Hem
Tidningen Bi-lagan
Tema
Kurser
Inköp
Kontakter för skolan
Länkar
Säkerhet
Utmaningen
Nyhetsbrev
 


Skogsgräns

   About us | Om oss | Webbkarta | Nytt på sajten
 

Program NO-biennalen i Falun 2015

 

Tisdagen den 28 april 2015

 

Registrering, kaffe och utställningar

Invigning

BRITT-MARIE LIDESTEN, Nationellt resurscentrun för biologi och bioteknik
ANN-MARIE PENDRILL, Nationellt resurscentrum för fysik
VIVI-ANN LÅNGVIK, Kemilärarnas resurscentrum
Representanter för Högskolan Dalarna

Alla: Hjärnans utveckling i relation till lärande
LENA SKOGLUND, Högskolan i Dalarna
Den tekniska utvecklingen inom neurovetenskap har inneburit att vi idag vet mer om hjärnans uppbyggnad och funktion än tidigare. Utvecklingen av hjärnavbildningstekniker har inneburit att vi idag kan studera vad som händer i hjärnan under en pågående aktivitet, exempelvis aktiviteter kopplade till inlärning i skolan som att lösa ett matematiskt problem. Vad vet vi idag om hjärnans roll vid inlärning och kan denna kunskap komma att förändra hur vi arbetar i skolan i framtiden? Under denna föreläsning kommer dessa frågor att diskuteras med aktuell neurovetenskaplig forskning som utgångspunkt.

Alla: Workshop 1

Lunch och utställningar

Alla: Vargen tillbaka i det Skandinaviska ekosystemet - möjligheter, problem och konsekvenser
HÅKAN SAND, forskare Grimsö forskningsstation
Vargpopulationen i Skandinavien är idag större än på 150 år och fortsätter att öka. Detta innebär att vi har en ny sk toppredator som är tillbaka och med den även den ekologiska process som kallas predation (konsumtion av andra djurarter). Denna art har i andra delar av världen visat att den kan påverka ekosystemets olika nivåer och på flera olika sätt. På vilka sätt och vilken potential har vargen att påverka det Skandinaviska ekosystemet? Är inavel ett verkligt hot mot populationen och finns det risk att den återigen kommer att försvinna? Vilka andra hot finns mot den skandinaviska vargen och utgör den själv ett hot för andra arter? Föreläsningen kommer att ge svar på dessa frågor och många till.

F-6: Workshop 2

7-9: Om språkutvecklande arbetssätt
MONICA LINDWALL, Nationellt centrum för svenska som andraspråk. Språk är grunden för lärande, och naturvetenskap innebär ofta ett nytt språk för eleverna. Fokus på språkutveckling och ett formativt arbetssätt gynnar därför elevernas lärande i NO-ämnena.

Utställningar, tipspromenad och kaffe

F-6: Kreativ och inspirerande NO
HASSE PERSSON, lärare, lärarfortbildare och författare, se även hemsidan www.hanper.se och appen Perssons experiment
Hur kan det se ut i praktiken när man använder elevnära och kreativa inslag vid lärandet i NO? Hur kan man ge undervisningen ett lyft och få goda resultat med hjälp av en tydlig progression av det centrala innehållet? Hur kan variation av arbetssätt och arbetsformer bidra till att man lockar fram de dolda talangerna bland eleverna i klassrummet?
Här får du tips i form av utprövade, enkla men meningsfulla och vardagsnära experiment och uppdrag via filmklipp och drastiska autentiska bilder. Du får ta del av idéer som inspirerar och som väcker både ditt och elevernas intresse och förhoppningsvis också håller intresset vid liv.
Se http://hanper.se/blogg/ och pdf-filen "Kreativ och inspirerande dokumentation till NO-biennalerna (Växjö, Sthlm, Falun)"

7-9: Workshop 2

Konferensmiddag

 

Onsdagen den 29 april

 

Utställningar

F-6: Workshop 3

7-9: Universum som inspiration och som naturvetenskapligt laboratorium
STEFAN LARSSON, Högskolan Dalarna
Bilder, intryck och upplevelser av universum har i alla tider fascinerat människor och stimulerat fantasi och kreativitet inom konst, filosofi och vetenskap. Den vetenskapliga utforskningen av universum är i grunden tvärvetenskaplig med applikationer av fysik, kemi, biologi och teknik. Vi kan också använda universum som ett laboratorium för att studera förhållanden som vi inte kan återskapa i laboratorier på jorden. Under föreläsningen dyker vi bland annat in i extrema magnetfält, ser på partikelacceleratorer nära svarta hål och letar efter livsmiljöer i avlägsna planetsystem.

Kaffe och utställningar

Skolverket informerar om NT-satsningen
KARIN BÅRMAN, Skolverket

7-9: Progression i kemiundervisningen
VIVI-ANN LÅNGVIK, Kemilärarnas resurscentrum

F-6: Vardag och naturvetenskap - en pedagogisk utmaning?
STAFFAN ANDERSSON, Institutionen för fysik och astronomi, Fysikens didaktik. Uppsala universitet När man första gången träffar på naturvetenskapens modeller har man redan med sig uppfattningar om hur världen fungerar. Kampen mellan vardagens och naturvetenskapens modeller kan pågå genom hela livet. Oftast är den som hårdast i undervisningen. Hur kan vi möta utmaningen? Och kan vi lita på det vi tror att vi kan?

7-9: Med värmekameror i undervisningen
JESPER HAGLUND & KONRAD SCHÖNBORN, Linköpings universitet

Lunch

7-9: Workshop 3

F-6: Undersökande arbetssätt i naturvetenskap i årskurserna
ANNIE-MAJ JOHANSSON, Högskolan Dalarna
Föreläsningen handlar om undersökande arbetssätt i grundskolans tidigare årskurser och hur vi som lärare kan planera och genomföra undersökningar med hjälp av övergripande och närliggande syften. Övergripande syften kan beskrivas som de syften eller mål vi har med undervisningen, vad eleverna skall erbjudas att lära sig. Det kan vara ett begrepp exempelvis friktion eller egenskaper hos ett ämne som luft. Med närliggande syften menas syften som inledningsvis är mer elevorienterande, ett sådant exempel kan vara när elever gör förutsägelser eller formulerar en hypotes för att därefter undersöka begreppet eller fenomenet.

Avslutning med prisutdelning

 

Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik
vid Uppsala universitet i samarbete med SLU (Sveriges lantbruksuniversitet),
Skolverket och Biologilärarnas förening.
www.bioresurs.uu.se