Hem
Tidningen Bi-lagan
Tema
Kurser
Inköp
Kontakter för skolan
Länkar
Säkerhet
Utmaningen
Nyhetsbrev
 


Raps

Björn

   About us | Om oss | Webbkarta | Nytt på sajten
 

Kurser för förskolepedagoger samt för lärare som undervisar i NO/biologi i grundskola, gymnasium och vuxenutbildning, för inspiration till arbete med biologi i skolan.

Miljö och ekologi     gr 6—9 + gy NkA

Ekosystem i praktiken
Hur fungerar ett slutet ekosystem med ett begränsat antal organismer och hur kan detta användas i undervisningen som en modell för den naturliga miljön?

Vad händer när vi rubbar balansen i ekosystemet? Vilka förändringar kan vi iaktta i naturen? Vi studerar bl.a. lavar, som är bra indikatorer för luftens kvalitet.

Under kursdagen arbetar vi med enkla undersökningar och försök. Vi diskuterar också aktuella miljöfrågor i anslutning till de praktiska undersökningarna.

 


Om våra kursdagar
På kursdagarna arbetar vi mycket praktiskt och huvudsakligen med material som är billigt och lätt att få tag på. Innehållet ska vara direkt överförbart till arbete i skolan. Det finns stor flexibilitet att anpassa kurserna efter lokala förhållanden och kursdeltagarnas önskemål.

Deltagare och lokaler Vi erbjuder kurser till lärargrupper med 5—20 deltagare från en skola, kommun eller region, var som helst i landet. Ni ordnar lokalerna; vi kommer till er och tar med oss den specifika utrustning som behövs.

Bokning och kostnad Kostnaden för en kursdag är 4 800 kronor per grupp. Kurserna ges alla tider under året men bör bokas i god tid.

Fler kurser Vår strävan är att tillhandahålla kurser efter lärares behov och önskemål — kontakta därför oss om du har synpunkter kring kursutbudet, eller idéer för nya kurser.

Kontakt Har du frågor eller vill du boka en kurs kontakta oss någon av oss på e-post info@bioresurs.uu.se eller telefon 018-471 50 65 alt. 018-471 50 66.