händer i Kristianstad om Östersjöns vattennivå stiger?
  4. Klimat och mat. På vilket sätt påverkas klimatet av den mat vi äter? Kan vi välja mat som är klimatsmart och samtidigt nyttig?
  5. Polarområden. Hur påverkas naturen och befolkningen i polarområdena Arktis och Antarktis av klimatförändringarna?
Under kursdagarna fick grupper av deltagare rita tankekartor över antingen hur klimatfrågorna kan komma in i olika ämnen i skolan eller hur ett speciellt klimattema kan utformas. Några exempel på tankekartor finns nedan och kan fungera som inspiration.
Klicka för att se dem i större format.

     
     

Resurser för skolan, sammanfattning
Resurser för skolan – ett material från kursdagarna Miljö och Klimat (pdf): Organisationer med fokus på natur- och miljöfrågor, litteratur och webbsidor.

 

Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik
vid Uppsala universitet i samarbete med SLU (Sveriges lantbruksuniversitet),
Skolverket och Biologilärarnas förening.
www.bioresurs.uu.se