Hem
Tidningen Bi-lagan
Tema
Kurser
Inköp
Kontakter för skolan

Länkar
  Förskola och gr f - 6
  Hands-on Tips
  Biologilänkar
  Alla sorterade länkar
  Alla A-Ö
  Kalenderdelar fr. Bi-lagan
 
Säkerhet
Utmaningen
Nyhetsbrev
  Nationellt resurscentrum för
 biologi och bioteknik
 Box 592, 751 24 Uppsala
 tel. 018-471 50 65
 Vid Uppsala universitet i
 samarbete med SLU.
 Ett uppdrag av regeringen.
 e-post   About us | Om oss | Webbkarta | Nytt på sajten
 

Att förstå naturen - från vardagsbegrepp till biologi - fyra
Ämnesdidaktik i praktiken - nya vägar för undervisning i naturvetenskap nr 2, oktober 2003. Publikation från projektet NORDLAB-SE av bl a Björn Andersson, Göteborgs universitet.

Brickan i undervisningen
Uppdukade brickor i undervisningen leder till att eleverna formulerar många funderingar och frågor.

Concept cartoons - verktyg för att arbeta med begrepp
Concept cartoons är ett bedömningsstöd och inspirationsmaterial för de naturorienterande ämnena i årskurs 1-9. Materialet bygger på teckningar där elever uttrycker sina tankar om olika fenomen eller sammanhang i vardagen. Meningen är att de ska väcka intresse, skapa diskussioner och stimulera naturvetenskapligt tänkande.

Forskning i naturvetenskapernas didaktik
Svensk nationell förening för Forskning i Naturvetenskapernas Didaktik

Forskning.se
Tema naturvetenskap i undervisningen.

NorDiNa
Nordisk tidskrift i naturfagdidaktikk. Ges ut av Naturfagsenteret, Universitetet i Oslo, i samarbete med Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik, Umeå universitet.

Om vetenskapligt arbetssätt. Pedagogiskt godis
Laborationen från Bioscience explained visar hur man använder godis för att illustrera vetenskaplig metodik, statistiska metoder och forskningsfusk.
« Tillbaka
Skolverket: Forskning om naturorienterande ämnen

Skolverket: Learning studies och lesson studies

Skolverket: Naturvetenskap i undervisningen
Innehållsrik sida med fokus på ämnesdidaktik

The International Journal of Education in Mathematics, Science and Technology (IJEMST)
En ny peer review-granskad online-tidskrift som kommer med nytt nummer varje kvartal. Här kan du hitta artiklar om forskning om lärande i matematik, vetenskap och teknik. Licenserad via Creative Commons och fritt tillgänglig.

UR samtiden: att lära sig biologi
Auli Arvola-Orlander berättar under en populärvetenskaplig föreläsning vid Stockholms universitet om vad som händer i biologiundervisningen i en åk9 som följdes under en termin då temat var människokroppen.

Utepedagogik - utedagar
Naturskolan i Lund har samlat mycket läsvärt om utepedagogik.