Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik

 
Hem
Tidningen Bi-lagan
Tema
Kurser
Inköp
Kontakter för skolan

Länkar
  Förskola och gr f - 6
  Hands-on Tips
  Biologilänkar
  Alla sorterade länkar
  Alla A-Ö
  Kalenderdelar fr. Bi-lagan
 
Säkerhet
Utmaningen
Nyhetsbrev
  Nationellt resurscentrum för
 biologi och bioteknik
 Box 592, 751 24 Uppsala
 tel. 018-471 50 65
 Vid Uppsala universitet i
 samarbete med SLU.
 Ett uppdrag av regeringen.
 e-post   About us | Om oss | Webbkarta | Nytt på sajten
 


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö  Karolinska institutet
Aktuell medicinsk forskning. Om Nobelpriset i fysiologi eller medicin.


1

  1. Läroplan för förskolan
I läroplan för förskolan Lpfö 98 (Reviderad 2010) finns det ett par punkter som handlar om biologi under 2.2 Utveckling och lärande.


2

  2. Grundskolan: Kursplan i biologi med tillhörande stödmaterial
Kursplanen i biologi för grundskolan. På samma sida finns även länkar till kommentarmaterial, diskussionsunderlag och bedömningsstöd.


3

  3. Sameskolan: Kursplan i biologi med tillhörande stödmaterial
Kursplanen i biologi för sameskolan. På samma sida finns även länkar till kommentarmaterial, diskussionsunderlag och bedömningsstöd.


4

  4. Gymnasieutbildning: Ämnesplan i biologi
Det finns tre kurser i biologi. Biologi 1, biologi 2 och bioteknik. På samma sida finns även länkar till kommentarmaterial.


5

  5. Gymnasieutbildning: Ämnesplan i biologi i vattenmiljöer
Det finns tre kurser i ämnet. Biologi i vattenmiljöer 1, biologi i vattenmiljöer 2 och biologi i vattenmiljöer 3.


6

  6. Gymnasieutbildning: Ämnesplan i biologi – naturbruk
Det finns fyra kurser i ämnet. Djurens biologi, marken och växternas biologi, bevarandebiologi samt biologi – naturbruk – specialisering.


7

  7. Gymnasieutbildning: Ämnesplan i naturkunskap
Kurser i ämnet: Naturkunskap 1a1. Naturkunskap 1a2. Naturkunskap 1b. Naturkunskap 2.


8

  8. Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå
Skolverkets föreskrifter om kursplaner för kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå.


9

  9. Särskild utbildning för vuxna på grundläggande nivå
Skolverkets föreskrifter om kursplaner för särskild utbildning för vuxna på grundläggande nivå.


Ä

  Ägg på menyn?
En stor del av alla de ägg som våra vilda fåglar lägger blir uppätna av predatorer. Är det större eller mindre risk att häcka på marken eller i trän? Gör ett experiment med lerägg!


A

  Akvarellfärger från naturen
ur x-Bi-lagan 2008

  Alega Skolmateriel AB
Mätinstrument, mikroskop, anatomiska modeller, planscher, med mera.

  Allemansrätten
Till Naturvårdsverket


Ä

  Ämnesprov i biologi, fysik och kemi i skolår 9
På provkonstruktörernas hemsida kan man föjla arbetet


A

  Antibiotika - ett projekt av gymnasieelever
Elever vid Rosendalsgymnasiet i Uppsala har skrivit en tidning om antibiotikaresistens, allt material är faktagranskat och ger en bred och uppdaterad bild över resistensproblematiken 2017.

  Användbara databaser med information om arter


Ä

  Är ärtor levande?


A

  Arbetsmiljöverket

  ARKive
Med hjälp av världens bästa filmare, fotografer och forskare byggs via ARKive upp en multimedia-guide till världens utrotningshotade djur, växter och svampar. Här finns en stor samling naturfilmer, foton och faktasammanställningar för en stor del av jordens arter som är mer eller mindre hotade.


Å

  Årstidstecken och klimatförändringar
Ur Bi-lagan 1 2009


A

  Artdatabanken
Om Artdatabanken och om de rödlistade växterna, svamparna och djuren i Sverige

  Arternas folkbokföring


Ä

  Äta hälsosamt
Kostråd från Livsmedelsverket


A

  Att anlägga en äng
Det finns många som drömmer om en äng nära skolan, kanske på en del av skolgården. Går det? Kan man återskapa denna miljö? Bi-Lagan 1-2005 Kanske inte fullt ut, men vi kan skapa något ganska likt.

  Att förstå naturen - från vardagsbegrepp till biologi - fyra
Ämnesdidaktik i praktiken - nya vägar för undervisning i naturvetenskap nr 2, oktober 2003. Publikation från projektet NORDLAB-SE av bl a Björn Andersson, Göteborgs universitet.

  Att Inse – om visualisering i biologiundervisningen

  Att undervisa om kroppen
Från Bi-lagan 1-2013


B

  Balansen
Från Bi-lagan nr 2 2007.

  Balthazar, Sinnenas verkstad i Skövde

  Bedömning och betygsättning
Betygsbestämmelser

  BergmanLabora
08-625 18 50
Brett sortiment av laboratorieutrustning och kemikalier.

  Beskriv en skog (från Ett Myller av Liv)
Övningar att göra i skogen med klassen.

  Bestämningssidor, bilder, aktuell alginfo, OH-underlag mm finns under länkar KLICKA HÄR

  BETYG, Skolverket
Om slutbetyg, skriftligt omdöme och prövning i obligatoriska skolan och frivilliga skolan.

  Bi-lagan
Inspiration och information från Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik

  Bi-lagan nr 2 år 2007
Till Temanummer av Bi-lagan om kropp och sinnen. Elva idéuppslag med konkreta förslag.

  Bilder
Mycket stor mängd detaljrika bilder, mest tecknade i svart-vitt. Alla områden inom biologin representerade.

  Biodiverse
Biodiverse är namnet på en tidskrift från Centrum för biologisk mångfald (CBM). Tidskriften tar upp aktuella händelser och trender i Svensk och internationell naturvård.

  Bioinformatisk genjakt 1 - jämförelse mellan olika arters genom
I övningen jämförs likheter och skillnader mellan kromosomer hos människa och andra arter genom att hämta information från databaser. Presenterad på Science on Stage 2007 översatt av Per Kornhall.

  Biologi, bioteknik , ekologi, genetik, livsmedel, mikrobiologi, miljö mm
Se Bioresurs kalendarium angående aktuella kurserbjudanden. Det går också bra att beställa studiedagar/kursdagar till din kommun. Kursdagar-studiedagar genomförs i hela landet av Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik.

  Biologilärarnas förening

  Biologilärarnas förening
Biologilärarnas förening är organiserad i lokala kretsar som erbjuder program för lärare. Kontakta respektive krets för att få reda på vilka programpunkter som erbjuds. Alla intresserade är välkomna.

  Biologilärarnas förening
Titta in på Biologilärarnas förenings hemsida vars mål är att främja god undervisning i biologi på alla nivåer i skolan, skapa kontakter mellan lärare och öka kunskapen om biologi i samhället.

  Biologins begrepp, modeller och teorier
Från Bi-lagan 1-2013

  Biologiolympiaden, allmän infomation

  Biologiolympiaden, elevinformation
Information till elever om Biologiolympiaden.

  Biologiolympiaden, lärarinformation
Information om den svenska uttagningen och om den internationella tävlingen.

  Biologiolympiaden, prov 2008
Exempel på prov: Det svenska uttagningsprovet 2008.

  Biologiolympiaden, prov 2008 facit
Facit till 2008 års prov

  Biologiolympiaden, prov 2008, svarsblankett
Svarsblankett till 2008 års prov

  BIONET
Aktuella gentekniska tillämpningar med möjlighet till diskussion. Av åtta europeiska vetenskapscenter-vetenskapsmuseer med stöd från EU. På 9 språk.

  Bio-Rad Laboratories
08-55 51 27 00
Säljer klassrumskit och laboratorieutrustning. Exempel på populära kit är "Crime Scene Investigator PCR Basics Kit" & "Genes in a Bottle Kit".

  Bioscience explained
En webbtidskrift för modern biovetenskap.

  Bioscience explained
Praktiska idéer och råd för undervisning i biovetenskap

  BiotechSweden
Tidning om bioteknik, svensk text

  Bioteknik i brödet
från Bi-lagan 2-2006

  Bioteknik i vardagen
Vardagen är full av bioteknik fast vi kanske inte tänker på det. Livsmedel som mejerivaror till exempel. Bi-Lagan 2-2005

  Biotopia
Naturinriktat resurscentrum i Uppsala.

  Björken - en naturresurs
ur x-Bi-lagan 2008

  Björn, lo, järv, varg och människa
Bred, tydlig och mångsidig information om rovdjuren och om rovdjuren & samhället. Filmer, ljud, bilder, fakta besökarnas sidor mm. Rovdjurscentret De 5 Stora

  Bladlusen i undervisningen
Ett sätt att göra ekologiundervisningen i klassrummet mer levande.

  Blekinge tekniska högskola

  Blodgrupper - engelsk text
Information och blodgruppsbestämning på nätet.

  Blodsockerhalten
Laboration. Undersökning av b.lodsockerhalten i samband med en måltid

  Blomflugor - guide
Ur Bi-lagan 3-2009

  Blommar.nu
Fenologi: rapportera om växternas utveckling under året. Bra kartor visar årstidernas förändring med koppling till växtligheten. Klimatförändringar kan följas genom växtlighetens förändring.

  Bon till olika djur
Bygg bon till fåglar, bin, fladdermöss, humlor och igelkottar. Från Ett Myller av Liv

  Bordet är dukat - gissa sången
ur Bi-lagan 2-2012

  Botaniska sällskapet i Stockholm
Kontaktperson: Anders Svensson, Stockholm

  Brickan i undervisningen
Uppdukade brickor i undervisningen leder till att eleverna formulerar många funderingar och frågor.

  Bygg en vattenkikare
Ur Bi-lagan 2-2009


C

  Cancerfonden
Om cancer och behandling

  Carolina Biological Supply Company
Stor amerikansk leverantör av material för biologi.

  Centrum för biologisk mångfald
Ett nationellt centrum för forskning om biologisk mångfald som är gemensamt för SLU och Uppsala universitet.

  Centrum för tekniken i skolan, CETIS

  Chalmers
Göteborg

  Clas Ohlson
0247-444 44
Stort och varierat sortiment. Till exempel UV-lampor.

  Concept cartoons - verktyg för att arbeta med begrepp
Concept cartoons är ett bedömningsstöd och inspirationsmaterial för de naturorienterande ämnena i årskurs 1-9. Materialet bygger på teckningar där elever uttrycker sina tankar om olika fenomen eller sammanhang i vardagen. Meningen är att de ska väcka intresse, skapa diskussioner och stimulera naturvetenskapligt tänkande.

  Control of the Cell Cycle, engelsk text, Nobel e-museum
you are to take on the job as a Cell Division Supervisor. Are you familiar with the different phases in the cell cycle?

  Cool Food Planet
Webresurs inriktad mot åldrar 6-8 år och 9-12 år. Engelskspråkig resurs (finns även som franskspråkig resurs) med olika spel varvat med fakta om livsmedel och mat/hälsa.

  Crafoordpriset (Kungliga Vetenskapsakademien)
Anna-Greta och Holger Crafoords fond stiftades 1980. Priset ska främja grundforskning inom astronomi och matematik, geovetenskaper och biovetenskaper.

  CUG, Culture Collection University of Göteborg
031-342 46 96
Stort sortiment av mikroorganismer.

  CUG, Culture Collection University of Göteborg
031-342 46 96
Stort sortiment av mikroorganismer.


D

  Dalarnas botaniska sällskap
Kontaktpersoner: Staffan Jansson
Janet Jandér

  Dalénium i Stenstorp

  Darwin Online
Alla Darwins skrifter finns publicerade här.

  Databaser om arter

  Den lilla fisken från Ganges - en modellorganism
Från Bi-lagan 1-2013

  Den oändliga reproduktionen - webföreläsning om människans fortplantning
Spermierna kommer från benen, barn kommer från storken, kvinnan blir röd om näsan när hon är gravid, amuletter, varma bad och frukter i underlivet förhindrar graviditeter. Så har några av teorierna kring människans fortplantning sett ut under historien. Nils-Otto Sjöberg, professor i obstetrik och gynekologi vid Lunds universitet, tar oss med på en resa genom historien fram till dagens moderna reproduktionsteknik. Inspelat i februari 2013. Arrangör: Lunds universitet.

  Den virtuella floran. växtbilder från Naturhistoriska riksmuséet
Fakta, fotografier och utbrednig visas för över 2000 växtarter

  Det gyllene riset
Artikel från Bioscience explained.

  Det hänger på håret
Rättsmedicinalverkets rättsmedicinska avdelning. Från Bioscience explained.

  Det våras för Orwell
Kort kärnfull artikel som tips inför diskussioner om vetenskapens roll i samhället från tidskriften Biodiverse som ges ut av Centrum för biologisk mångfald. Författaren Bengt-Gunnar Jonsson är professor i ekologi vid Mittuniversitetet. Vissa exempel tas från biologisk mångfalds-perspektiv, men den har ett brett perspektiv och rekommenderas som läsning även i andra sammanhang!

  Digital flora
På digiflora.se kan du bestämma växter genom att ange egenskaper hos den sökta växten.

  Dissektion av katt på nätet
Dissekera direkt på skärmen! Lär dig mer om kattens anatomi genom att följa dissektionen via videos, foto och bilder. Möjlighet att testa dina kunskaper direkt.

  Dissektioner
Regler kring dissektioner och förslag på virtuella dissektioner.

  Djur i undervisningen
Förslag på hur man kan arbeta med Artemia och mjölbaggar i skolan. Bi-Lagan 1-2003

  Djurförsök
Djurförsök.info – information om djurförsök i forskningen från svenska universitet och Vetenskapsrådet.

  Djurläten
Lyssna på djurens läten. Djur från många kontinenter.

  DNA Science. A first course 2:a upplagan
David A. Micklos, Greg A. Freyer med David A Crotty 2003 Cold Spring Harbor Laboratory Press, ISBN0-87969-636-2


E

  Edvotek
Ett amerikanskt företag med europeisk säljorganisation baserad i England. Säljer färdiga klassrumskit och prisvärd laboratorieutrustning.
Återförsäljare: VWR KEBO Undervisning  (se även VWR International AB)

  Ekologisk undersökning av skogen
Undersökningar att göra i skogen med klassen. Ett Myller av Liv

  Ekologiska undersökningar i sötvatten

  Ekoskolan
Hur blir maten ekologisk?

  Energimyndigheten

  Ett friskare och längre liv - populärvetenskaplig föreläsning
Carl Johan Sundberg, docent och prisbelönt föreläsare, talar om vikten av fysisk aktivitet. Populärvetenskaplig föreläsning arrangerad av Karolinska Institutet

  Ett Myller av Liv
Här finns förslag på undersökningar, filmer, fakta, fotografier, övningar m.m.

  Ett myller av liv
Undersökningar man kan göra, faktasidor, bilder, filmer m.m.

  Ett träds historia
ur Extra Bi-Lagan 2006

  EUSO, European Union Science Olympiad för elever år 9 och gy åk 1
EUSO är en EU-olympiad i naturvetenskap för elever i år 9 och gy åk. 1. Information om den nationella uttagningstävlingen finns på: www.euso.se Information om den internationella tävlingen finns på: www.euso.dcu.ie

  EUSO, nationell finaluppgift i biologi 2014
Under den svenska EUSO finalen genomförs alltid en praktisk uttagstävling i biologi, kemi och fysik. Här finns deltävlingen i biologi som genomfördes 2014.

  EUSO, nationell finaluppgift i biologi 2015
Här finns deltävlingen i biologi som genomfördes 2015.

  Evolution - mekanismer
Till en sida med flera länkar till området.

  Evolution - molekylärbiologi
Till en sida som samlar flera olika praktiska försök inom området.

  Evolution - Temanummer av tidningen Bi-lagan
Länken går till en sida där både hela tidningen samt det extramaterial som hänvisas till i olika artiklar finns samlade.

  Evolution i molekylärbiologiskt perspektiv
Efter HUGO. Gemensamma nyckelgener. Hoppande gener.Reglering av genernas aktivitet. Från gener till proteiner.

  Evolutionen är grunden. Från "Efter Linné"
Början på evolutionärt tänkesätt. Evolutionsteorin. Mekanismer och processer vid artbildning.

  Evolutionsfika
ur Bi-lagan 3-2009

  Evolutionsmuseet i Uppsala
Evolutionsmuseet vårdar och visar Uppsala universitets samlingar av växter, djur, fossil och mineral. Besök de permanenta utställningarna, delta i aktiviteter eller sök on-line i samlingarna.

  Exempel på modellorganismer
Från Bi-lagan 1-2013


F

  Fågelbordet - ett eldorado för etologisk undervisning
ur Bilagan 3-2007

  Fågelholk, följ livet i en fågelholk
En skolklass byggde en fågelholk och kunde titta på häckningen i direktsändning. Tips på frågeställningar och arbetsgång. Bi-Lagan 2-2005

  Fågelholkar
Beskrivningar. Naturhistoriska riksmuseet

  Fågelinfluensa
Text och illustrationer från Bioscience explained

  Fågelsång
Lyssna och lär. Klicka på "Ut och undersök" och sedan "Lär dig fågelsång".

  Fåglar i Kristianstads Vattenrike
Fåglar i Kristianstads Vattenrike.

  Fåglar i Östersjön
Forskning om havsfåglar i Östersjön och om aktuella problem som bifångster, oljeskador m.m.

  Fåglar vid en fröautomat
Vem vinner kampen vid fröautomaten? Olika fågelarter beter sig på olika sätt när det är konkurrens om maten. Här får du tips på vad du kan studera vid fröautomaten. Bi-Lagan 2-2005

  Fåglar, månadens fågel i P2
Bild, text och ljud

  Faktotum i Eskilstuna

  Fältbiologerna

  Fältbiologerna

  Färg och färgseende
Från Bi-lagan nr 2 år 2007.

  Färga garn och ull med växter
Att färga textilier med växtmaterial har lång historia. Bl. a. fick Linné i uppdrag att hitta växter som kunde användas på detta sätt. Ur Extra Bi-Lagan 2006

  Fascinerande fisk

  FASS Information om läkemedel
Fass för allmänheten

  Fenomenalen i Visby

  Fenomenmagasinet i Linköping

  Fetma? Än se´n då?
Bioscience explained vol 4 nr 1

  Fisk - Överfiske
Läs om fiskens situation i havet och hur fisket har påverkat bestånden av framförallt torsk och strömming.

  Fiskar
Fiskar i Kristianstads vattenrike

  Fiskar - vanliga arter
Om nya och gamla fiskarter men även fiskrecept från Svensk fisk.

  Fiskeriverket

  Fjärilar
Naturhistoriska riksmuseets hemsida om svenska fjärilar

  Fjärilar kommunicerar med dofter
Handfasta tips hur feromoners verkan kan studeras. Av Peter Witzgall och Marie Bengtsson Institutionen för växtvetenskap, SLU.

  Fladdermöss
Till Naturvårdsverkets hemsida om fladdermössen i Sverige.

  Följ ett träd året runt: sälg
ur Extra Bi-Lagan 2006

  Föreningen Bohusläns flora
Evastina Blomgren, Kungshamn

  Föreningen Norrbottens flora
Kontaktperson: Kerstin Haraldsson, Kalix

  Föreningen svenska science center
Här finner du hemsidor från science centers runt om i landet.

  FORMAS
FORMAS stödjer grundforskning och behovsstyrd forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande.

  Förökning av växter
ur x-Bi-lagan 2008

  Forskarintervju med Carl-Johan Sundberg
Från Bi-lagan 1-2013

  Forskning & Framsteg

  Forskning i naturvetenskapernas didaktik
Svensk nationell förening för Forskning i Naturvetenskapernas Didaktik

  Forskning.se
Tema naturvetenskap i undervisningen.

  Försök med jästceller (Skolkemi - Umeå Universitet)
Den bästa bulldegen. Heltäckande och tydlig försöksbeskrivning med förklaring och bakgrundsfakta.

  Fossil från Gotland

  Fotosyntesen
ur Bi-Lagan 2-2006

  Fråga en ekolog, Lunds universitet

  Fråga om djur, Lunds universitet
Riktar sig särskilt till elever i grundskolans senare del och på gymnasiet.

  Fråga om fysik
Nationellt resurscentrum för fysik

  Fråga professor vatten
Frågor och svar om vatten

  Fråga SkogsSverige om skog/trä/massa&papper

  Främmande arter i svenska hav
Främmande arter som växter, djur, svampar eller mikroorganismer som med människans hjälp har spridits utanför sitt naturliga utbredningsområde

  Framtidsmuseet i Borlänge

  Framtidsvisioner och bioteknik i litteraturen
En sammanställning av Sarah Ljungquist, högskolan i Gävle.

  Fridlysta insekter och spindlar
Fridlysta insekter och spindlar i Sverige. En lista från Sveriges entomologiska förening.

  Frukter och bär
Pektin och marmeladkokning, försöksbeskrivning, förklaring samt bakgrundsfakta. Skolkemi - Umeå Universitet

  Functional foods - mervärdesmat
Från Bioscience explained

  FYSS
Motsvarigheten till FASS men här handlar det om ordination av fysisk aktivitet på recept. En manual om betydelsen av fysisk aktivitet för att förebygga och behandla olika sjukdomstillstånd.


G

  G: Biologi, grundskolan
Mål att sträva mot, uppnående mål skolår 5, uppnåendemål skolår 9 samt betygskriterier.

  G: Naturorienterande ämnen, grundskolan
Gemensam text för biologi, fysik och kemi. Mål att sträva mot, uppnående mål skolår 5, uppnåendemål skolår 9 samt betygskriterier.

  Gammadata
018-56 68 00
Brett sortiment av laboratorieutrustning och material för skolan.

  Gapminder
Gratis visuellt verktyg som illustrerar statistik över miljö och hälsofaktorer i världens länder. Demonstrationsfilm och länk till lärarhandledning

  Gasballonger.se
060-66 40 00
Levererar gasballonger för helium. Bra till försök med biogas till exempel.

  Genkartor
Genkartor med information om främst olika sjukdomar

  Genteknik.nu
Om genteknik från Gentekniknämnden. Ny från 2014.

  Genteknikens utveckling 2014
En utmärkt sammanställning från Gentekniknämnden

  Gentekniknämnden

  Genvägen
Genteknikmyndigheternas gemensamma webbportal

  Geografilärarnas Riksförening

  GEO-läromedel
08 - 754 86 21
Stensamlingar, bergarter, mineral, fossil, med mera.

  Giftinformationscentralen
Med bl.a. kemikalielista, växtlista och giftga svampar. Svarar på frågor om förgiftningar dygnet runt.

  Gör eld av fnöske
ur xBilagan-2008

  Gör en fjäderpenna
ur xBilagan-2008

  Gör en minikompost
Ur Bi-lagan 2-2009

  Gör en regnmätare
Ur Bi-lagan 2-2009

  Gör en sälgpipa
ur x-Bi-lagan 2008

  Göra eld med fnöske
Hur man tillverkar fnöske. Från x-Bi-lagan 2008

  Göteborgs Naturhistoriska Museum
Förutom information om museets aktiviteter finns här undervisningsmaterial som t.ex. "Liv i löv" och "Liv i sjö"

  Göteborgs Universitet

  Gotlands botaniska förening
Kontaktperson: Gun Ingmansson, Visby

  GPS i undervisningen
Ur Bi-lagan 3-2009

  Gråsuggan - ett älsklingsdjur
Hur man kan använda gråsuggan i undervisningen.

  Grobarhet - frön och vatten
Ur Bi-lagan 2-2009

  Gudruns ullbod
0171-399 95
Kemikalier till växtfärgning, ull, färger.

  Gy: Biologi, gymnasiet BI
Ämnets syfte; Mål att sträva mot; Ämnets karaktär och uppbyggnad. KURSLÄNKARNA nedan inneh. Mål att uppnå samt betygskriterier. Ämnet inneh. 9 kurser.

  Gy: Natur- och miljökunskap NAM
Ämnets syfte; Mål att sträva mot; Ämnets karaktär och uppbyggnad. KURSLÄNKARNA nedan inneh. Mål att uppnå samt betygskriterier. Ämnet inneh. 14 kurser

  Gy: Naturkunskap NK
Ämnets syfte; Mål att sträva mot; Ämnets karaktär och uppbyggnad. KURSLÄNKARNA nedan inneh. Mål att uppnå samt betygskriterier. Ämnet inneh. 2 kurser.

  Gymn: Miljökunskap MKU
Ämnets syfte; Mål att sträva mot; Ämnets karaktär och uppbyggnad. KURSLÄNKARNA nedan inneh. Mål att uppnå samt betygskriterier

  Gymn: BI1201 - Biologi A, 100p

  Gymn: BI1202 - Biologi B 50p

  Gymn: BI1203 - Biologi - breddning 50p

  Gymn: BI1204 - Ekologi 50p

  Gymn: BI1205 - Kretslopp 50p

  Gymn: BI1206 - Mikrobiologi och genetik 50p

  Gymn: BI1207 - Vattenlevande organismer 50p

  Gymn: BI1208 - Växt- och djurliv 50p

  Gymn: BI1209 - Bioteknik 100p

  Gymn: DJR1206 - Etologi
Kursen hör till ämnet Djurkunskap

  Gymn: MKU1201 - Hållbart samhällsbyggande 100p

  Gymn: MKU1202 - Miljökunskap 100p

  Gymn: MKU1203 - Miljöledning och miljörevision 50p

  Gymn: MKU1204 - Miljöpolitik 50p

  Gymn: MKU1205 - Miljöteknik 50p

  Gymn: NAM1202 - Biodling 50p

  Gymn: NAM1206 - Global miljövård 50p

  Gymn: NAM1211 - Utrotningshotade arter 50p

  Gymn: NAM1212 - Vattenvård A 50p

  Gymn: NAM1213 - Vattenvård B 50p

  Gymn: Nk1201- Naturkunskap A 50p

  Gymn: NK1202 - Naturkunskap B 100p


H

  Håll Sverige Rent
Stiftelsen Håll Sverige Rents uppdrag är att stärka människors miljömedvetande, motverka nedskräpning och främja återvinning.

  Hållbar utveckling
Innehållsrik sida om indikatorer på hållbar utveckling i Finland. Finlands miljöministerium. Det mesta på svenska.

  Hållbar utveckling - miljöledningssystem (ur Bi-Lagan)
Att införa miljöledningssystem i skolan. En jämförelse mellan Miljöskola, Grön flagg och miljödiplomering.

  Hälsomålet
Om bra matvanor, rörelse, miljö och hälsa. En mängd fakta, tips och råd. All information bygger på vetenskapliga fakta. Stockholms läns landsting

  Handelshögskolan i Stockholm

  Hands-On-Science
08-564 714 42
Brett sortiment av NO-utrustning för hela grundskolan och förskolan. Har även levande organismer, till exempel tistelfjäril, kompostmask, ostronskivlingmycel och olika slag av fröer.

  Hands-On-Science
08-564 714 42
Har till exempel tistelfjäril, kompostmask, ostronskivlingmycel och olika slag av fröer.

  Har du tänk på vad du äter?
ur Bi-lagan 2-2012

  Hår och päls
Från Bi-lagan nr 2 år 2007

  Hav
Websajten havet.nu ska vara en naturlig startpunkt för alla som vill veta något om havet, havsforskning eller havsmiljöarbete.

  Havsmiljöinstitutet
Havsmiljöinstitutet bidrar med information för att öka förståelsen och medvetenheten kring miljösituationen i havet.

  Heraco AB
090-236 40
Kan bland annat leverera bananflugor, bakterier och material till DNA-laborationer.

  Heraco AB
090-236 40
Brett sortiment av laboratoriemateriel för skolan. Kan bland annat leverera bananflugor, bakteriekulturer, antibiotikastjärnor, färgningslösningar (för t ex gramfärgning) och material till DNA-laborationer.

  Hjälp att hitta fortbildningskurser på universitet och högskolor
Söktjänst för att t.ex. hitta sommarkurser, distansutbildning eller annan högskoleutbildning

  Hjärnan
Ny webbsida på svenska som innehåller texter, illustrationer, 3D-animeringar och film. Innehållet är populärvetenskapligt.

  Hjärnan (fr. Forskning.se)
Ny webbsida på svenska som innehåller texter, illustrationer, 3D-animeringar och film. Innehållet är populärvetenskapligt.

  Hjärnatlas

  Högskolan Dalarna

  Högskolan i Borås

  Högskolan i Gävle

  Högskolan i Halmstad

  Högskolan i Jönköping

  Högskolan i Kalmar

  Högskolan Kristianstad

  Högskolan på Gotland

  Högskolan Skövde

  Högskolan Väst

  Hörseln
Från Bi-lagan nr 2 år 2007.

  Humlesidan
Bestämningsnyckel mm. ArtDatabanken SLU

  Hur gör man kakan porös? (Skolkemi - Umeå Universitet)
Heltäckande försöksbeskrivning samt förklaring och bakgrundsfakta.

  Hur kan husflugan och lingonbladen klara minusgrader?
Fryspunktsnedsättning. Heltäckande försöksbeskrivning samt förklaring och bakgrundsfakta. Skolkemi - Umeå Universitet

  Hur mycket vatten finns i maten? (Skolkemi - Umeå Universitet)
Förslag på hur man kan undersöka vattenhalten i olika livsmedel: utförande, förklaring samt bakgrundsfakta.

  Hur sprids växter?
Olika växter sprider sina frön på olika sätt. Gör spridningsförsök. Samla in och studera olika typer av frön. Extra Bi-Lagan 2005


I

  Idrottshögskolan
Stockholm

  Information om djur
Info om hur kroppen, dess organ och dess vävnader fungerar hos djur. Här finns även populära artiklar om hur djur fungerar och om djurens fysiologi.

  Informationscentralen för Bottniska viken
Länsstyrelsen i Västerbottens webbsida för att snabbt nå ut till exempelvis allmänheten i samband med ovanliga händelser och akuta situationer i kust- och havsmiljö.

  Informationscentralen för egentliga Östersjön
Informationscentralen informerar om händelser och akuta situationer i kust- och havsmiljön inom Östersjön. Länsstyrelsen i Stockholms län.

  Informationscentralen för Västerhavet
Informationscentralen informerar om ovanliga händelser och akuta situationer i kust- och havsmiljön i Västerhavet. Länsstyrelsen Västra Götalands län.

  Innovatum i Trollhättan

  Insektsguiden
Vad är en insekt. Föda upp insekter. Insektsordningar och mycket mer. Sveriges Entomologiska Förening

  Insektsguiden: Fjärilar
Följ utvecklingen från ägg till färdig fjäril. Sveriges entomologiska förening.

  Internationella programkontoret
En statlig myndighet som stödjer skolor, universitet, företag, organisationer och enskilda individer att delta i internationellt samarbete.


J

  Jämför dun och fjädrar
ur xBilagan-2008

  Jämtlands Botaniska Sällskap
Kontaktperson: Christer Pålsson, Ås

  Johannelunds teologiska högskola
Uppsala

  Jordbruksverket
Här ansöker man för att få använda animaliska biprodukter till dissektioner i skolan. Föreskrifterna står i SJVFS 2011:21. Ansökningsblanketten heter D153.

  Jordens och organismvärldens utveckling
Till en sida med med flera olika försök samlade.

  Jourhavande biolog, Naturhistoriska riksmuseet

  Jourhavande geolog, Naturhistoriska riksmuseet

  Jul så in i Norden
ur Bi-lagan 2-2012


K

  Kan blåögda föräldrar få brunögda barn?
Bioscience explained vol 4 nr 1

  Kan man äta ogräs? (ur Bi-lagan 2-2005)
Tag tillvara ätbara växter i din närhet. Här får du några goda recept på exempelvis nässelsoppa och kirskålsgratäng.

  Kan slumpen designa?
I laborationen Slump och urval hos den koptiska Origamifågeln (Avis papyrus) simuleras evolutionen med hjälp av en pappersfågel med två vingpar. ur Bilagan 3-2008

  Känselsinnet
Från Bi-lagan nr 2 år 2007.

  Kärlekens kemi
Ur Bioscience explained

  Karlstads Universitet

  Karolinska Institutet
Stockholm

  Kemikalieinspektionen

  Kemilärarnas resurscentrum

  KK-stiftelsen

  Klimat i förändring
Människans utsläpp av växthusgaser påverkar klimatet. Länk till Naturvårdsverket.

  Klimat och mat
Läs mer på COOP´s hemsida

  Klimat och mat
Till Bioresurs sida om klimat och mat. Tema› Klimat› Klimat och mat.

  Klimatförändringar
Till en sida med samlade resurser.

  Klimatförändringar och haven
Artikel från Bioscience explained.

  KliMAT-guiden
Råd om mat som fokuserar på hur du kan minska ditt bidrag till utsläpp av växthusgaser. Centrum för uthålligt lantbruk, SLU.

  Klimatmärkning för mat
Läs mer på Krav´s hemsida

  Kloning av en växt
Laboration ur Biocsience explained. Odling av Saintpaulia med hjälp av kallus.

  Kloning av växter
Från Bioscience explained

  Koka knäck (Skolkemi - Umeå Universitet)
Försöksbedkrivning samt förklaring och bakgrundsfakta bl.a. om sockerframställning.

  Kolla källan
Material från Skolverket om källkritik, upphovsrätt, kopiering i skolan och PUL.

  Konsumentverket

  Konsumtion och klimat
Information på Naturvårdsverkets hemsida om konsumtion och klimat och klimatanpassad mat.

  Kottar, ollon, blad och barr. Litet memory att skriva ut.
Från Extra Bi-lagan den 2005.

  Kreativum i Karlshamn

  Kristianstads naturskola
Webbsidan är mycket innehållsrik med inspirationsmaterial för fältarbete och rapportering av bl.a. vårtecken.

  Kroppen är toppen
Från Bi-lagan 1-2013

  Kryddor
ur Bi-lagan 2-2012

  KTH
Stockholm

  Kunskaper om snoken med hjälp av databaser
Är du nyfiken på hur det står till med snoken i vårt land? Här presenteras resultat av en undersökning av registrerade snokar i Sverige från databasen gbif.se. Ett exempel på hur databaser kan användas för att förstå mer om den biologiska mångfalden.

  Kunskapskällar´n
Göteborgs stads informationscentrum för alkohol- och narkotikafrågor


L

  Laboration PCR, Polymerase Chain Reaction, av DNA från l-fagen
Utförlig försöksbeskrivning med tydliga illustrationer från Biokomp

  Laboration: Bakteriell illumination
Att odla luminiscenta bakterier. Bioscience explaned No.1-1.

  Laboration: Bioteknik till vardags
Försök med enzymer i tvättmedel. Bi-lagan nr 1, 2003

  Laboration: DNA-från människans munhåla
Extraktion av DNA från mänskliga celler från munhålan. Från Bioscience explained.

  Laboration: Från Mendel till genteknik. Genuttryck i ärta.

  Laboration: Grönt DNA
Bioscience explained No.1-2. Enkel isolering, restriktionsenzymklyvning och elektrofores av mitokondrie-DNA.

  Laboration: Klyvning av DNA med restriktionsenzym
Utförlig beskrivning med tydliga illustrationer. Experimentet är lämpligt på gymnasiet. Biokomp
  Laboration: Klyvning av pUC-plasmid och l-DNA med restriktionsenzym
Utförlig beskrivning med tydliga illustrationer. Experimentet är lämpligt på gymnasiet. Biokomp

  Laboration: Mångfaldigande av mänskligt mitokondrie-DNA
Ur Bioscience explained

  Laboration: Osynliga strålar - våra utomjordiska fiender?
Mätning av UV-strålning som finns i omgivningen med bl.a. UV-känsliga pärlor. Från Bioscience explained.

  Laboration: Toxikologi
Testa ämnens giftighet med hjälp av växten andmat.

  Laboration: Undersökning av växternas evolution
Mångfaldigande av kloroplast-DNA med hjälp av PCR. Bioscience explained volym 3 nr 2

  Läkemedelsverket

  Landskapsblommor
Med bild och information om de olika växterna.

  Landskapsfiskar
Med bild och information om fiskarna.

  Landskapsinsekter
Sverigen entomologiska förening

  Långhorningar
ur Bi-lagan 1-2008

  Lansettfisken
Ur Bioscience explained. Lantdoktorn som fann lansettfisken.

  Lantmäteriverket

  Lär känna våra mossor bättre. (Extra Bi-Lagan 2005)
Några idéer på undersökningar man kan göra med hjälp av olika arter mossa.

  Lek ekologi

  Lexikon online
Bl.a. svenskt-engelskt lexikon och svenskt teckenspråkslexikon

  Linköpings Universitet

  Linné och Solander inspirerar ungdomar
ur Bi-lagan 1-2008

  Linné on line
Linnés liv, Linné och läkemedlen, Växterna och djuren, Fysikens kosmos, Idéerna och historien, Linné och ekologin

  Linnéherbariet
Linnéherbariet på Naturhistoriska riksmuseet

  Linnés sexualsystem
ur Extra Bi-Lagan 2006

  Liv i löv
Nu finns även "Liv i löv" från Göteborgs Naturhistoriska museum tillgänglig på nätet. Tydliga stora bilder med beskrivningar samt information om hur man kan samla i smådjur i översta markskiktet.

  Livcykelanalys
Ur Bi-lagan 1 2009

  Livet under ytan
Vad döljer sig under ytan på sjön? Utrustad med sil och vit diskbalja från köket kan en upptäcktsfärd i strandbrynet öppna en helt ny värld. Extra Bi-Lagan 2005

  Livsmedelsverket

  Livsstil och klimatpåverkan
Till en sida med samlade resurser.

  Luleå Tekniska Universitet

  Lunchtest
Testa näring och glykemiskt index i din lunch direkt på internet.

  Lunds botaniska förening
Kontaktperson: Kjell-Arne Olsson, Åhus

  Lunds Universitet


M

  Makab
0300-104 80
Mät-, analys-, laboratorie-, exkursions-, anatomi- och säkerhetsutrustning. Till exempel mätinstrument, vågar, mikroskop, värmeskåp/bad, glasvaror, böcker, kemikalier, med mera.

  Mälardalens Högskola
Västerås och Eskilstuna

  Malmö Högskola

  Människans energiomsättning
Från Bi-lagan 1-2013

  Marin påväxt - ett svårlöst problem
Ur Bioscience explained. Konsten att limma i havsvatten.

  Mat och klimat - växthusgas, lustgas
Ur Bi-lagan 1 2009

  Matens resa
ur Bi-lagan 2-2012

  Med bilden i biologin
ur Bilagan 3-2007

  Med inspiration från forskningen - humlor och blommor
ur Bi-lagan 1-2010

  Medicinsk information på svenska
Karoliska institutet

  Medicinsk vetenskap
Medicinsk Vetenskap är Karolinska Institutets populärvetenskapliga tidning. I den kan du läsa om de allra senaste forskningsrönen inom medicin och hälsa.

  Medicinska bilder och illustrationer
Karolinska institutet

  Memory
Vilket öga tillhör vilket djur? Skriv ut memorybrickor. Från Bi-lagan nr 2 år 2007

  Mervärdesmat - Functional Foods
Artikel i Bioscience Explained

  Mikroskop, engelsk text
About different microscopes, what the scientist studies with them. Try the techniques of Nobel Prize winners by yourself in our microscope simulators. Nobelprize.org

  Miljö och klimat - undervisningsresurser
Ur Bi-lagan 1 2009

  Miljö online
Nyhetstjänst om miljö.

  Miljömål
Hur miljön mår och hur arbetet med Sveriges miljömål går. Naturvårdsverket.

  Miljöportalen
Presenterar forskning om miljö och hållbar utveckling på Chalmers och Göteborgs universitet. En tydlig struktur lätt att navigera på.

  Miljötillståndet
Miljöförvaltningen i Stockholm ansvarar för dessa sidor. Det mesta är allmängiltigt och användbart i ett brett sammanhang.

  Min egen naturlyrik
Syftet är att var och en i en grupp ungdomar skall känna inspiration och våga uttrycka sig i någon slags skriftform.

  Minimalt liv Från häftet Efter Linné
Hur kan man ta reda på vilka gener som är nödvändiga för en levande cell?

  Mittuniversitetet
Härnösand, Sundsvall, Örnsköldsvik och Östersund

  Molekylverkstan i Stenungsund

  Multimediabyrån
Idébank, kurser, videomöte mm

  Muskler
Från Bi-lagan nr 2 år 2007.

  Myggmedel - hur funkar det?
Om myggor och myggbett. Försöksbeskrivning, förklaring samt bakgrundsfakta. Skolkemi- Umeå universitet

  Myndigheten för yrkeshögskolan


N

  När träden savar
ur x-Bi-lagan 2008

  Nationellt centrum för främjande av fysisk aktivitet hos barn och ungdom

  Nationellt centrum för matematikutbildning, NCM

  Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik

  Nationellt resurscentrum för fysik

  Natur- och julkorsord att skriva ut.
Från Bi-lagan nr 2 2005

  Natur- och julkorsord, FACIT

  Naturbokhandeln
0485-444 40
Kikare och naturböcker.

  Naturens färger
Gör en egen färgask med naturens färger. Använd ett finkornigt sandpapper. Pröva naturens egna färger genom att gnida blad, växtdelar, frön och så vidare mot sandpappret.

  Naturens medicinskåp
ur Bi-Lagan 2-2006

  Naturforskaren
Naturforskaren.se Ny webresurs från Naturhistoriska riksmuseet med artinformation och länkar till andra resurser. Sök med svenskt/latinskt namn efter växter, djur och svampar i Norden-Baltikum. Sök på gräshoppa och se hur materialet presenteras!

  Naturhistoriska riksmuseet, Stockholm

  Naturmemory
Para ihop trädens löv med blomma eller frukt. Från Bi-lagan nr 2, 2004 juniuppslaget

  Naturmemory - vem äter vad?
Bi-lagan 2-2005

  Naturskolan i Lund
Här finns bl.a. ett stort antal "Naturskoleblad" med förslag på uteaktiviteter.

  Naturskolan i Malmö
Här finns bl.a. inspirationsmaterial för grönare skolgårdar.

  Naturskoleföreningen
Adresser till Sveriges naturskolor. Många naturskolor har egna webbsidor med intressant material att ta del av. Några som har material av intresse för skolor runt om i landet presenteras här.

  Naturstig = upplevelsestig
Idéer till utformnig av en upplevelsestig. Till de första naturstigarna kan man nog räkna Linnés vandrigar, herbationer, med sina studenter i Uppsala. Ur Extra Bi-Lagan 2006

  Naturstig vid skolan
Upptäck växter och djur i närmiljön runt din egna skola! Bilagan 1-2005

  Natursudoko 6x6, bilder
Bilder att skriva ut till natursudoko 6x6.

  Natursudoko 6x6, lösning

  Natursudoku 6x6 rutor
ur Extra Bi-Lagan 2006

  Natursudoku 9x9 rutor
Bi-lagan 2-2006

  Natursudoku 9x9 rutor, bildark
Bildark som behövs till Natursudoko 9x9 rutor

  Natursudoku 9x9 rutor, lösning

  Naturväktarna
För skolelever 10 till 18 år. Skolklasser från hela landet gör praktiska undersökningar i fält och får upp ögonen för vår natur.

  Naturvårdsverket

  Navet i Borås

  NCBE, National Centre for Biotechnology Education
Engelsk ickekommersiell organisation som säljer laborationer för skolbruk. Säljer också billig, enkel och fungerande utrustning för skolbruk för den som har en liten budget.

  Nobelmuseet
På Nobelmuseets hemsida finns presentationer av alla nobelpristagare och deras forskningsarbeten.

  Nödmat - i naturens eget skafferi
ur x-Bi-lagan 2008

  Nordens ark
Hotade djurarter och svenska lantraser

  NorDiNa
Nordisk tidskrift i naturfagdidaktikk. Ges ut av Naturfagsenteret, Universitetet i Oslo, i samarbete med Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik, Umeå universitet.

  Nötter
ur x-Bi-lagan 2008

  Ny teknik
Sveriges största tekniska nyhetstidning.

  Nya Biologin
Webbplats om genteknik, hur den används och utvecklas inom medicin, jordbruk och industri.

  Nya verktyg till modern växtförädling
Artikel från Bioscience explained.


O

  Odla frön från skafferiet (Extra Bi-Lagan 2005)
Titta in i fröet.

  Odla frukter och grönsaker
ur Bi-lagan 2-2012

  Odla i slutna rum
Om man fyller en flaska med jord och planterar några växter i den så skapar man förutsättningar att ge elever en djupare förståelse av de grundläggande livsprocesser och samspel som får allt att fungera i naturen. Ur Bilagan 1-2009

  Odla i vatten
Ur Bi-lagan 2-2009

  Odla mygglarver
Ur Bi-lagan 2-2009


Ö

  Ögats anatomi
Animerad resurs över ögats olika delar. Genom att klicka på en översiktskarta med namn på ögats delar zoomas området in och en kort faktatext presenteras till den valda delen.


O

  Om 3D i biologiundervisningen

  Om handel med vilda växter och djur
Vilka sköldpaddor är tillåtna att köpa? Kan man köpa med korallhalsband från utlandsresan? Går det att lagligt importera mahogny från Sydamerika?

  Om kroppen
Forskare från Karolinska institutet svarar på frågor om kroppen.

  Om malaria. spela myggspelet och parasitspelet
Interaktiva övningar och information om malaria. Nobelprize.org

  Om ost och osttillverkning
Ur Biosciencs explained nr 2

  Om vetenskapligt arbetssätt. Pedagogiskt godis
Laborationen från Bioscience explained visar hur man använder godis för att illustrera vetenskaplig metodik, statistiska metoder och forskningsfusk.

  OneMed
08-611 50 30
Brett sortiment av sjukvårdsprodukter, laboratorieartiklar, instrument och kemikalier, till exempel lansetter för kapillärprovtagning.


Ö

  Örebro Teologiska Högskola

  Örebro Universitet


O

  Ormar, svenska
Frågor och svar om våra svenska arter av ormar - speciellt huggormen.


Ö

  Östersjöalger
Bilder på algarter i Östersjön.

  Östersjöportalen
Finska havsforskningsinstitutet, svensk text

  Översikt: Livets träd från Naturhistoriska riksmuseet
Översiktsbild över livets träd från Naturhistoriska riksmuseet.

  Övning: arvsgång med online-resurs StarGenetics
Simulera arvsgång hos bananflugor och andra organismer genom att göra virtuella korsningar i flera generationer mellan de individer du vill undersöka. Resultatet kan exporteras som datafiler till excel för att bearbetas vidare.

  Övning: Människans genom
Ny version 060331 Molekylärbiologiska databaser ger kunskap om genetiska sjukdomar.

  Övning: online-spel om evolutionsteorins begrepp (engelska)
Enkelt spel för att repetera begrepp så som variation, naturligt urval, directional selection (riktat urval), stabiliserande urval, disruptivt urval.

  Övning: Pussla med DNA
Publiserad i Science in school. http://www.scienceinschool.org/2007/issue5/dnapuzzle/ Johan Leveau is a researcher at the Netherlands Institute of Ecology (NIOO-KNAW) in Heteren, the Netherlands.

  Övning: Släktträd med hjälp av databaser och program från internet
Uppdaterad (januari 2013) version av en övning där man använder aminosyrasekvenser för myoglobin för att studera släktskap mellan människan och olika djur.

  Övning: Tomat och banan - hur är de släkt?
Bioinformatik

  Övning:Släktskap mellan människa och några ryggradsdjur
En manuell jämförelse mellan hemoglobinets aminosyrasekvenser hos några organismer.

  Övriga länder: Danmark. Nationalt center for naturfag, teknik og sundhed

  Övriga länder: Finland: Resurscenter för matematik, naturvetenskap och teknik i skolan

  Övriga länder: Norge: Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen
Centret finns i Trondheim

  Övriga länder: Norge: Naturfagsentret i Oslo
Nasjonalt senter for naturfag i opplæringen (Naturfagsenteret) ble etablert våren 2003 ved Universitetet i Oslo


P

  På spaning med växtdetektiverna
ur Bi-lagan 2-2006

  Panduro Hobby
040-22 30 70
Hobbymateriel

  Pavlov's Dog, engelsk text
Play the Pavlov's Dog Game. Read More: Ivan Petrovich Pavlov (1849-1936)

  Periodiska systemet
Med koppling till biologisk information, eller välj med koppling till geologisk information (engelsk text).

  Periodiska systemet
Med koppling till biologisk information eller välj med geologisk information (engelsk text)

  PISA
PISA undersöker femtonåringars förmåga inom olilka kunskapsområden.

  Plast och kemiföretagen

  Polarforskningssekretariatet

  Pollenspridning
ur Extra Bi-Lagan 2006

  Potatis, gör eget potatismjöl, odla potatis
ur x-Bi-lagan 2008

  Pottaska
ur x-Bi-lagan 2008

  Proteiner
Ur Bioscience explained. Så fungerar proteiner.

  Proteiner - livets kemi & Human Protein Atlas
ur Bi-lagan 1-2010

  Provbank i biologi
Materialet i provbanken är gratis och öppet för biologilärare vid de skolor som ger kursen biologi A i gymnasieskolan eller inom vuxenutbildningen. Klicka på Nationella prov, sedan på Provbanken.


R

  Råd om vård
Landstingens och regionernas gemensamma webbplats för råd om vård.

  Rapport från 2002 års Eurobarometer om bioteknik

  Respirationsmätning i jord
Metodbeskrivning för respirationsmätning i jord av Tore Sjöqvist Beskrivningarna bygger på en artikel i Biologen nr 3, 2000

  RFSU:s frågelåda

  Riksföreningen för lärarna i matematik, naturvetenskap och teknik

  Rödbetor
Växtfärga med rödbetor, försöksbeskrivning, förklaring samt bakgrundsfakta. Skolkemi, Umeå Universitet

  Rosalind Franklin The dark lady of DNA
Av Brenda Maddox

  Rovdjursskolan
En omfatttande resurs med film, ljud, bilder, fakta mm. Rovdjurscentret de 5 stora

  Rymdforum
Vår nytta av rymdforskning inom t.ex vattenrening eller medicin.


S

  Sagitta Pedagog AB
0501-163 44
Mätinstrument, mikroskop, biologiska modeller, planscher, laboratoriemateriel, med mera.

  Science in school
Webbtidskriften Science in school vill sprida undervisningstips i naturvetenskap både inom Europa och mellan olika ämnesområden. Den innehåller artiklar om biologi, fysik, kemi, geovetenskap, teknik och medicin med fokus på tvärvetenskapligt arbete.

  Se ditt fingeravtryck
Framkalla fingeravtryck med jodånga. Heltäckande försöksbeskrivning med förklaring och bakgrundsfakta. Skolkemi - Umeå Universitet

  Sigma-Aldrich, Sweden AB
020-35 05 10
Brett sortiment av kemikalier samt utrustning för laboratorier. Tillverkar och säljer primers.

  SIRIS
Info om skolors resultat och kvalitet. Olika dokument: statistiska uppgifter över skolors resultat och organisation, analyser,utvärderingar mm

  Skansen-akvariet

  Skansens djur
Klicka på rubriken "Djurpark".

  Skelett och leder
Från Bi-lagan nr 2 år 2007.

  Skogen i skolan
Riksprojekt för att öka samarbetet mellan skolan och skogsnäringen.

  Skogsstyrelsen

  Skolinspektionen

  Skolverket

  Skolverket: Forskning om naturorienterande ämnen

  Skolverket: Learning studies och lesson studies

  Skolverket: Naturvetenskap i undervisningen
Innehållsrik sida med fokus på ämnesdidaktik

  Skolverkets nyhetsbrev

  Slagkraft — om hjärtfrekvens
ur Bi-lagan 2-2005

  Släktforskning i grönsaksdisken
ur Bi-lagan 2-2006

  Släktträd och bioinformatik

  Slöjd-Detaljer
0511-267 60
Hobbymateriel

  SLU
Sveriges lantbruksuniversitet finns i Alnarp, Skara,
Umeå och Uppsala.

  Sluta-röka-sajt

  Smak, lukt och syn i samverkan
Från Bi-lagan nr 2 år 2007.

  SMHI
Olika kopplingar till klimatet finns på SMHI´s hemsida.

  SMHI, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
En stor mängd information om bl.a. klimat, väder, tolka moln, vattenstånd, statistik.

  Smittskyddsinstitutet

  Smittspridning
Från Bi-lagan nr 2 år 2007.

  Socialstyrelsen
Socialstyrelsen är en statlig myndighet som värnar hälsa, välfärd och allas lika tillgång till god vård och omsorg.

  Södertörns Högskola
Huddinge, Stockholm

  Sökning och källkritik med hjälp av Dyntaxa

  Solens strålar - till nytta och till skada (ur Bi-Lagan 2-2005)
Utan sol kan ingen leva, men för mycket sol kan också skada livet. Här får du tips om experiment kring UV-strålning du kan göra i klassrummet.

  Sopor
Sidan är ett samarbete mellan flera sopaktörer bl.a. Naturvårdsverket, Konsumentverket, Förpackningsinsamlingen och Svensk Glasåtervinning.

  Sortera som Linné
ur Bi-Lagan 2-2006

  South Baltic Weblab
Webresurs om marin forskning i Östersjön. SouthBaltic Weblab lär dig mer om vad marina forskare arbetar med idag med hjälp av virtuella labb. Innehåller även information om lediga tjänster och praktikplatser, sommaraktiviteter etc.

  Spana efter årstidsväxlingar i naturen
ur Bi-lagan 1-2008

  Spår av djur
Lär dig tyda tecknen i skogen på myller. Klicka på "ut och undersök".

  Spara och bevara
ur Bi-Lagan 2-2012

  Specialpedagogiska skolmyndigheten
Myndigheten bildades den 1 juli 2008 för statens samlade stöd i specialpedagogiska frågor.

  Stamceller
Ett material om stamceller från AFA Försäkringar

  Stamceller: Stem cells update 2011
En rapport från en konferens om stamceller anordnad av VR och Uppsala universitet 2011.

  Stamceller?
Artikel i Bioscience explained

  Statens folkhälsoinstitut

  Statens medicinsk-etiska råd

  Statens veterinärmedicinska anstalt

  Statens vilt
Djurarter som tillfaller staten när de dött. Från Naturhistoriska riksmuseet.

  Steffens Biotechnische Analysen GmbH
+49-7664-600254
Säljer bland annat ett ELISA-test för pelargonievirus.

  Stipendieguiden
StipendieGuiden är främst tänkt för dig som på ett eller annat sätt behöver hjälp, råd eller bara inspiration till just ditt projekt.

  Stockholm International Water Institute
Projektarbeten om vatten ger elever möjlighet att delta i tävlingen Svenska Juniorvattenpriset.

  Stockholms Universitet

  Stockholms universitets marina forskningscentrum
Stockholms universitets marina forskningscentrum främjar och stödjer all marin forskning i Östersjön. De ger även information om havet till en intresserad allmänhet.

  Strålsäkerhetsmyndigheten
Här finns bl.a. ett kostnadsfritt material om strålning och strålskydd att användas vid undervisning i grundskola och gymnasium.

  Studera fåglarna vid fågelbordet
Förslag på frågor kring våra småfåglar att besvara vid fågelbordet. Extra Bi-Lagan 2005

  Svampar
Färga ullgarn med svampar. Beskrivning, förklaring samt bakgrundsfakta. Skolkemi - Umeå universitet

  Svenska Botaniska Föreningen

  Svenska botaniska föreningen
Kontaktpersoner för riksföreningen:
Ordf. Margareta Edqvist, Nässjö

  Svenska Naturskyddsföreningen

  Svenska naturskyddsföreningen

  Svenska träd - Skogssverige
Svenska träd beskrivna med text och bild

  Svenskt näringsliv
Skola & arbetslivs sida

  Sveriges entomologiska förening

  Sveriges entomologiska förening
Sveriges Entomologiska Förening (SEF) är en riksorganisation för entomologi i landet. Elva lokalföreningar är medlemmar i SEF.

  Sveriges Geologiska Undersökning

  Sveriges Nationalatlas, Webbatlas

  Sveriges Ornitologiska Förening
Sveriges Ornitologiska Förening (SOF) är en riksomfattande förening för fågelintresserade, fågelskydd och fågelforskning. Bland annat har det ett forum där man kan ställa frågor om fåglar.

  Sveriges Ornitologiska Förening

  Synen
Från Bi-lagan nr 2 år 2007.

  Synen: Kan man hindra att imma uppkommer på glasögon och hockey-visir?
Förslag på undersökning av vad som hindrar att imma bildas med förklaring och bakgrundsfakta. Skolkemi - Umeå universitet


T

  Tallen
Från frö till en månad gammal planta. Fantastiska bilder och olika text för barn, vuxna och forskare.

  Tallen
Från frö till en månad gammal planta. Fatastiska bilder och olika text för barn, vuxna och forskare.

  Tankekarta kring evolution
Från Bi-lagan nr 3/2008

  Technichus i Härnösand

  Teknik & Natur
En webbportal som vänder sig till lärare i förskolan och f-6.

  Teknik & vetenskap
För verksamma inom eller intresserade av svensk teknisk och naturvetenskaplig forskning och utveckling.

  Teknikens hus i Luleå

  Tekniska museet i Stockholm

  Teologiska Högskolan, Stockholm

  Testa din lunch
Testa näring och glykemiskt index i din lunch direkt på internet.

  TG Instrument AB
042-12 46 00
Heltäckande sortiment av laboratorieutrustning samt kirurgiska instrument. Säljer till exempel en helautomatisk bordsautoklav.

  The International Journal of Education in Mathematics, Science and Technology (IJEMST)
En ny peer review-granskad online-tidskrift som kommer med nytt nummer varje kvartal. Här kan du hitta artiklar om forskning om lärande i matematik, vetenskap och teknik. Licenserad via Creative Commons och fritt tillgänglig.

  The Split Brain Experiments, engelsk text
Play the Split Brain Experiments Game Background to the Split Brain Experiments.

  Thermo Fischer Scientific
020-26 34 52
Brett sortiment av laboratorieutrustning och kemikalier.
Se även Fisher Scientific, Invitrogen och Thermo Scientific.

  Tidspromenaden: jordens och livets historia på 180 steg
Tidspromenaden är en övning som hjälper oss att förstå tidsrymderna i jordens och livets historia. Den är tänkt att användas utomhus – på skolgården, fotbollsplanen eller någon annan lämplig plats.

  Till Hands-on Tips

  Tillväxt i juletid
ur Extra Bi-Lagan 2006

  Tillverka bon för vildbin
ur Bi-Lagan 2-2006

  TIMSS
Studier av elevernas kunskaper i matematik och naturvetenskap.

  Tom Tits Experiment i Södertälje

  Tools Sverige AB
010-454 78 00
Tools kan på förfrågan ta hem fluorescerande pulver av märket Hygikit (från Deb Sverige AB) som tillsammans med en UV-lampa kan användas för att kontrollera handtvätt (se x-Bi-lagan 2007, om smittspridning).

  Träd - Känn igen träden på stammen
Ur Bi-lagan 2-2009

  Träd, sälgen
Föjl sälgen året runt. Växter som liksom sälgen har han- och honblommor på skilda plantor benämnde Linné tvåbyggare, klass 22.

  Trädens årsringar
ur Bi-Lagan 2-2006

  Trädspaning
Hur känner man igen de olika träden på vintern när de inte har några löv? Hur skiljer sig barken mellan olika arter? Vad döljer sig i en knopp? Bi-Lagan 2-2005

  Trädtillväxt (undersökning)
ur Bi-lagan 3-2009

  Trendspaning i matvärlden
ur Bi-lagan 2-2012

  Trerätters i skogen
ur Bi-lagan 2-2012


U

  Umeå Marina Forskningscentrum

  Umeå Universitet

  Undersökning av material som andas
Gore-Tex materialet som andas. Försöksbeskrivning, förklaring samt utförlig beskrivning av hur Gore-Texmembranet fungerar. Skolkemi - Umeå Universitet

  Undervisning i sex och samlevnad - ett idématerial
Ett treårigt projekt vid Göteborgs universitet som finansieras av Socialstyrelsen pågår på enheten för ämnesdidaktik. Projektet handlar om utveckling av forskningsbaserad undervisning i Sex och Samlevnad för lärarutbildning och skola (SoS-projektet).

  Universeum i Göteborg

  Upplands botaniska förening
Kontaktperson: Alexandra Holmgren

  Upplev smaker
ur Bi-lagan 2-2012

  Uppsala Universitet

  Upptäck naturens mångfald!
ur Extra Bi-Lagan 2006

  Upptäck växterna i närmiljön
Svenska Botaniska Föreningen har tagit fram en checklista på 100 vanliga växter som presenteras tillsammans med vackra och tydliga bilder.

  Upptäckternas tid är nu
Vad händer inom biologin idag. Från häftet Efter Linne i serien Linnélektioner

  Upptech - Jönköping Science center

  UR samtiden: att lära sig biologi
Auli Arvola-Orlander berättar under en populärvetenskaplig föreläsning vid Stockholms universitet om vad som händer i biologiundervisningen i en åk9 som följdes under en termin då temat var människokroppen.

  UR-pedagogerna
Sök ämnesvis och/eller åldersvis och hitta gratis filmer från Utbildningsradion via webben!

  Utepedagogik - utedagar
Naturskolan i Lund har samlat mycket läsvärt om utepedagogik.

  Utforskning av oceanernas liv: Hur vet vi vad som finns där?
Artikel i Bioscience explained


V

  Vad händer med löven på hösten?
ur Extra Bi-Lagan 2005

  Vad man kan göra med skinn och ben vid en fiskdissektion
Kan man tapetsera med abborrar? Beskrivning, förklaring samt bakgrundsfakta.

  Vandrande pinnar
Om vandrande pinnar och hur de kan odlas. Naturhistoriska riksmuséet.

  Våra sinnen
Från Bi-lagan nr 2 år 2007.

  Variation inom en biotop
Undersökningar att göra med klassen ute i skogen. Från Ett Myller av Liv

  Världsnaturfonden

  Vårtecken
Följ våren i Sverige. Vårtecken från hela landet i år och tidigare år. Möjlighet att rapportera in till Kristianstads naturskola.

  Vårtecken
Hur långt har våren kommit. Var med och rapportera in.

  Vass och halm; Slöjda av halm
ur x-Bi-lagan 2008

  Vatten i sjö och hav
ur Bi-lagan 1-2008

  Vatten i sjö och hav
Vad händer när kallt och varmt eller sött och salt vatten möts. Ett försök som visar hur sjö- och havsvatten skiktas. ur Bilagan 1-2008

  Vattenhallen i Lund

  Vattenkikaren
Innehåller inspiration och fakta om havet. Rikligt med fakta t.ex. om djur och växter på hård och mjukbottnar.

  Vattenpaketet
Roligt och lärorikt om vatten. Vattenexperiment, rollspel och föreläsningsunderlag. Framtaget av Svenska hydrologiska rådet.

  Vattenrening - gör ett enkelt vattenreningsverk
Ur Bi-lagan 2-2009

  Växjö Universitet

  Växtbingo
Bi-lagan 2-2006

  Växten & marken
Läromedel på nätet där fotosyntes, tillväxt och nedbrytning av växter i naturen åskådliggörs med hjälp av multimedia- och 3D-teknik.

  Växter i närmiljön
Till en sida med samlade resurser.

  Växter i rörelse
Intressant information om växter och ett stort antal filmer som på kort tid visar långsamma förlopp, t.ex. groning och blomning. Department of Biology, Indiana University, engelsk text.

  Växter i rörelse
Några av filmerna i länken ovan har använts som utgångspunkt för problem som kan vara intressanta för både unga och lite äldre elever att fundera över och diskutera. Enheten för ämnesdidaktik, Göteborgs universitet.

  Växter i undervisningen
Webplatsen "Science and plants for school" innehåller matnyttiga tips för alla åldrar.

  Växter och djur i Östersjön
En praktisk, laminerad fälthandbok utgiven av Stockholms Marina Forskningscentrum. Boken innehåller korta texter och vackra akvareller. Den riktar sig till skolelever och en intresserad allmänhet.

  Växternas kärleksliv
ur Bi-lagan 2-2006

  Växternas namn
Vad säger växters svenska namn respektive växters latinska namn om växten?

  Växternas rörelser på film

  Växters tillväxt
Förslag på undersökningar som visar i vilken del av en stjälk eller ett blad som tillväxten sker.

  Växtfärga på enkelt sätt
Färga med växter från närmiljön. Utomhus på stormkök eller inne på en spisplatta.

  Växtplankton
Bilder och information om protister och cyanobakterier i Skagerrak. SMHI

  Växtplankton på västkusten
Bilder på plankton (diatoméer)Marin botanik Göteborgs universitet

  Veckans växt - gör en närmiljöflora!
ur Extra Bi-Lagan 2006

  vetenskap & allmänhet, VA
Vill skapa en öppen dialog mellan allmänhet och forskare

  Vetenskap och Folkbildning
Föreningen Vetenskap och Folkbildning (VoF) har till uppgift att främja folkbildning om vetenskapens metoder och resultat.

  Vetenskapsrådet

  Vetenskapsrådet/forskning.se

  Vetrinären svarar på frågor om sällskapsdjur

  Video: provtagning och analys av bottenfauna
En film om provtagning av bottenfauna,små djur som lever på botten av sjöar och vattendrag och kan användas för att visa olika typer av påverkan. Filmen från Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt visar hur undersökningen går till och vad man kan använda resultaten till.

  Video: provtagning och analys av kiselalger i vattendrag
En ca 5 minuters film om hur man provtar och undersöker kiselalger som växer på stenar och växter i vattendrag (Vattenmyndigheten norra Östersjön, Länsstyrelsen Västmanland).

  Vilda djur i Sverige
Vad kan och får du göra om du hittar orm på tomten eller fladdermössen flyger ut från vinden? Vad gör du med till synes övergivna fågelungar? Naturvårdsverket svarar på frågor om problem med vilda djur.

  Vilken ska bort?
ur Bilagan 2-2011

  Vinterfågelmatning (Sv. ornitologiska förening)
Råd och förslag om fågelmatning och lite hjälp med att kunna skilja de olika arterna åt.

  Vinterfåglar in på knuten
"Vinterfåglar Inpå Knuten" är Sveriges Ornitologiska Förenings största enskilda evenemang. Den sista helgen i januari räknas fåglar vid fågelborden runt om i Sverige.

  Vinterns frön - vad är kottar?
ur x-Bi-lagan 2008

  Virtuella dissektioner
Hemsida med många tips på länkar till virtuella dissektioner av olika organismer - allt från mask till människa. Uppdelat på gratislänkar (Free) och kommersiella produkter (Fee).

  Virtue-projektet
Biologisk mångfald med fjärdeklassare. Göteborgs universitet

  Virtueprojektet: Artikel om marin påväxt
Vad är det som växer på skivan? Om påväxt av olika organismer på cd-skivor som varit nedsänkta i vatten. Artikel i Bioscience explained 2005, vol 2, nr 2.

  Virtueprojektet: Biologisk mångfald i sjö och hav
Virtue-projektet innebär att arbeta med den biologiska mångfalden i sjö och hav på ett sätt som passar bra in i skolans arbete. Knyter an till många ämnen. Göteborgs universitet

  Visualiseringscenter C i Norrköping

  VWR KEBO Undervisning
08-621 34 40, undervisning@se.vwr.com
Heltäckande sortiment av laboratoriemateriel för grund- och gymnasieskolan: bioteknik, kemikalier, mikroskop, ekologi, med mera. Även mer avancerad utrustning. Materiel till biotekniklaborationer: PCR, DNA, restriktionsenzymer, elektrofores, primers, färdiga kit. Förmedlar också bakterier.
Se även VWR International AB.


W

  Ward's Science
Brett sortiment av laboratorieutrustning och material för skolan.
Återförsäljare: VWR KEBO Undervisning  (se även VWR International AB)

  Webbkameror som visar djur
Webbkamerorna visar i realtid vad som händer där djuren står i fokus.


Z

  Zenit AB Läromedel
0523-379 00
Brett sortiment av laboratoriemateriel för skolan (NV och teknik). Några olika mikroorganismer och bananflugor ingår i sortimentet. Stor sortering av mikroskop.

  Zenit AB Läromedel
0523-379 00
Några olika mikroorganismer och bananflugor ingår i sortimentet.