Hem
Tidningen Bi-lagan
Tema
Kurser
Inköp
Kontakter för skolan
Länkar
Säkerhet
Utmaningen
Nyhetsbrev
    About us | Om oss | Webbkarta | Nytt på sajten
 

 

Årstidsvariationer i naturen – fenologi

I styrdokumenten för grundskolan anges bl.a. att eleverna ska kunna de vanliga växterna i närmiljön. Nu kopplar vi ihop detta med klimatdebatten, ett varmare klimat påverkar bl.a. blomningstid och lövfällning. Det handlar alltså om fenologi - läran om biologiska företeelser som är årstidsbundna och deras relation till väder och klimat.

På webbsidan www.blommar.nu kan du registrera lövsprickning, blomningstid, fruktmognad, fröspridning, höstlöv och lövfällning för olika arter. Anvisningar för registreringen finns på: www.blommar.nu/3_regeln_aug21.pdf. Under rubriken Klimat och fenologi visas ett diagram över hur blomningstiden för hägg och syren har ändrats under drygt 40 år. Fler historiska data kommer efterhand att läggas in på webbsidan.

En föreläsning om växternas årstidsvariation i ett historiskt sammanhang hölls under kursdagarna av Kjell Bolmgren, Inst. f. ekologi och evolution, Uppsala universitet. Den handlar om hur arbete med fenologi passar in i skolan och hur historiska data över blomningstid kan kopplas till de pågående klimatförändringarna. Till förläsningen kopplas ett material med konkreta idéer för arbete i skolan.

Till föreläsningen: Påverkas växtligheten av klimatförändringar?
Undervisningsidéer: Konkret och praktiskt för skolan (text). Presentation med bilder.

Länkar:

« Tillbaka

 

Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik
vid Uppsala universitet i samarbete med SLU (Sveriges lantbruksuniversitet),
Skolverket och Biologilärarnas förening.
www.bioresurs.uu.se