Hem
Tidningen Bi-lagan
Tema
Kurser
Inköp
Kontakter för skolan

Länkar
  Förskola och gr f - 6
  Hands-on Tips
  Biologilänkar
  Alla sorterade länkar
  Alla A-Ö
  Kalenderdelar fr. Bi-lagan
 
Säkerhet
Utmaningen
Nyhetsbrev
  Nationellt resurscentrum för
 biologi och bioteknik
 Box 592, 751 24 Uppsala
 tel. 018-471 50 65
 Vid Uppsala universitet i
 samarbete med SLU.
 Ett uppdrag av regeringen.
 e-post   About us | Om oss | Webbkarta | Nytt på sajten
 

Länkar till Skolverkets hemsida med styrdokument.

1. Läroplan för förskolan
I läroplan för förskolan Lpfö 98 (Reviderad 2010) finns det ett par punkter som handlar om biologi under 2.2 Utveckling och lärande.

2. Grundskolan: Kursplan i biologi med tillhörande stödmaterial
Kursplanen i biologi för grundskolan. På samma sida finns även länkar till kommentarmaterial, diskussionsunderlag och bedömningsstöd.

3. Sameskolan: Kursplan i biologi med tillhörande stödmaterial
Kursplanen i biologi för sameskolan. På samma sida finns även länkar till kommentarmaterial, diskussionsunderlag och bedömningsstöd.

4. Gymnasieutbildning: Ämnesplan i biologi
Det finns tre kurser i biologi. Biologi 1, biologi 2 och bioteknik. På samma sida finns även länkar till kommentarmaterial.

5. Gymnasieutbildning: Ämnesplan i biologi i vattenmiljöer
Det finns tre kurser i ämnet. Biologi i vattenmiljöer 1, biologi i vattenmiljöer 2 och biologi i vattenmiljöer 3.Styrdokument före skolreformen 2011
  Styrdokument, mål och betygskriterier som gällde före skolreformen 2011.
« Tillbaka
6. Gymnasieutbildning: Ämnesplan i biologi – naturbruk
Det finns fyra kurser i ämnet. Djurens biologi, marken och växternas biologi, bevarandebiologi samt biologi – naturbruk – specialisering.

7. Gymnasieutbildning: Ämnesplan i naturkunskap
Kurser i ämnet: Naturkunskap 1a1. Naturkunskap 1a2. Naturkunskap 1b. Naturkunskap 2.

8. Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå
Skolverkets föreskrifter om kursplaner för kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå.

9. Särskild utbildning för vuxna på grundläggande nivå
Skolverkets föreskrifter om kursplaner för särskild utbildning för vuxna på grundläggande nivå.