Hem
Tidningen Bi-lagan
Tema
Kurser
Inköp
Kontakter för skolan
Länkar
Säkerhet
Utmaningen
Nyhetsbrev
    About us | Om oss | Webbkarta | Nytt på sajten
 

 

Klimat och mat

Vad vi äter har betydelse på olika sätt för klimatet. Det handlar exempelvis om att transporterna och odlingsmetoderna är betydelsefulla. Givetvis har olika slags livsmedel olika stor klimatpåverkan – jämför t.ex. kött från olika djur.
Föreläsningen under kursdagen i Göteborg, som hölls av Åsa Kasimir Klemedtsson, har titeln Klimat och mat.

Länkar:
Krav
Folder från Coop om klimat och mat
Centrum för uthålligt lantbruk, KliMAT-guiden
Folkhälsoguiden och Stockholms läns landsting, S.M.A.R.T.-mat

« Tillbaka

 

Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik
vid Uppsala universitet i samarbete med SLU (Sveriges lantbruksuniversitet),
Skolverket och Biologilärarnas förening.
www.bioresurs.uu.se