Hem
Tidningen Bi-lagan
Tema
Kurser
Inköp
Kontakter för skolan

Länkar
  Förskola och gr f - 6
  Hands-on Tips
  Biologilänkar
  Alla sorterade länkar
  Alla A-Ö
  Kalenderdelar fr. Bi-lagan
 
Säkerhet
Utmaningen
Nyhetsbrev
  Nationellt resurscentrum för
 biologi och bioteknik
 Box 592, 751 24 Uppsala
 tel. 018-471 50 65
 Vid Uppsala universitet i
 samarbete med SLU.
 Ett uppdrag av regeringen.
 e-post   About us | Om oss | Webbkarta | Nytt på sajten
 

Ämnesprov i biologi, fysik och kemi i skolår 9
På provkonstruktörernas hemsida kan man föjla arbetet

Bedömning och betygsättning
Betygsbestämmelser

BETYG, Skolverket
Om slutbetyg, skriftligt omdöme och prövning i obligatoriska skolan och frivilliga skolan.

PISA
PISA undersöker femtonåringars förmåga inom olilka kunskapsområden.
« Tillbaka
Rapport från 2002 års Eurobarometer om bioteknik

SIRIS
Info om skolors resultat och kvalitet. Olika dokument: statistiska uppgifter över skolors resultat och organisation, analyser,utvärderingar mm

TIMSS
Studier av elevernas kunskaper i matematik och naturvetenskap.