Hem
Tidningen Bi-lagan
Tema
Kurser
Inköp
Kontakter för skolan
Länkar
Säkerhet
Utmaningen
Nyhetsbrev
    About us | Om oss | Webbkarta | Nytt på sajten
 

 

Klimatförändringar med konsekvenser

Väderiakttagelser och klimat
Gå ut och studera molnen – det ger förståelse för vilket väder som man kan förvänta sig. Till hjälp finns en molnatlas och anvisningar för att registrera hur stor del av himlen som molnen täcker, samt på vilken höjd molnen befinner sig.

Molnatlas (pdf)
Täckningsgrad, höjdläge för moln (pdf)

Föreläsningar:
Några av föreläsningarna under de genomförda kursdagarna handlade generellt om väder och om klimatförändringar. Under kursdagen i Falun höll Pål Kirkeby Hansen från Högskolen i Oslo två föreläsningar:

Meteorologiska undersökningar i skolan (Power Point)
Klimatförändringar; myt eller sanning – vad vet man idag? (Power Point)

Övningar: Mäta temperatur och nederbörd
Det finns många enkla praktiska undersökningar som kan göras i skolan med utgångspunkt i temperatur och nederbördsmätningar. En av övningarna under kursdagarna handlade om detta.

Övning att mäta temperatur och nederbörd.

Klimatförändringar och effekter i skogen
Ett varmare klimat kan få olika effekter på skogen. Det kan t.ex. handla om snabbare tillväxt men också ökad risk för vissa typer av skador. Träd som växer binder koldioxid, men när biomassan återgår till kretsloppet frigörs den bundna koldioxiden. Snabbare nedbrytning av organiskt material i skogsmarken kan medföra ökade utsläpp av koldioxid. Frågan om vilka effekterna i skogen blir av en ökad temperatur är högst aktuell men ännu inte möjlig att besvara. Mari Hansson, Skogskonsulent, Luleå, höll en föreläsning under kursdagen i Luleå med titeln:

Svenska skogens betydelse för klimatet och klimatets betydelse för skogen

Risk för översvämningar i Kristianstad?
I Kristianstad är frågor som rör effekter av klimatförändringar högst aktuella. Sveriges lägsta markpunkt finns nära Kristianstads centrum, - 2,41 m under havsytan och om havsytansnivå stiger gäller det att förhindra översvämning. Kristianstads kommuns hemsida har en särskild avdelning om klimat

Under kursdagen i Kristianstad höll Elin Dalaryd från Kristianstads kommun en föreläsning med titeln Klimatkommunen Kristianstad.

Länkar:

 • Naturvårdsverket
  Naturvårdsverkets webbsida innehåller en avdelning "Klimat i förändring" som ger en utmärkt översikt över klimatfrågan och innehåller bra bildmaterial.

  Möjlighet finns också att prenumerera utan kostnad på nyhetsbrev om klimatet.

  Häftet "Vad händer med klimatet? 10 frågor och svar om klimatet" kan laddas ner gratis.

  En användbar bok som ger en bred översikt och innehåller ett utmärkt bildmaterial är "En ännu varmare värld. Växthuseffekten och klimatets förändringar", 176 s, Roger Olsson (red). Beställes via Naturvårdsverkets webbsida.

 • SMHI
  SMHI:s webbsida innehåller mycket som rör väder och klimat, en speciell klimatavdelning finns. Intressant är avdelningen med klimatscenerarier som visar vilka förändringar som kan förväntas i olika regioner i Sverige. Scenarierna visas som diagram och som animationer.

 • Meteorologisk institutt, Norge

 • SVT
  SVT:s webbsida innehåller en del material om klimatfrågor i form av faktatexter, medieinslag och videosekvenser.

« Tillbaka

 

Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik
vid Uppsala universitet i samarbete med SLU (Sveriges lantbruksuniversitet),
Skolverket och Biologilärarnas förening.
www.bioresurs.uu.se