Hem
Tidningen Bi-lagan
Tema
Kurser
Inköp
Kontakter för skolan

Länkar
  Förskola och gr f - 6
  Hands-on Tips
  Biologilänkar
  Alla sorterade länkar
  Alla A-Ö
  Kalenderdelar fr. Bi-lagan
 
Säkerhet
Utmaningen
Nyhetsbrev
  Nationellt resurscentrum för
 biologi och bioteknik
 Box 592, 751 24 Uppsala
 tel. 018-471 50 65
 Vid Uppsala universitet i
 samarbete med SLU.
 Ett uppdrag av regeringen.
 e-post   About us | Om oss | Webbkarta | Nytt på sajten
 

Här finns huvudsakligen länkar till fördjupande texter att LÄSA. Praktiska försök, undersökningar, bilder och interaktiva övningar finns samlade under Hands-on och under Förskola, gr f - 6


Karolinska institutet
Aktuell medicinsk forskning. Om Nobelpriset i fysiologi eller medicin.

Antibiotika - ett projekt av gymnasieelever
Elever vid Rosendalsgymnasiet i Uppsala har skrivit en tidning om antibiotikaresistens, allt material är faktagranskat och ger en bred och uppdaterad bild över resistensproblematiken 2017.

Äta hälsosamt
Kostråd från Livsmedelsverket

Bilder
Mycket stor mängd detaljrika bilder, mest tecknade i svart-vitt. Alla områden inom biologin representerade.

BIONET
Aktuella gentekniska tillämpningar med möjlighet till diskussion. Av åtta europeiska vetenskapscenter-vetenskapsmuseer med stöd från EU. På 9 språk.

Cancerfonden
Om cancer och behandling

Control of the Cell Cycle, engelsk text, Nobel e-museum
you are to take on the job as a Cell Division Supervisor. Are you familiar with the different phases in the cell cycle?

Den oändliga reproduktionen - webföreläsning om människans fortplantning
Spermierna kommer från benen, barn kommer från storken, kvinnan blir röd om näsan när hon är gravid, amuletter, varma bad och frukter i underlivet förhindrar graviditeter. Så har några av teorierna kring människans fortplantning sett ut under historien. Nils-Otto Sjöberg, professor i obstetrik och gynekologi vid Lunds universitet, tar oss med på en resa genom historien fram till dagens moderna reproduktionsteknik. Inspelat i februari 2013. Arrangör: Lunds universitet.

Det gyllene riset
Artikel från Bioscience explained.

Det hänger på håret
Rättsmedicinalverkets rättsmedicinska avdelning. Från Bioscience explained.

Djurförsök
Djurförsök.info – information om djurförsök i forskningen från svenska universitet och Vetenskapsrådet.

Ett friskare och längre liv - populärvetenskaplig föreläsning
Carl Johan Sundberg, docent och prisbelönt föreläsare, talar om vikten av fysisk aktivitet. Populärvetenskaplig föreläsning arrangerad av Karolinska Institutet

FASS Information om läkemedel
Fass för allmänheten

Fetma? Än se´n då?
Bioscience explained vol 4 nr 1

Fiskar - vanliga arter
Om nya och gamla fiskarter men även fiskrecept från Svensk fisk.

Forskarintervju med Carl-Johan Sundberg
Från Bi-lagan 1-2013

Functional foods - mervärdesmat
Från Bioscience explained

FYSS
Motsvarigheten till FASS men här handlar det om ordination av fysisk aktivitet på recept. En manual om betydelsen av fysisk aktivitet för att förebygga och behandla olika sjukdomstillstånd.

Genteknik.nu
Om genteknik från Gentekniknämnden. Ny från 2014.
« Tillbaka
Giftinformationscentralen
Med bl.a. kemikalielista, växtlista och giftga svampar. Svarar på frågor om förgiftningar dygnet runt.

Hälsomålet
Om bra matvanor, rörelse, miljö och hälsa. En mängd fakta, tips och råd. All information bygger på vetenskapliga fakta. Stockholms läns landsting

Hjärnan
Ny webbsida på svenska som innehåller texter, illustrationer, 3D-animeringar och film. Innehållet är populärvetenskapligt.

Hjärnatlas

Kan blåögda föräldrar få brunögda barn?
Bioscience explained vol 4 nr 1

Kärlekens kemi
Ur Bioscience explained

Klimat och mat
Till Bioresurs sida om klimat och mat. Tema› Klimat› Klimat och mat.

Konsumtion och klimat
Information på Naturvårdsverkets hemsida om konsumtion och klimat och klimatanpassad mat.

Livsstil och klimatpåverkan
Till en sida med samlade resurser.

Människans energiomsättning
Från Bi-lagan 1-2013

Mervärdesmat - Functional Foods
Artikel i Bioscience Explained

Ögats anatomi
Animerad resurs över ögats olika delar. Genom att klicka på en översiktskarta med namn på ögats delar zoomas området in och en kort faktatext presenteras till den valda delen.

Råd om vård
Landstingens och regionernas gemensamma webbplats för råd om vård.

Rymdforum
Vår nytta av rymdforskning inom t.ex vattenrening eller medicin.

Sluta-röka-sajt

Smittskyddsinstitutet

Socialstyrelsen
Socialstyrelsen är en statlig myndighet som värnar hälsa, välfärd och allas lika tillgång till god vård och omsorg.

Strålsäkerhetsmyndigheten
Här finns bl.a. ett kostnadsfritt material om strålning och strålskydd att användas vid undervisning i grundskola och gymnasium.

Testa din lunch
Testa näring och glykemiskt index i din lunch direkt på internet.