Hem
Tidningen Bi-lagan
Tema
Kurser
Inköp
Kontakter för skolan
Länkar
Säkerhet
Utmaningen
Nyhetsbrev
    About us | Om oss | Webbkarta | Nytt på sajten
 

Vilka växter finns i närmiljön?

För att kunna iaktta hur klimatförändringar påverkar floran gäller det ju att först lära sig urskilja enskilda arter i myllret av olika slag av växter. Kanske är det så att för varje ny art man lär sig blir det lite lättare att lära sig känna igen ytterligare någon art. Ur alla de gröna nyanserna i naturen framträder de olika arterna efterhand som man lär sig identifiera deras kännetecken.

I Linnés spår
I häftet "I Linnés spår" från serien Linnélektioner kommer följande tips och bakgrundsmaterial för arbete med växter i skolan. Häftet kan beställas i sin helhet från www.bioresurs.uu.se/skolprojektlinne.

Hela häftet I Linnés spår

Från kaos till ordning (s 2-3 i häftet I Linnés spår)
Gör din egen flora genom att scanna växter. (s 4-5 i häftet I Linnés spår)
Pressa växter och gör ett herbarium (s 6-7)
Växternas kärleksliv (s 8-15)
Sortera och ordna (s 16-19)
Linnés sexualsystem (s 20-21)
På spaning med växtdetektiverna (s 22-23)
Växtfamiljer (s 24-25)
Växternas namn (s 26-27)
Släktforskning i grönsaksdisken (s 28-29)
Sök spåren från Linnés tid (s 30-31)
Gör ditt eget natursudoku (s 32)
Växtbingo i skog och mark (s 33)
Naturstig = upplevelsestig (s 34-35)
GPS i skolan (s 36-38)
Tema växter (s 39)
Referenser (s 40)

Botaniska föreningar
Svenska botaniska föreningen har tagit fram en lista på 100 vanliga växtarter som är lätta att känna igen och som finns över stora delar av landet. Använd t.ex. listan och pricka in de arter som finns runt skolan. Återkom till samma område flera gånger under året för att notera nya arter.

Lista med bilder på 100 vanliga växtarter

Svenska botaniska föreningen är positiv till kontakter med skolor, exempelvis kan det handla om att tillsammans undersöka skolans närmiljö och upptäcka intressanta växtarter. Det finns lokala botaniska föreningar på olika håll i landet och vid kontakter med några av dessa har nedanstående kontaktpersoner angett att de är positiva till att skolor tar kontakt. Säkert finns många fler botaniska föreningar och kontaktpersoner. Förfrågningar om utökade kontakter kan ställas till britt-marie.lidesten@bioresurs.uu.se

Svenska botaniska föreningen

Lokala kontakter för exempelvis kurser om floran i närområdet:

Lunds botaniska förening
mail till Kjell-Arne Olsson, Åhus

Föreningen Bohusläns flora och Svenska botaniska föreningen
Evastina Blomgren, Kungshamn, evastina.blomgren@swipnet.se

Dalarnas botaniska sällskap
Staffan Jansson
Janet Jandér

Föreningen Norrbottens flora
Ulf Zethraeus, Piteå, ulf.allis@telia.com

« Tillbaka

 

Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik
vid Uppsala universitet i samarbete med SLU (Sveriges lantbruksuniversitet),
Skolverket och Biologilärarnas förening.
www.bioresurs.uu.se