Hem
Tidningen Bi-lagan
Tema
Kurser
Inköp
Kontakter för skolan
Länkar
Säkerhet
Utmaningen
Nyhetsbrev
  Nationellt resurscentrum för
 biologi och bioteknik
 Box 592, 751 24 Uppsala
 tel. 018-471 50 65
 Vid Uppsala universitet i
 samarbete med SLU.
 Ett uppdrag av regeringen.
 e-post   About us | Om oss | Webbkarta | Nytt på sajten
 

Nedan finner du samtliga länkar sorterade i kategorier. I listan till vänster hittar du dessutom snabblänkar till rubrikerna Hands-on Tips och Biologilänkar.

Allmänna länkar
  Lexikon, källkritik, multimediabyrån
Biologilänkar
  Här finns huvudsakligen länkar till fördjupande texter att LÄSA. Praktiska försök, undersökningar, bilder och interaktiva övningar finns samlade under Hands-on och under Förskola, gr f - 6
Didaktik
Fortbildning
Frågelådor
Förskola, grundskola f-6
Hands-on—Tips
  Här finns länkar till praktiskt arbete i skolan; försök, laborationer, undervisningsidéer.
Länkar med fördjupande texter finns samlade under ämnesrubriker i Biologilänkar och i Förskola, gr f- 6.
Inköp
  Här finns länkar till företag som säljer utrustning och material för praktiska undersökningar i skolan.
Om du är leverantör och saknas på listan eller om du vill ändra informationen om ert företag, ta gärna kontakt med oss, info@bioresurs.uu.se.
Internationella och nationella tävlingar
Kontakter för skolan
  Nedan finns olika organisationer med kontaktpersoner som kan vara intressanta samarbetspartners för skolan.
Lektionstips
Museer
Myndigheter
  med uppdrag/uppgifter i frågor bl.a. kring barnomsorg-skola, natur-miljö, hälsa, livsmedel

Naturskolor
Organisationer, föreningar
  Information för dig som arbetar med NO/biologi/bioteknik/miljö i förskola-skola
Projektarbete
Resurscentra
  Nationella resurscentra för lärare.
Science centra, övriga lokala resurscentra
Stipendier att söka/internationellt utbyte
Styrdokument
  Länkar till Skolverkets hemsida med styrdokument.
Tidskrifter
Tidskrifter, nyhetsbrev
Universitet/Högskolor
Utvärdering/bedömning/betyg/
Ämnesföreningar