Hem
Tidningen Bi-lagan
Tema
Kurser
Inköp
Kontakter för skolan
Länkar
Säkerhet
Utmaningen
Nyhetsbrev
    About us | Om oss | Webbkarta | Nytt på sajten
 

Arktis och Antarktis. Internationella polaråret

I det internationella polaråret (IPY) deltar 50 länder. Det är egentligen två år och avslutas i mars 2009. Enligt IPY:s svenska webbsida är två frågor centrala under polaråret. Den ena är klimatfrågan. En annan central fråga gäller den mänskliga dimensionen, det vill säga människor, kulturer och samhällen i polarområdena.
Under polaråret genomförs en mängd forskningsprojekt med olika inriktningar. Många av projekten är fokuserade på klimatförändringar. På IPY:s webbsida uttrycks det så här: Polarforskning är viktig för förståelsen av den värld vi lever i. Förändringar i det globala klimatet märks först och är störst i polarområdena. Polartrakterna är också intimt förknippade med frågor om bevarande av biologisk mångfald i de känsliga ekosystemen och med levnadsvillkoren för miljoner människor i Arktis.

Internationella polaråret, svensk webbsida
Internationella polaråret, norsk webbsida
Samiskt informationscentrum

« Tillbaka

 

Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik
vid Uppsala universitet i samarbete med SLU (Sveriges lantbruksuniversitet),
Skolverket och Biologilärarnas förening.
www.bioresurs.uu.se