Hem
Tidningen Bi-lagan
Tema
Kurser
Inköp
Kontakter för skolan
Länkar

Säkerhet
  Laborationer med mikroorganismer
  Laborationer med genetiskt modifierade mikroorganismer (GMM)
  Djur i skolan
  Blodlaborationer i skolan
 
Utmaningen
Nyhetsbrev
  Nationellt resurscentrum för
 biologi och bioteknik
 Box 592, 751 24 Uppsala
 tel. 018-471 50 65
 Vid Uppsala universitet i
 samarbete med SLU.
 Ett uppdrag av regeringen.
 e-post   About us | Om oss | Webbkarta | Nytt på sajten
 

Information från Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik
Djur i undervisningen — nya regler (Bi-lagan nr 3 2006)

Lagar
Djurskyddslagen (1988:539)

Förordningar
Djurskyddsförordningen (1988:534)

 

Jordbruksverket

Bestämmelser om levande djur i undervisningen:

Jordbruksverkets hemsida under fliken "Djur" finns bestämmelser om levande djur i undervisningen, se fliken "Olika slags djur", "Djur för uppvisning" och "Undervisningsdjur". Länk till föreskrifter om djur i undervisningen: DFS 2006:6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Tillbaka

Bestämmelser om animaliska biprodukter (dissektioner):

Jordbruksverkets hemsida under fliken "Djur" finns information om animaliska biprodukter i undervisningen, se fliken "Produkter från djur" och "Tillstånd för användning".
Länk till föreskrifter som rör animaliska biprodukter: SJVFS 2014:43

Bestämmelserna har ändrats 2014 för användning av animaliska biprodukter i skolan. På Jordbruksverkets hemsida anges:

"Jordbruksverket tillåter att vissa typer av produkter får användas i undervisning utan krav på individuellt tillstånd. Du får använda

  • animaliska biprodukter som till exempel hjärta, lungor, lever, njure, hela kräftor eller fiskar som varit livsmedel tills de lämnades ut från till exempel ett slakteri eller en livsmedelsbutik,
  • hela eller delar av vilda djur som du inte misstänker kan innebära smittrisk,
  • framställda produkter av kategori 3."
För användning av ögon gäller särskilda bestämmelser, se Jordbruksverkets hemsida.