Hem
Tidningen Bi-lagan
Tema
Kurser
Inköp
Kontakter för skolan
Länkar
Säkerhet
Utmaningen
Nyhetsbrev
  Nationellt resurscentrum för
 biologi och bioteknik
 Box 592, 751 24 Uppsala
 tel. 018-471 50 65
 Vid Uppsala universitet i
 samarbete med SLU.
 Ett uppdrag av regeringen.
 e-post   About us | Om oss | Webbkarta | Nytt på sajten
 

Anvisningar från Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik.
Anvisningarna har utarbetade i samarbete med Arbetsmiljöverket:

Säkerhetsaspekter på praktiskt arbete med biologi i skolan. Genetiskt modifierade mikroorganismer (GMM) (pdf)

 

Lagar och förordningar

Miljöbalken 1998:808

Förordning (SFS 2000:271) om innesluten användning av genetiskt modifierade organismer.

 

Myndigheter

Ett stort antal myndigheter arbetar med frågor som rör genteknik. Information om ansvarsområden för respektive myndighet finns på genteknik.nu, se "Lagstiftning" och "Hitta rätt myndighet".

 

« Tillbaka

Arbetsmiljöverket

Om minderårigas arbetsmiljö - en vägledning till föreskrifterna (AFS 2012:3) (H453)

Jordbruksverket

Användning av genetiskt modifierade biologiska agens ska anmälas

Se information på Arbetsmiljöverkets hemsida under rubriken Sjukdomar, smitta och mikrobiologiska risker.