Hem
Tidningen Bi-lagan
Tema
Kurser
Inköp
Kontakter för skolan
Länkar
Säkerhet
Utmaningen
Nyhetsbrev
  Nationellt resurscentrum för
 biologi och bioteknik
 Box 592, 751 24 Uppsala
 tel. 018-471 50 65
 Vid Uppsala universitet i
 samarbete med SLU.
 Ett uppdrag av regeringen.
 e-post   About us | Om oss | Webbkarta | Nytt på sajten
 
KURSERBJUDANDEN FRÅN NATIONELLT RESUSRCENTRUM FÖR BIOLOGI OCH BIOTEKNIK

»  Bioteknikveckan 2006
Med aktiviteter för lärare, lärarstuderande och elever.

» Miljö, växter, djur, ekologi, Östersjön, mikrobiologi, bioteknik mm
Temakursdagar för lärare
Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik erbjuder kursdagar för lärare. Praktiskt arbete, experiment och resonemang är basen i kursdagarna som erbjuds inom olika temaområden och vänder sig till lärare från grundskola, gymnasium och vuxenutbildning.
    Kurser erbjuds över hela landet för grupper mellan 5 och 20 deltagare från en skola, kommun eller region. Resurscentrum kommer till er och vill att ni lokalt ordnar de praktiska arrangemang som krävs i anslutning till en kurs. Kostnad 3 500:-/grupp för en kursdag.
Läs mer

 
» Bioteknik för yngre barn gr f—6

» Natur och miljö gr f—9

» Miljö och ekologi gr 6—9 + gy Nk A

» Östersjön gr 6—9 + gy

» Kurser och kursdagar på Naturskolor
Många av de Naturskolor som finns runt om i landet erbjuder lärarfortbildning i form av kurser.

» Maten och människan gr, gy och vux
Kurser för inspiration till arbete med mat och hälsa i undervisningen, för lärare i t ex biologi/NO, hem- och konsumentkunskap, historia, idrott och hälsa eller kemi.