Hem
Tidningen Bi-lagan
Tema
Kurser
Inköp
Kontakter för skolan
Länkar

Säkerhet
  Laborationer med mikroorganismer
  Laborationer med genetiskt modifierade mikroorganismer (GMM)
  Djur i skolan
  Blodlaborationer i skolan
 
Utmaningen
Nyhetsbrev
  Nationellt resurscentrum för
 biologi och bioteknik
 Box 592, 751 24 Uppsala
 tel. 018-471 50 65
 Vid Uppsala universitet i
 samarbete med SLU.
 Ett uppdrag av regeringen.
 e-post   About us | Om oss | Webbkarta | Nytt på sajten
 

Anvisningar från Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik:

 

Arbetsmiljöverket
AFS 2005:1 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om mikrobiologiska arbetsmiljörisker - smitta, toxinpåverkan, överkänslighet samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna

AFS 2012:7 Mikrobiologiska arbetsmiljörisker - smitta, toxinpåverkan, överkänslighet
Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2005:1) om mikrobiologiska arbetsmiljörisker - smitta, toxinpåverkan, överkänslighet

AFS 2012:3 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om minderårigas arbetsmiljö och allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna
Om minderårigas arbetsmiljö - en vägledning till föreskrifterna AFS 2012:3 (H453)

 

« Tillbaka