Hem
Tidningen Bi-lagan
Tema
Kurser
Inköp
Kontakter för skolan
Länkar
Säkerhet
Utmaningen
Nyhetsbrev
 


Strandlysing

   About us | Om oss | Webbkarta | Nytt på sajten
 

Kurser för förskolepedagoger samt lärare som undervisar i NO/biologi i grundskola, gymnasium och vuxenutbildning, för inspiration till arbete med biologi i skolan.

Natur och miljö          fö, gr f—9

Välj mellan föjande kurser eller komponera en egen!

1 Spännande småkryp!
Djur som går bra att ha i klassrummet och som är intressanta att arbeta med är grunden för denna kursdag. Vi studerar och funderar kring olika djurs livsmiljö och deras förutsättningar att överleva. Konkret och direkt användbart med klassen.

2 Ekologi och miljö
En kursdag om om sambandet mellan växter, djur och miljön runtomkring. Hur påverkas naturen av avgaser och andra utsläpp? Vi gör olika försök som passar att göra i klassrummet.

 

3 Vad är jord?
Vad består marken av? Hur bildas den och vad händer där? Om livet i jorden och mycket mer. Vi hinner med mycket praktiskt arbete på en kursdag.

4 Naturen runt förskolan/skolan
Vad finns i skogsdungen, i dammen eller på ängen bredvid skolan? För varje naturtyp finns växter och djur att arbeta med och studera samspelet mellan. Denna kursdag tillbringar vi mestadels utomhus.

5 Nyfiken på växter!
Växter är fascinerande och kan användas på många olika sätt i undervisningen. Vi tittar närmare på olika växter — vilka och vad vi gör på kursdagen varierar med era önskemål och årstiden.

Om våra kursdagar
Konkret innehåll, mycket praktiskt arbete, direkt användbart i undervisningen — det är grunden i alla våra kurser. Innehållet i kurserna kan varieras efter kursdeltagarnas önskemål.

Deltagare, lokaler och kostnad
Vi erbjuder kurser till lärargrupper med 5—20 deltagare från en skola, kommun eller region, var som helst i landet. Ni ordnar lokalerna; vi tar med oss den utrustning som behövs. Kostnaden för en kursdag är 4 800 kronor per grupp. Kurserna ges alla tider under året och bör bokas i god tid.

Kontakt och bokning
Har du frågor eller vill du boka en kurs, kontakta oss någon av oss på e-post info@bioresurs.uu.se eller telefon 018-471 50 65 alt. 018-471 50 66.