Hem
Tidningen Bi-lagan
Tema
Kurser
Inköp
Kontakter för skolan
Länkar
Säkerhet
Utmaningen
Nyhetsbrev
  Nationellt resurscentrum för
 biologi och bioteknik
 Box 592, 751 24 Uppsala
 tel. 018-471 50 65
 Vid Uppsala universitet i
 samarbete med SLU.
 Ett uppdrag av regeringen.
 e-post   About us | Om oss | Webbkarta | Nytt på sajten
 

På Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik pågår ett arbete om regler och säkerhet i samband med biologi-
undervisning i skolan. Arbetet sker på uppdrag av Skolverket och i samverkan med Arbetsmiljöverket, Djurskydds-
myndigheten och Jordbruksverket.

Materialet på denna sida kompletteras successivt. Kontakta oss genom info@bioresurs.uu.se om du har synpunkter och frågor som rör detta arbete.

Myndigheter som deltar i arbetet med säkerhetsfrågor i biologiundervisning

 • Arbetsmiljöverket
 • Jordbruksverket
 • Skolverket

  Webbportal för myndigheter som arbetar med genetiskt modifierade organismer:
  www.gmo.nu/net

 • Riskbedömning
  Riskbedömning ska göras för laborationer i skolan. Som en hjälp vid detta arbete har Nationellt resurscentrum tagit fram en blankett som kan användas för alla typer av biologilaborationer.

  — Blankett för riskbedömning av laborationer
  — Bilaga till blankett för riskbedömning av laborationer

  Vi arbetar för närvarande med följande fyra områden:

  Kemikalier och elutrustning
  För information om säkerhetsfrågor angående t.ex.kemikalier och elutrustning se Kemilärarnas resurscentrum respektive Nationellt resurscentrum för fysik