Hem
Tidningen Bi-lagan
Tema
Kurser
Inköp
Kontakter för skolan
Länkar
Säkerhet
Utmaningen
Nyhetsbrev
  Nationellt resurscentrum för
 biologi och bioteknik
 Box 592, 751 24 Uppsala
 tel. 018-471 50 65
 Vid Uppsala universitet i
 samarbete med SLU.
 Ett uppdrag av regeringen.
 e-post   About us | Om oss | Webbkarta | Nytt på sajten
 

Nedan finns olika organisationer med kontaktpersoner som kan vara intressanta samarbetspartners för skolan.


Sveriges entomologiska förening
Sveriges Entomologiska Förening (SEF) är en riksorganisation för entomologi i landet. Elva lokalföreningar är medlemmar i SEF.

Sveriges Ornitologiska Förening
Sveriges Ornitologiska Förening (SOF) är en riksomfattande förening för fågelintresserade, fågelskydd och fågelforskning. Bland annat har det ett forum där man kan ställa frågor om fåglar.
« Tillbaka