Hem
Tidningen Bi-lagan
Tema
Kurser
Inköp
Kontakter för skolan

Länkar
  Förskola och gr f - 6
  Hands-on Tips
  Biologilänkar
  Alla sorterade länkar
  Alla A-Ö
  Kalenderdelar fr. Bi-lagan
 
Säkerhet
Utmaningen
Nyhetsbrev
  Nationellt resurscentrum för
 biologi och bioteknik
 Box 592, 751 24 Uppsala
 tel. 018-471 50 65
 Vid Uppsala universitet i
 samarbete med SLU.
 Ett uppdrag av regeringen.
 e-post   About us | Om oss | Webbkarta | Nytt på sajten
 

med uppdrag/uppgifter i frågor bl.a. kring barnomsorg-skola, natur-miljö, hälsa, livsmedel

Arbetsmiljöverket

Energimyndigheten

Fiskeriverket

FORMAS
FORMAS stödjer grundforskning och behovsstyrd forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande.

Gentekniknämnden

Genvägen
Genteknikmyndigheternas gemensamma webbportal

Internationella programkontoret
En statlig myndighet som stödjer skolor, universitet, företag, organisationer och enskilda individer att delta i internationellt samarbete.

Jordbruksverket
Här ansöker man för att få använda animaliska biprodukter till dissektioner i skolan. Föreskrifterna står i SJVFS 2011:21. Ansökningsblanketten heter D153.

Kemikalieinspektionen

Konsumentverket

Läkemedelsverket

Lantmäteriverket

Livsmedelsverket

Myndigheten för yrkeshögskolan

Naturvårdsverket
« Tillbaka
Polarforskningssekretariatet

Skogsstyrelsen

Skolinspektionen

Skolverket

SMHI, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
En stor mängd information om bl.a. klimat, väder, tolka moln, vattenstånd, statistik.

Smittskyddsinstitutet

Specialpedagogiska skolmyndigheten
Myndigheten bildades den 1 juli 2008 för statens samlade stöd i specialpedagogiska frågor.

Statens folkhälsoinstitut

Statens medicinsk-etiska råd

Statens veterinärmedicinska anstalt

Strålsäkerhetsmyndigheten
Här finns bl.a. ett kostnadsfritt material om strålning och strålskydd att användas vid undervisning i grundskola och gymnasium.

Sveriges Geologiska Undersökning

Umeå Marina Forskningscentrum

Vetenskapsrådet

Vetenskapsrådet/forskning.se