Hem
Tidningen Bi-lagan
Tema
Kurser
Inköp
Kontakter för skolan
Länkar
Säkerhet
Utmaningen
Nyhetsbrev
 


Gråsugga

   About us | Om oss | Webbkarta | Nytt på sajten
 

Kurser för lärare som undervisar i NO/biologi i grundskola, gymnasium och vuxenutbildning, för inspiration till arbete med biologi i skolan.

Kursdag Östersjön     gr 6—9 + gy

Varför är Östersjön så unik?
Östersjön är världens största brackvattenhav, ett unikt ekosystem som är näringskälla för bl.a. plankton, ryggradslösa djur, fiskar, fåglar och människor. Det är också ett hav där övergödning, utfiskning, oljeutsläpp och föroreningar sätter stor press på ett ömtåligt ekosystem. Hur fungerar detta ekosystem, vad kan vi lära av det och hur kan vi studera det?

Kursdag Östersjön handlar om Östersjöns organismer, ekosystem, och miljösituation. Under kursen arbetar vi med praktiska försök och organismer från Östersjön. Kursen ska också visa på hur man kan använda Internet som en resurs i undervisningen samt ge utrymme för diskussioner om Östersjöns miljö.

 

Om våra kursdagar
På kursdagarna arbetar vi mycket praktiskt och huvudsakligen med material som är billigt och lätt att få tag på. Innehållet ska vara direkt överförbart till arbete i skolan. Det finns stor flexibilitet att anpassa kurserna efter lokala förhållanden och kursdeltagarnas önskemål.

Deltagare och lokaler
Vi erbjuder kurser till lärargrupper med 5—20 deltagare från en skola, kommun eller region, var som helst i landet. Ni ordnar lokalerna; vi kommer till er och tar med oss den specifika utrustning som behövs.

Bokning och kostnad
Kostnaden för en kursdag är 4 800 kronor per grupp. Kurserna ges alla tider under året och bör bokas i god tid.

Fler kurser
Vår strävan är att tillhandahålla kurser efter lärares behov och önskemål — kontakta därför oss om du har synpunkter kring kursutbudet, eller idéer för nya kurser.

Kontakt
Har du frågor eller vill du boka en kurs kontakta oss någon av oss på e-post info@bioresurs.uu.se eller telefon 018-471 50 65 alt. 018-471 50 66.